130 let školy ve Svinné                                                            


Z projevu Ladislava Krmely na slavnostním zahájení multižánrového festivalu Výtvarná Svinná 2015
 
"... 9. července 1884 – tedy na den skoro jako dnes – sešlo se zde na této návsi takřka všechno obyvatelstvo obce, katecheta z České Třebové, učitelé z okolních obcí a pochopitelně obecní představitelé - na veledůležité akci…
V kronice Svinnenské je tato událost popsána jako - Kladení pamětního kamene základů školy … je to ten kámen na spodním rohu budovy na jihozápadní straně, na kterém je ještě dnes vidět římskými číslicemi letopočet 1884 … do tohoto kamene byly vloženy dobové písemné záznamy a čekají na to, že snad budou jednou vyměněny za ty současné. Na panelech na chodbě je opis kroniky, kde se o tom můžete sami dočíst …
 
O rok později, v září 1885 pak došlo ke svěcení školy, dnes bychom řekli kolaudaci a nade dveřmi je vidět letopočet, který toto připomíná.
A je zároveň součástí busty J.Á. Komenského …
O této významné události, která nemá v životě a historii obce obdoby, je v kronice obce barvitě psáno a číst si v ní můžeme díky opisu kroniky, který vznikl vlastními silami …
Škola takto plnila svůj účel až do konce 50. let min.století  a dnes jsou stále mezi námi poslední bývalí žáci. Jsou to S. Suchánková, Z. Šossová, B. Hanušová, B.Přívratská,  V. Umová, H. Kopecká, J. Zachařová, St.Rejsa a Luboš s Mirkem Hanušovými …
A další školáci sem jezdí na pravidelné srazy rodáků, které se konají pravidelně ob rok …
Škola tedy stále slouží, byť se v ní neučí . Spojuje místní a slouží jim tím, že se v ní mohou scházet, jako ve vlastně jediném kulturním zařízení v obci …
Stavba školy tehdy před dávnými lety a stejně tak rekonstrukce školy před cca 5ti lety - na dlouho spojily místní v aktivitě, při které se nejen společně bavili, ale vedle toho i něco užitečného vytvořili. A tím, že se na tom výsledku místní sami podíleli, si jej i jinak považují. Víc než když by pasivně přihlíželi, jak to za ně dělá někdo jiný. A v tom je perspektiva, že tato dnes 130letá škola bude sloužit obci i nadále …"

K jubileu školy byla  instalována zvláštní zajímavá výstavka, ze které jsou další fotografie. Umožní se tak trochu vrátit v čase do blízké obce, která se může pochlubit  vlastní zajímavou historií.

Na rozdíl od  obcí v německy mluvící oblasti (Skuhrov, Rybník, Třebovice, Semanín)  jde o obec s návazností na současnost, kterou nepostihl odsun německých obyvatel.

Svinná se hlásila k Litomyšli, i když byla blíže města České Třebové, patřila  do Litomyšlského okresu. Hranice okresu litomyšlského vedly po katasrtru města Česká třebová a Parníku. Svinná nebyla obec bohatá, postihlo ji vystěhovalecké období, ale  měla i své období rozvoje. To vše lze vyčíst i z útržků dále publikovaných úseků obecní kroniky, která byla kompletně digitalizována a je pro badatele k dispozici. Zajímavé je třeba i povídání o tom, od čeho se zřejmě odvozuje samotný název obce Svinná.

Nechybí ani články o postavení obecní školní budovy....

Z výstavy ke 130. výročí školy:

 

Z obecní kroniky....

Základní kmen budovy 1884

Nahoře poslední rozvrh hodin Národní školy ve Svinné (jednotřídky) 1958/59

Fotografie z černobílé doby ve Svinné, některé  osoby jistě poznáte...