Českotřebovský deník 155/2015 (3.7.)                                    

27.6.2015  Nohejbalový turnaj ve Svitu

Ve dnech 26.6. – 28.6.2015 reprezentovali Českou Třebovou hráči Svinné na nohejbalovém turnaji
v partnerském městě Svit. Turnaj se konal v rámci „Dní mesta“. Celou sobotu měřilo své síly pět družstev systémem každý s každým. Naše ryze amatérské družstvo sice nedosahuje sportovní úrovně místních trénovaných borců, přesto jim bylo v některých zápasech rovnoceným soupeřem. Turnaj se konal v místním sportovním areálu. Chlapci ze Svitu nás hostili tradičním kotlíkovým gulášem.
Turnaj a celkové setkání našich obcí proběhly v obvyklé přátelské atmosféře.
Těšíme se na účast přátel ze Svitu na nohejbalovém turnaji ve Svinné, který se uskuteční 22.8.2015 . Milan Dvořák.
Společnost CZ LOKO Česká Třebová získala zakázku na provoz vlečky v ostravském Arcelor Mittal.

V rámci kontraktu v řádu stovek milionů korun dodá ocelárnám nové stroje Effishunter. Neobjednávají si už lokomotivy, ale službu. My jim garantujeme, že budou mít čím náklad vozit a je jim v podstatě jedno, čím,“ řekl Bárta. Akciová společnost CZ Loko, která byla v minulosti prakticky zcela závislá na dodávkách Českým drahám, je dnes plně zaměřená na export. Vedle modernizace starších lokomotiv projektuje i vlastní stroje. Zaměřuje se při tom hlavně na menší lokomotivy pro obsluhu vleček nebo posunování. V posledních letech se roční obrat drží kolem hranice dvou miliard korun.  (Podle MF DNES)
Z diskuze k článku: Takovým firmám držím palce. Začali sice stavět ještě na základech z ČKD a lokomotivních dep, ale pořád jde o firmy, které něco musejí vymýšlet, vynalézat a konstruovat a na to potřebují vzdělané a schopné lidi. A tím táhnou ekonomiku nahoru mnohem efektivněji než pojišťováci, právníci a prodejci hrnců.
Dne 8. a 9.7.2015 bude omezen provoz Odboru dopravy a silničního hospodářství

Dne 08.07.2015 a dne 09.07.2015 vždy od cca 08:00 hod. do 10:00 hod.  bude z technických důvodů uzavřen úsek vydávání řidičských průkazů. Ing. Tomáš Hájek Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Česká Třebová
Nepořádek za plotem u nádražní restaurace

Jde o kousek pozemku mezi nádražní budovou, respektive nádražní restaurací se zahrádkou a budovou České pošty. Je opatřena nápisem, který oznamuje, že jde o soukromý pozemek  v majetku ČD, konkrétně RSM Hradec Králové. Je zde závora, aby se zde nedalo běžně parkovat. Také zapáchající a nevzhledné kontejnery na všelicos.   Vše je v sousedství dopravního terminálu Jana Pernera, jehož vybudování nás stálo velké peníze. je také dobře upraven, také uklizen, je to naše pýcha. Za plotem už to není naše,. však to tam také podle toho vypadá. A přesně na tyto rozházené věci pocházející zřejmě z nedovřených zapáchajících kontejnerů se musíte dívat, když se posadíte na zahrádku nádražní restaurace, abyste si dali třeba pivo nebo i šálek kávy.  Fuj.  
 
V Pardubickém kraji platí výstraha zvýšeného nebezpečí požárů

Pardubice (3. 7. 2015) – Český hydrometeorologický ústav na základě očekávaných vysokých teplot vzduchu a nedostatku srážek vydal výstrahu nebezpečí vzniku požárů pro území Pardubického kraje s platností od pátku 3. července 2015 12 hodin do odvolání. Z důvodu zabezpečení požární ochrany se občanům zakazují některé činnosti v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.  patření vycházejí z nařízení Pardubického kraje č. 1/2013. Nařízení vymezuje místa se zvýšeným nebezpečí požáru, mezi které patří lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, ale také například sklady sena, slámy či obilovin. Na těchto místech je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící předměty. Nařízení také omezuje vjezd motorovým vozidlům do lesů, ale také na polní cesty či suché travní porosty.   
Informaci hejtmana Pardubického kraje o začátku období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů uveřejnil Krajský úřad Pardubického kraje na úřední desce. Další informace poskytuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Informace Českého hydrometeorologického úřadu jsou k dispozici na www.chmi.cz. Naposledy vydal stejnou výstrahu Český hydrometeorologický ústav na začátku června.
 
Kolony v Litomyšli skončí o měsíc dříve, ještě během prázdnin
Řidiči v Litomyšli už měsíc trpí v kolonách na silnici I/35, které se tam tvoří kvůli opravám podchodu. Radnice ve středu oznámila, že dopravní omezení zmizí do konce srpna, hotovo tedy bude o měsíc dříve než stavbaři původně plánovali. Chodci se dočkají zkrácení termínu také, ovšem jen o dva týdny. Samotný podchod se ovšem otevře později. „Musí být vše podle norem a technologických předpisů, aby byla dodržena kvalita. Uzavírka v Litomyšli je velmi nepříjemná. Řidiči kamionů si zkracují cestu přes okolní obce. Také obyvatelé Litomyšle mají kvůli uzavřenému podchodu delší trasu do centra i ze středu města a musejí chodit přes méně bezpečné přechody pro chodce.
Na sociální služby bude kraj žádat půl miliardy

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo v pořadí již 3. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je klíčovým dokumentem pro poskytování sociálních služeb v Pardubickém kraji. Jako optimální potřebu pro financování sociálních služeb z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí uvádí pro rok 2016 částku 496 milionů korun.
Na tuto částku bude i podána žádost o účelovou dotaci pro Pardubický kraj na zajištění sociálních služeb. V roce 2015 Pardubický kraj obdržel účelovou dotaci ve výši 407 mil. Kč, do celkové potřeby optimálního zajištění služeb chybí téměř 50 mil. Kč.
„Sociální služby jsou významným zaměstnavatelem v kraji. V neziskových a příspěvkových organizacích, které poskytují sociální služby, je zaměstnáno téměř 3 300 pracovníků. Tito pracovníci v roce 2014 poskytli sociální podporu více než 50 tisícům uživatelů služeb,“ řekl Pavel Šotola, krajský radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
„Potřebnost sociálních služeb se zvyšuje a mění se i způsoby, kterými jsou pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci poskytovány. Vedle všeobecně známého stárnutí populace dochází například k postupné změně péče o osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním směrem ke komunitním službám poskytovaným v přirozeném prostředí. Probíhají změny a zvyšuje se podpora ohroženým rodinám a dětem, objevují se nové skupiny osob, které se ocitly v obtížné ekonomické situaci např. v souvislosti se zadlužením,“ dodává radní Šotola.
V Pardubickém kraji je registrováno 281 sociálních služeb, dále zde působí sociální služby registrované v jiných krajích. Celkové náklady sociálních služeb v kraji jsou více než 1,4 miliardy korun, z toho téměř polovina je hrazena z úhrad od klientů z příspěvku na péči, ostatní zdroje jsou zajištěny z účelových dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtu obcí.
Sociální služby se potýkají se stálým nedostatkem finančních prostředků. „Očekáváme, že i ze státního rozpočtu bude uvolněn v příštích letech dostatek finančních prostředků na to, aby i pracovníci v těchto službách mohli pracovat za přiměřené mzdy a platy, neboť práce se sociálně potřebnými je velmi náročná psychicky i fyzicky,“ zdůraznil Pavel Šotola.
Na Stavbu roku v Pardubickém kraji aspiruje 23 přihlášených

Pardubice (3. 7. 2015) – Po dvou letech začíná v Pardubickém kraji další výběr nejlepší stavby roku, tentokrát v pěti kategoriích. Do soutěže se přihlásilo celkem 23 staveb, které porota během letních měsíců navštíví a posoudí. Od 20. července bude mít možnost udělit svůj hlas pomocí hlasování na webu také veřejnost.
Pořadateli soutěže jsou spolu s krajem i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice. Z počtu přihlášek měl radost předseda poroty, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek: „Tentokrát máme dokonce o jednu stavbu víc, než v předchozím ročníku. Radost mám ale také z kvality staveb, což jsme spolu s ostatními porotci viděli už při rozbalení jednotlivých panelů soutěžících. Bude to opravdu velmi těžké rozhodování. Proto je dobré, že všechny stavby v průběhu července osobně navštívíme a posoudíme jejich kvality přímo na místě.“
Stavby budou posuzovány nejen podle architektonické kvality, ale také z hlediska začlenění stavby do okolního prostředí, kvality stavebních prací, spokojenosti investora či originality díla a dalších přínosů.
„Od 20. července budou všechny přihlášky vystaveny na webové stránce: stavbaroku.pardubickykraj.cz a veřejnost bude mít možnost dát hlas té, která se jí nejvíce líbí. Hlasování potrvá až do 15. září,“ přidává informaci radní Pardubického kraje pro investice a majetek Ludmila Navrátilová.
Slavnostní vyhlášení Stavby roku 2015 v Pardubickém kraji se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 17 hodin v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje (bývalá reálka). Vyhlášení bude doprovázet i výstava panelů všech přihlášených prací.