Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na akce pořádané v červenci 2015

Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin
Výstavní budova  městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)
 
Výstava:
Výstava Hurá, prázdniny!, která připomíná trávení prázdnin a dovolených v období minulého režimu, potrvá do neděle 30. srpna 2015. Přístupná je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Pro děti a všechny hravé je připraven interaktivní program.
 
Akce:
Návštěva muzea a přístupných památek s „cestovním pasem“
Pro hravé a zvídavé návštěvníky připravilo Městské muzeum Česká Třebová „cestovní pas“, se kterým je možno cestovat po muzejních expozicích a přístupných památkách. Obsahuje řadu otázek a úkolů. Pokud držitel pasu navštíví 4 z 5 zahrnutých objektů (muzeum, rotunda sv. Kateřiny, kaple P. Marie Pomocné Na Horách, Chaloupka Maxe Švabinského, kostel sv. Bartoloměje v Semaníně), což prokáže nasbíranými razítky v cestovním pasu, získá vstupné do pátého vybraného objektu zdarma. Pas zájemci obdrží na recepci muzea nebo ve všech zpřístupněných památkách.
 
Zpřístupněné památky:
 
ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY
V měsících červenci a srpnu otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12 a 13 – 17 hodin
KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH
V měsících červenci a srpnu otevřeno o víkendech a svátcích 9 – 12 a 13 – 17 hodin
CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
V měsících červnu až srpnu otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
V měsících září a říjnu otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12 – 16 hodin
ZVEME TÉŽ K NÁVŠTĚVĚ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V SEMANÍNĚ
Zde je otevřena expozice s názvem Semanínská renesance, kterou připravilo občanské sdružení Pro Semanín ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová. 
Více na:
http://www.obecsemanin.cz/obcanske-sdruzení-pro-semanin/
www.mmct.cz
 
 
Připravujeme
„P I K N I K   V   J A V O R C E“
Neděle 2. srpna, městský park Javorka, začátek ve 14.00 hodin
Pořádá Kulturní centrum, Městské muzeum Česká Třebová ve spolupráci s Rodinným centrem ROSA, ZUŠ, DDM Kamarád a ZŠ Na Rovině
Podrobnosti na plakátech a na www.mmct.cz
 
 
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku
https://www.facebook.com/mmctcz