Co si představit pod pojmem výživové poradenství

Není to o zákazech a příkazech, ale o nalezení trvalého a vhodného řešení pro každého

Již několik let se v Českotřebovském zpravodaji můžeme setkat nenápadnými  inzeráty Štěpánky Procházkové, akreditované výživové poradkyně, která svoje působení z České Třebové postupně rozšiřuje také dál do okolí. Sestavování výživových programů se  stalo nejen koníčkem, ale postupně také předmětem obživy. V současnosti se na ní obrací s žádostí o pomoc řada lidí, kteří předtím bez úspěchu vyzkoušeli různé metody hubnutí. Rozhodli jsme se jí proto položit několik otázek.

Jak jste se vlastně k této odborností, která se postupně stala Vaší profesí dostala?  Jak dlouho v této oblasti působíte?

K profesi výživové poradkyně jsem se dostala kvůli sobě samé, kdy v mých 14 letech moje váha vystoupala do extrémních čísel. Nyní si svojí normální váhu udržuji již více jak 15 let vyváženým jídelníčkem a sportem. První poradna byla otevřena v roce 2006 v České Třebové, k dnešnímu dni je sedm sídel. Výživové poradenství je dynamicky se rozvíjející se obor, ve kterém je třeba si neustále doplňovat vzdělání. Absolvovala jsem mimo jiné semináře Metabolické kliniky v Hradci Králové, programy Univerzity Hradec Králové, přednáškové cykly o složení a bezpečnosti potravin VŠCHT v Praze atd. Jsem členem Aliance výživových poradců a lektorkou uznávané společnosti STOB. Zároveň pořádám vlastní přednáškové kurzy pro veřejnost.

Používáte při sestavování programů výživové doplňky?

Ne, veškeré programy jsou sestavovány z běžně dostupných potravin. Vždy je mým cílem, aby si klient dokázal udržet hmotnost i po ukončení programu, aby sám uměl rozlišit, co a v jakém množství konzumovat a nepotřeboval k tomu pomoc „zázračných preparátů“. Mít zdravou váhu je přece přirozené.

Snižování nadváhy a regulace svalové hmoty jistě není  řešitelné nějakým univerzálním programem, záleží na věku, pohlaví, dalších souvislostech a tělesných dispozicích.  Máte program pro každého?

Každý klient má jiné složení těla, zdravotní a dietní omezení, fyzickou kondici, chuťové preference i motivaci proč přichází. Na základě výstupu ze segmentální analýzy těla na přístroji BODYSTAT, osobní anamnézy a rozhovoru při úvodním setkání následně sestavuji pro každého klienta zcela individuální plán, ve kterém se snažím vycházet vstříc jeho potřebám a do určité míry i chutím. U mě to není o zákazech a příkazech, ale o nalezení trvalého a vhodného řešení pro každého jedince. Někdy je to komplikované, ale doufám, že se mi zatím podařilo pro každého klienta sestavit plán, který mu vyhovoval. Důležitá je v tom i zpětná vazba od mých klientů.

Regulaci hmotnosti potřebují i sportovci, kteří však přitom musí  rozvíjet kondici a trénovat. Máte řešení i pro ně?

Ano pracuji se závodními i rekreačními sportovci, kteří si musejí váhu udržovat a přitom neztrácet svalovou hmotu. Každý sport má svá specifika a strava je neoddělitelnou součástí.

Spolupracujete také  s lékaři?

Jsem ve spolupráci například s praktickými lékaři, endokrinology, psychology a lékaři z dalších oborů. Zjistím-li během spolupráce s klientem, že příčina jeho obtíží může být i ve zdravotním stavu, doporučím mu vyšetření u příslušného specialisty. V posledních letech se rozbíhá spolupráce i opačným směrem, tzn. že lékaři posílají své pacienty, kteří potřebují snížit hmotnost na konzultaci ke mně.

Využíváte také nějaké přístrojové vybavení?

Ve své praxi využívám přístroj BODYSTAT, který velmi přesně změří složení těla – svaly, tuk, viscerální tuk v břišní dutině, vodu, BMI, bazální metabolismus, metabolický věk a další hodnoty. Jako doplňkovou metodu používám rovněž radiofrekvenční přístroj od renomované firmy, který je novinkou na trhu v estetickomedicínském odvětví. Pomáhá při redukci tuku, celulitidy, strií, vrásek. V žádném případě ale nechci, aby klienti spoléhali jen na přístroje, základem je dodržování zdravých stravovacích a pohybových návyků.

Jak dlouho trvá úspěšné absolvování  Vašeho programu - máte přehled o úspěšnosti jednotlivých doporučených programů?

Délka programu je velice individuální. Záleží na tom, z jakého důvodu klient přichází, jaký je vytyčen cíl, zda je zdráv či nikoliv a také jak velkou změnu dosavadního životního stylu budeme muset provést. Obvyklá délka naší spolupráce je 2 až 8 měsíců. Přehled o úspěšnosti klientů si vedu ve statistikách a více jak 90% klientů si umí udržet svůj vytyčený cíl.

Vrací se Vám klienti do programu třeba i opakovaně? 

Ze začátku své praxe jsem si říkala, že by se klient vracet neměl, pokud je program nastaven správně, ale dlouholetá praxe mě vyvedla z omylu. Klienti se chodí pochlubit, že si váhu udržují, ženy po porodu se chtějí vrátit do kondice před porodem, sportovci ladí formu…

Na závěr bych ráda poděkovala mým klientům za důvěru, kterou ve mně a mojí práci mají. Dále pak svému manželovi, který je mi velkou oporou. Moje velké díky patří i babičkám a dědečkům za hlídání našeho synka.

Děkuji za rozhovor.... (mm)