Českotřebovský deník 153/2015 (1.7.)                                   
Na Terminálu Jana Pernera přibudou sloupové hodiny.

Stane se tak na základě žádostí občanů, kteří postrádají informaci o čase při příchodu k nádraží ve směru od Sadové a Nádražní ulice.
Dříve zde byly hodiny umístěny na tělese dráhy nad vchodem do tunelu k ŽOS. Nyní je zde SŽDC znovu umístit nechce. 
Nové hodiny budou umístěny na sloupu uprostřed kruhové křižovatky u Padevětu, bude na ně dobře vidět ze Sadové i Nádražní ulice. 
Na jejich instalaci pamatuje již první rozpočtová změna, schválená na červnové jednání zastupitelstva města částkou 200 tis. korun.  (ilustrační obrázek)

 

Autobusy budou zastavovat u sídliště Křib od prosincové změny jízdního řádu.

Byla již prozkoumána technická způsobilost stávajících zastávek pro směr do města a do Rybníka, kde dojde k nějakému dílčímu vylepšení.  Pokud by měly být zřízeny jako nové zastávky, tak by jejich obsluha na dřívějších místech již nebyla možná. Protože jde o obnovu dříve provozovaných zastávek, bude možný jejich provoz na výjimku do doby, než bude provedena nějaká definitivní úprava Jednou z možností je částečné omezení parkoviště před prodejnou Křib pro záliv zastávky autobusu. Zatím bylo od této varianty upuštěno, než se najde definitivní řešení.  Pro zastavování autobusu má být upraveno dopravní značení. Do budoucna je taky na základě dalšího průzkumu frekvence zvažována i možnost, že by některé spoje zajížděly i přímo na sídliště Křib.  (Informace z Pardubického kraje)  (mm)
 
Uzávěrky dalších silnic na Českotřebovsku 

Nedávno byly na tomto místě zveřejněny uzavírky silnic II. III. ale i I. třídy v našem kraji. V okolí České Třebové se jedná o nyní uzavřenou silici od tunelů do Semanína (objížďka pro Třebováky kolem Národního domu nebo pro cizí  přes Třebovice a Zádulku) a také informace o další etapě úprav silnice I/14 na úseku do Třebovice. Není to ale ještě všechno. Rekonstrukce čeká ještě na silnici III. třídy Česká Třebová - Skuhrov na úseku od mostu na Zámostí k lesu.  Tato investice je nyní ve stádiu výběrového řízení na dodavatele  stavby a tak ještě není rozhodnutí o uzavření silnice pro její opravu vydáno. Tato investice se však uskuteční  zřejmě v závěru prázdnin, informace o konkrétních podmínkách uzavírky bude vydán včas. Ze stejného důvodu  ještě nebyla žádná informace o rekonstrukci povrchu silnice II/358 na úseku Česká Třebová - Zhoř. Také tato akce je zařazena do plánu na letošní rok. 
 
Návrh na zrušení zastávek EC vlaků v České Třebové směr Bratislava, Budapest nemusí být definitivní

Návrh JŘ 2015/16 zrušil zastavování EC vlaků jedoucích směr Bratislava - Budapest a opačným směrem. I když jsou ostatní zastávky vlaků zachovány, je to citelné omezení, které nebylo nikde zdůvodněno. připomeňme že tyto zastávky byly zavedeny před dvěma lety v době, kdy byl generálním ředitele ČD Ing. Dalibor Zelený a to bez vlivu na zpomalení dopravy.  Jde o zásah do dopravní obslužnosti Pardubického kraje. V tomto smyslu to chápe také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se na situaci spojenou s tvorbou návrhu nového jízdního řádu informoval  přímo u tvůrců návrhu na Ministerstvu dopravy. Zjistil, že změna nevychází z nějakého nového zadání  dopravců, pracovníci MD ČR tuto úpravu provedl sami vlastně sami "iniciativně" a prezentují ji jako "Návrh  Ministerstva dopravy". Lze to také vysvětlit tak, že "politické důvody, které vedly k zavedení zastávek těchto rychlíků pominuly". Přitom nešlo o politickou objednávku, ale o objektivní důvody, o využití třistamilionové investice do dopravního terminálu krajského rozměru bez vlivu na zpomalení dopravy, ke zlepšení dopravní obslužnosti velkého území. "Pověřil jsem pracovní skupinu vedenou náměstek hejtmana, pověřeného oblastí dopravy Ing. Jaromírem Duškem, aby jednala na připomínkách, které k návrhu nového jízdního řádu máme," řekl Martin Netolický. "Nejedná se jen o zastávky EC rychlíků jedoucích na Slovensko a Maďarsko, ale ještě i o další problémy, např. zastávky jiných rychlíků v Ústí nad Orlicí a další problémy žel. dopravy v našem kraji.  O oprávněnosti našich připomínek jsem  přesvědčen a věřím, že se nám, alespoň některé z navržených změn podaří vrátit na současnou úroveň, neboť neexistují objektivní důvody, proč by se měla dopravní dostupnost  pro uvedené vlaky nyní zhoršit," dodal Martin Netolický. Termín pro připomínky uplyne koncem srpna, je dobře, že se problémem zabývá naše krajská reprezentace již nyní.  (mm)
 
Z Ústí nad Orlicí: 

ČD centrum na radnici v Ústí n.O. bylo k 3 0/6 2015 uzavřeno. ČD centrum bylo souičástí turistického infpocentra  v přízemí ústecké radnice.
 
Kraj nabízí praktickým lékařům pomocnou ruku

Pardubice (1. 7. 2015) – Prostřednictvím České lékařské komory a přes Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost se tento týden 1. náměstek hejtmana Roman Línek obrátil na odbornou veřejnost, aby ji seznámil s novou grantovou pobídkou Pardubického kraje. Ta má motivovat lékaře ke školení absolventů lékařských fakult pro povolání praktických lékařů. Termín podávání žádostí je ode dneška do 30. září.
„Je to první taková iniciativa v České republice, pokus alespoň trochu pomoct ze strany kraje s nepříznivou situací, kdy praktičtí lékaři stárnou a noví nepřicházejí. Ohroženy jsou zejména venkovské obvody, kam se absolventi škol jen zřídkakdy hlásí. Přitom by taková „škola života“ jako z filmu Jak básníkům chutná život mohla být odrazovým můstkem k další kariéře,“ říká Roman Línek.
Garantem dostupnosti lékařských služeb jsou zdravotní pojišťovny, za vzdělávání lékařů odpovídá ministerstvo zdravotnictví a podmínky mohou nastupujícím lékařům vytvořit i obce. Ty všechny by také měly přispět se svou troškou do mlýna.
Jak vzdělávání budoucích praktických lékařů nyní funguje?
Absolvent lékařské fakulty, který chce získat specializovanou způsobilost pro samostatný výkon práce praktického (dříve obvodního) lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, musí projít tříletým nebo čtyřletým vzdělávacím cyklem. Vzdělávání probíhá formou takzvaných rezidenčních míst, která schvaluje a financuje Ministerstvo zdravotnictví. Školitel (praktický lékař) si vybere ve výběrovém řízení absolventa, který se stane jeho zaměstnancem. Z části dotace ministerstva ho platí, dále mu hradí účast na stážích v nemocnici a také ho sám školí a dohlíží na jeho praxi.
Grant přidává peníze školitelům, oni platí absolventy
Kvůli nízkému ohodnocení nebyl o funkci školitele mezi praktickými lékaři příliš velký zájem. V loňském roce bylo v našem kraji schváleno pouze pět rezidenčních míst pro všeobecné praktické lékaře a žádné místo pro praktického lékaře pro děti a dorost. „Právě nový grant má motivovat školitele, tedy stávající praktické lékaře, kteří se budou ochotni podílet na výchově další generace. Pobídka činí částku 48 tisíc korun ročně a část z toho bude sloužit k pozvednutí nástupních platů absolventů,“ upřesnil Línek.
V Pardubickém kraji jsou dvě třetiny praktických lékařů starší 50 let, dvanácti z nich je dokonce přes 70 let.
 
Kraj dokončil největší transformaci sociálního ústavu v republice

Pro 144 hendikepovaných klientů Domova sociálních služeb ve Slatiňanech se zásadně mění jejich životní podmínky. V rámci největšího projektu transformace sociálních služeb v naší republice se mohli přestěhovat z velkokapacitního ústavu do 12 nových rodinných dvojdomků a dvou bytů v blízkém okolí. Projekt za téměř 185 milionů korun je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem. Pardubický kraj ho podpořil částkou přibližně 20 milionů korun.
„Pardubický kraj byl mezi prvními čtyřmi kraji v republice, které se do transformace sociálních ústavů pustily. První čtyři domky byly zkolaudovány už v roce 2006 a bylo vidět, že klientům tento způsob péče nesmírně svědčí. Proto náš kraj podal žádosti do nově vyhlášeného programu Evropské unie s dalším projektem, se kterým uspěl, a který může v těchto dnech slavnostně završit,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.
Celkem se projektu transformace sociálních služeb účastní 32 ústavních zařízení z celé České republiky, která poskytují služby přibližně 3 800 lidem s postižením. Slatiňanský projekt je mezi nimi suverénně ten největší. „V našem zařízení žije celkem 280 klientů,“ říká ředitel Miroslav Kubín. „Z toho už někteří v domcích bydlí, a do právě dokončených domků a zakoupených bytů stěhujeme dalších 144 lidí. Tam budou mít svůj domov se svými pečovateli a budou moci žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Někteří dojíždějí do Chrudimi do školy a do budovy Domova ve Slatiňanech budou dál dojíždět třeba na zájmové kroužky, rehabilitaci nebo denní aktivity. Všechny domky jsou v okruhu do 12 km od Slatiňan.“
Do současné doby slatiňanský domov z velké části využíval historické prostory bývalého kláštera Kongregace Školských sester sv. Františka, kde klienti neměli potřebné soukromí a nemohli se chovat jako v domácím prostředí. „Vidíme, že ti, kdo už v domcích žijí, jsou klidnější, nemusí brát tolik léků, lépe komunikují, snaží se zapojit do běžných činností,“ říká Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.
Každý domek obsahuje dvě zcela samostatné domácnosti, které obývá čtyři až šest klientů, včetně vozíčkářů. Proto jsou domky bezbariérové. Pokoje jsou maximálně dvoulůžkové.
Klientům bude v novém bydlišti poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením a v bytech služba chráněné bydlení. Zaměstnanci se budou v domcích střídat v třísměnném provozu, proto jich musí být asi o 50 víc než dosud. Obědy sice dostanou z Domova ve Slatiňanech, ale o nákupy, jídlo a vaření na zbytek dne se budou muset společně s obyvateli domků postarat sami. V modernější části domova zůstane asi jen padesátka klientů, kteří potřebují intenzivní zdravotní péči a rehabilitaci.
Dvojbytové domy byly vybudovány v těchto obcích a městech: Zaječice, Staré Jesenčany, Slatiňany, Chrudim, Markovice, Medlešice, Lány u Bylan a Bylany. Oba byty se nachází v Chrudimi.