Poslední květnová sobota byla v okolí chaloupky Maxe Švabinského čp. 50 a vlastně v celém Kozlově slavnostní. Městské muzeum zde otevíralo svou letní sezónní expozici. expozici turisty velmi vyhledávanou,. patří mezi významné cíle návštěvníků České Třebové i sousední Litomyšle. Chaloupka Maxe Švabinského patří k turistickým lákadlům regionu, dalším cílem je pak Chata M. Švabinského na Kozlovském kopci a rozhledna provozovaná českotřebovským Klubem českých turistů. Zahájení  letní kozlovské sezóny je každoročně  spojeno s akcí Muzejní noc. Návštěvníky přivítala ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská, pozvala je k prohlídce expozic, které přežily zimní dobu bez problémů a opět jsou připraveny vítat návštěvníky. Také letos jsme se mohli setkat v tzv. "kufru" s mladým Maxem Švabinským, v bílém pokoji pak s jeho ženou Elou, kterou si vzal za manželku právě před 115 lety v litomyšlském kostele. V červnu, září a říjnu o víkendech, o prázdninách v červenci a srpnu pak denně.  Pro návštěvníky byla vzorně upravena a posekána zahrada,. bylo postaráno o občerstvení. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, pro které měli připravené úkoly přiměřené jejich věku. Mladší děti se výtvarnou formou snažily zachytit svoje dojmy z návštěvy chaloupky, pro straší děti pak byl připraven zajímavý kvíz.  A pro všechny potom po 20. hodině, kdy už se sluníčko klonilo k západu (za stožáry a dráty vysokého napětí) se dětem začaly rozdávat lampiony s elektrickými světýlky, se kterými se pak zájemci (děti s rodiči) vypravili na nově vytvořenou zajímavost - Stezku odvahy, spojenou samozřejmě s vyprávěním o kozlovské tradici. I zde se měli po cestě možnost setkat s postavami kozlovské historie, aby došli až na malebný kozlovský hřbitov.  (Fotografie Martin Šebela a Milan Mikolecký)