Českotřebovský deník 162/2015  (17/7)                                  
Chodník u čp. 538 v Podbranské ulici - upřesnění

Dne 13/7 se v Českotřebovském deníku 159/2015 píše o novém chodníku, který vybudoval majitel sousední nemovitosti i když nemusel, aby zlepšil podmínky pro chodce v tomto frekventovaném místě. Mohl také chodník ohradit a čekat až vznikne iniciativa k úpravě ze strany města, mohl  nechat chodce "přejít na protější chodník".  Místo toho se snažil, aby byl chodník nově upraven.
Rozšíření chodníku bylo možné uskutečnit díky přestavbě domu, starý vchod do domu z chodníku, vyžadující překonat velký výškový rozdíl, byl zrušen. Současně bylo odstraněno zkorodované původní zábradlí, odbourána svrchní část opěrné zdi a schodiště, položeny drenáže.
Chodníky a komunikace v majetku města spravuje obchodní společnost Eko Bi.  "Po několika neúspěšných pokusech jsme se domluvili se ředitelem EKOBI ing. Cinkem na schůzce na místě samém, kde se mi podařilo dohodnout alespoň minimum spoluúčasti Města. Z počátečního "chodník není náš, nemáme to v rozpočtu, ať si to opraví SUSka atd., jsme se dohodli na materiálu - dodání štěrku, použité mozaiky a trochy drtě. Práci na dláždění že si už zajistím sám. Práce, která tomuto kroku musela předcházet, jakoby se Města netýkala. Značně frekventovaný chodník byl v místě schodů značně zúžený, což je dosud patrné na dlažbě v těchto místech. Když se v tomto místě měli míjet dva lidé, jeden musel uhnout do silnice. Že se tam dosud nic nepřihodilo je spíše s podivem," říká Jiří Drašnar, který akci zajišťoval.
Článek tím upřesňuje následující větu z 13/7 "Zarážející však je to,  že chodník, který je v této frekventované lokalitě z bezpečnostního hlediska nezastupitelný, si musí vydláždit za svoje náklady majitel přilehlé nemovitosti, že město nepodalo pomocnou ruku."  Tedy přesněji:  materiál pro dlažbu  Eko Bi zajistilo (odhad ceny je dle p. Stránského z Eko Bi 12 000 Kč).
Zjistil jsem ceny: 1t štěrku větší zrnitosti 250 Kč, drť pod dlažbu 1tuna 650 Kč, dlažební kostky - mozaika 1 tuna 3150 Kč vč. DPH + cena dovozu a manipulace (1 tuna mozaiky = 8,5 m2 dlažby). Nemyslím, že by materiálu bylo třeba více. Pokud tedy jsou náklady Eko Bi 12000 Kč, musí mít neuvěřitelné režijní náklady. Eko Bi  ale nezajistilo žádný materiál pro opravu opěrné zdi a práci (dláždění, stavební práce, zábradlí) v ceně daleko vyšší. To musel zajistit majitel nemovitosti  sám. Trochu je mi líto, že p. Stránský z Eko Bi (který má na starosti městské komunikace, chodníky, překopy apod.) navíc ještě přichází s hodnocením, že je "vydláždění chodníku provedeno nekvalitně a kdyby bylo na něm, tak by takovou práci nepřevzal". To se mi zdá za výše uvedených podmínek spolupráce jako hodnocení dosti silné. Myslím, že Eko Bi nic nebrání, aby zajistilo předláždění chodníku v celé šířce, "abychom se za chodník nemuseli stydět". Myslím však, že se toho určitě nedožiju.
Aby se tak ale mohlo stát, je třeba urychlit majetkové vyrovnání města s Pardubickým krajem. Na přiložené mapě je vidět, jak pozemek komunikace III. třídy v majetku Pardubického kraje v Podbranské ulici vypadá. Velmi se divím, že především západní strana komunikace, která  je hranicí městské památkové zóny, nedoznala od zřízení MPZ v devadesátých letech vůbec žádnou změnu. Podbranská a Lidická ulice se silnicí III. třídy jsou poslední komunikace ve městě, kde dosud nedošlo k majetkovému oddělení chodníků a komunikace. Nikomu to nevadí, nikdo se o to nestará, byť to je velmi blízko centra a město má připravený "Plán regenerace MPZ". Jeho prvním předpokladem by mohlo být právě majetkové narovnání a vyrovnání hranic komunikace se sousedními pozemky. Jiní investoři byli rychlejší a tak se podařilo např. společnosti Lokotrain, s.r.o. odkoupit stavební parcelu u ústí Školní uličky pro parkoviště svých vozidel, i když by město nebo Pardubický kraj možná alespoň část pozemku pro rozšíření komunikace potřebovalo. V této oblasti byla dosud minimální investiční činnost, nebylo to potřeba. Současně to znamená, že město nebude do chodníků v uvedených ulicích jakkoliv investovat?                          Milan Mikolecký
(Obrázek na závěr týdne)

EVANGELICKÉ BOHOSLUŽBY 
V  ČESKÉ TŘEBOVÉ - SRPEN 2015

02.08.2015

čtené služby Boží v 9.00, evangelický kostel na Trávníku

V. Špaček

09.08.2015

bohoslužby s VP v 9.00, evangelický kostel na Trávníku

f. J. Nečas

16.08.2015

bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku

f. J. Nečas

23.08.2015

bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku

f. D. Najbrt

30.08.2015

čtené služby Boží v 9.00, evangelický kostel na Trávníku

J. Němeček

 
CZ LOKO: Senioři mají k firmě silný vztah. Na setkání jich přišlo přes sedmdesát

Přes sedmdesát seniorů, bývalých zaměstnanců CZ LOKO, se opět vrátilo do firmy, s níž mnozí spojili podstatnou část svého pracovního života. Stalo se tak v květnu na pozvání závodní odborové organizace, která pro ně připravila návštěvu podniku. „Většinou nás zajímá, jak vypadá pracoviště, kde jsme dříve dělali. A třeba se divíme, že ho nenajdeme, protože modernizace je ohromná a některá místa, kouty, dílny už tu prostě nejsou," říká dvaasedmdesátiletý i Miloš Vávra. Ten zde začínal v dubnu 1966 jako soustružnik v navijárně, a v roce 1974, kdy skončily parní lokomotivy, se vyučil elektromechanikem a stal se provozním elektrikářem. A do „dílen", je-li třeba, chodí na výpomoc ještě dnes. „Nezastírám, že firma mi přirostla k srdci a jsem rád, že se jí daří a dává lidem práci," poznamenal. Na prohlídku továrny navázala společenská část s hudbou v restauraci Na Horách, kam seniory přivezl autobus. Svou veršovanou zdravici na ní přednesl Miloš Vávra. Generální ředitel a předseda představenstva Josef Bárta pak seniorům přiblížil současnost firmy a její rozvojové plány. „S růstem zakázek nyní řešíme i další rozšiřování našich pracovních týmů a hledáme šikovné spolupracovníky hlavně dělnických profesí. CZ LOKO je dnes v železničním průmyslu silnou, respektovanou firmou, a každý z vás, jí k tomu ve své době pomohl. Za to vám ještě jednou děkují," řekl šéf firmy. Nejstarší účastnice paní Eliška Jarolímová, které je 89 let, převzala dárkový koš. Ten si odnesli i další jubilanti, všichni pak malé dárky.
Předsedkyně odborů Magdalena Stránská ocenila, že senioři mají o dění ve firmě trvalý zájem, o čemž svědčí i hojná účast na těchto každoročních akcích. Letos se jich dostavilo 74 z 90 pozvaných.
 
 CZ LOKO PODPOŘILO TÝDEN SPORTU

Týden sportu, který už sedmnáct let patří neoddělitelně ke konci školního roku ve městě, tentokrát připadl na dny od 22. do 26. června. A ten čtvrtý, předposlední, letos patřil akciové společnosti CZ LOKO. „Naše společnost pravidelně finančně podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže ve městě, a proto i naše účast na Týdnu sportu přirozeně zapadá do celkové firemní podpory základních a středních škol v České Třebové. Jejich žákům a studentům umožňujeme exkurze, zajišťujeme praktické vyučování a od letošního roku také vybraným středoškolákům z technických oborů nabízíme stipendia," uvedl Tomáš Brancuzský, personální ředitel.
Týden sportu je i v českém měřítku mimořádnou akcí a bez vstřícnosti a podpory partnerů se neobejde. Letos bylo připraveno úctyhodných 86 soutěží v 31 sportovních disciplínách. Novinkou byl návrat k turnaji v hokejbalu, za to se nepodařilo obsadit jinak populární cyklistiku, l tak ale byl program velmi pestrý a děti z mateřských, základních a středních škol si ho dopoledne naplno užily. Odpoledne pak patřilo rodinám s dětmi, kolektivům i jednotlivcům, mladým i starším. Podvečerní a večerní program pak byl tradičně věnován vyhlašování výsledků a doprovodným kulturním akcím. Prostě taková malá českotřebovská „olympiáda". 
 
První lokomotiva z CZ LOKO zamíří do Finska už v září

Dieselelektrické lokomotivy řady 774.7 pro finského soukromého dopravce Fennia Rail Oy už mají konkrétní podobu. V českotřebovské provozovně CZ LOKO se nyní dokončují první dvě, a další přichází na řadu. „Náhrada první věty: První lokomotiva pro zahraničního zákazníka je vždy nejsložitější, zatímco další jsou už přeci jen jednodušší. Máme tu ale lidi, co své práci rozumí a dokážou ji zvládnout, l když se to samozřejmě bez konzultací třeba s technology a také velkého nasazení, včetně víkendů, neobejde," říká mistr Jaroslav Pavlíček. Lokomotivy zatím stojí na úzkém rozchodu, ale zákazník je obdrží na širokém, aby odpovídal podmínkám tamní železniční sítě. Společnost Fennia Rail je prvním privátním železničním operátorem v zemi. První z lokomotiva jí bude dodána v září, další pak budou následovat po měsíci. Společnost CZ LOKO při této zakázce zhodnotila bohaté zkušenosti z vývoje a výroby lokomotiv pro severské klimatické podmínky v pobaltských státech a Ruské federaci. Projekt po technické stránce vychází z lokomotiv CME3 pro Lotyšsko a ve Finsku je schvalován v souladu s normami TSI.
 
Dvacet lokomotiv z CZ LOKO pro ostravský ArcelorMittal

Výjimečný kontrakt na pronájem 20 lokomotiv řady 741.7 pro obsluhu vlečky na 10 let podepsali v červnu představitelé oceláren ArcelorMittal Ostrava a společnosti' CZ LOKO. Součástí smlouvy jsou také služby, včetně servisu a údržby lokomotiv a garance provozuschopnosti. Vlastníkem lokomotiv bude CZ LOKO prostřednictvím spolupracujících finančních ústavů. První lokomotiva bude předána do provozu už na začátku roku 2016, další budou postupně následovat a nahradí tak dožívající flotilu podnikových lokomotiv s průměrným stářím 32 let. „Smlouvě předcházela velmi dlouhá a opravdu náročná jednání. To, že volba mezi několika
zájemci nakonec padla na CZ LOKO, pokládáme za velký úspěch a potvrzení toho, že jsme schopni splnit i ta nejnáročnější kritéria a požadavky klientů. Toho si velmi cením, i protože to potvrzuje náš přerod i v moderní firmu," neskrývá spokojenost Josef Bárta, generální ředitel a předseda představenstva společnosti CZ LOKO.  Ta nyní tedy musí koupit vstupní i vozidla a modernizovat je, udržovat a garantovat jejich provozuschopnost, spotřebu, nasazení v provozu, tedy na vlečce, po níž se k vysokým pecím dováží suroviny a materiál a od nich odváží vyrobené železo. Společnost CZ LOKO proto v Ostravě zřídí i své další servisní středisko.
 
Moderní vůz s termovizí pomůže při pátrání po osobách

Pardubice (17. 7. 2015) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický dnes podepsal s krajským ředitelem Policie ČR Janem Švejdarem darovací smlouvu na 500 tisíc korun, které poslouží na úpravu speciálního velitelsko-monitorovacího vozidla, které bude vybavené kamerovým systémem, termovizí a napojením do komunikačních sítí. Přestavba vozidla by měla být dokončena do konce roku 2015.
„Formou finanční dotace se dlouhodobě snažíme podporovat všechny složky integrovaného záchranného systému. Tyto finance slouží na pořízení speciální techniky, která nepatří mezi obvyklé vybavení,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Konkrétně tento velitelsko-monitorovací vůz bude využíván při ochraně majetku osob postižených živelními pohromami, při sportovních akcích s doprovodem rizikových fanoušků, ale také při vyhledávání pohřešovaných osob,“ dodal hejtman Netolický.
Soustavnou finanční podporu kraje oceňuje také krajský policejní ředitel Jan Švejdar. „Tato technika zefektivní nasazení policie při mimořádných událostech a jsme rádi, že spolupráce policie a kraje je na velmi dobré úrovni a prohlubuje se na všech úrovních.“ Pardubický kraj již v minulosti několikrát přispěl Policii ČR na zlepšení technického vybavení. Například v prosinci 2014 přispěl částkou 700 tisíc korun na moderní radar Ramer, který je přednostně nasazován na silnici I/35.
 
Krizový fond kraje pomůže dvěma postiženým rodinám

Pardubice (17. 7. 2015) – Do velmi těžké životní situace se dostaly v minulých dnech dvě rodiny na Pardubicku. Jedna ztratila střechu nad hlavou a svůj majetek, druhá se ocitla bez matky samoživitelky. Rada Pardubického kraje proto ve čtvrtek schválila poskytnutí dvou humanitárních finančních darů z důvodu živelní pohromy a ke zmírnění tragické životní situace. „V obci Hodonín úder blesku zapálil rodinný dům, který i přes zásah hasičů zcela vyhořel a šest jeho obyvatel tak přišlo o téměř veškerý majetek. Následkem tragické dopravní nehody u obce Ráby zase ztratili matku dva bratři, z nichž mladší byl při této nehodě vážně zraněn. Využili jsme proto krizový fond kraje a poskytneme každé z rodin peněžitý dar ve výši 50 tisíc korun. Doufám, že tento malý příspěvek těmto rodinám alespoň trochu pomůže překonat těžkou životní situaci, ve které se ne vlastní vinou ocitly,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Dny lidové architektury začínají v sobotu na Veselém Kopci

Pardubice (17. 7. 2015) – Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2015 se uskuteční letos také v Pardubickém kraji. Akce Putování Hlineckem – krajem Chrudimky za lidovými stavbami bude zahájena 18. a  19. července 2015  na Veselokopeckém jarmarku. Zde bude slavnostně pokřtěn malý průvodce Lidové stavby Pardubického kraje a program putování.
„Rádi jsme podpořili vydání průvodce lidovými stavbami Pardubického kraje. V této oblasti máme být na co pyšní. Není náhoda, že zakladatel Souboru lidových staveb Vysočina Luděk Štěpán letos dostal nejvyšší ocenění kraje – cenu Za zásluhy,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. Pardubický kraj na vydání brožury přispěl 40 tisíci korunami.
Průvodce přiblíží Polabí – Pardubicko a severní Chrudimsko, Hlinecko – České Horácko, Litomyšlsko a Vysokomýtsko, Poličsko, Svitavsko a Moravskotřebovsko – Hřebečsko, Orlické podhůří, Králicko a lidové stavby  dalších míst kraje.
Dny lidové architektury v Pardubickém kraji jsou iniciovány a  organizačně zajišťovány společností  FOIBOS BOOKS a Kotěrovým centrem architektury o. p. s. Na přípravě projektu se významně podílí a jeho odbornou stránku zajišťuje Národní památkový ústav a jeho územní odborné pracoviště v Pardubicích a Soubor lidových staveb Vysočina společně s řadou dalších organizací a jednotlivých odborníků. Cílem je oslovit širší kulturní veřejnost a přiblížit lidové stavby jako součást bohatého kulturního dědictví kraje.
Podobné aktivity jsou připraveny například také v Libereckém kraji, ve Zlínském kraji a dalších regionech. Tradice Dnů byla zahájena v roce 2013 v Jihočeském kraji celonárodní akcí ve Vlachově Březí a obcích Vlachovobřezska na počest 200letého výročí narození Jakuba Bursy, jednoho z významných lidových stavitelů tzv. selského baroka.
Další informace o aktivitách jsou na webových stránkách www.lidove-stavby.cz

 

Kraj podpoří výběr nové ředitelky společnosti EBA

Pardubice (18. 7. 2015) – Rada Pardubického kraje na svém čtvrtečním zasedání podpořila odvolání ředitele společnosti East Bohemian Airport (EBA) Michala Červinky a jmenování Heleny Šmejkalové od 1. září na jeho místo.  Hlasování valné hromady společnosti EBA, která provozuje civilní část pardubického letiště a ve které má kraj třetinový podíl a město Pardubice dvoutřetinový, se bude konat 27. července.
„Paní Šmejkalová nám představila své záměry a řešení, jež by prosadila ve funkci ředitelky společnosti EBA. Je zřejmé, že jako krizová manažerka s více než dvacetiletou obchodní praxí v letecké společnosti ekonomické situaci a výhledu pardubického letiště rozumí. Rada Pardubického kraje proto jednohlasně schválila její podporu,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Helena Šmejkalová by měla být jmenována členkou představenstva společnosti EBA s pověřením k řízení společnosti. Michal Červinka vede společnost od července loňského roku.
Letiště se v posledních letech potýká s úbytkem cestujících, současně se řeší vybudování nového terminálu. Kvůli vysokým nákladům stávajícího projektu terminálu, které zdaleka přesáhly původní limit 300 milionů korun, navštíví hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně s primátorem města Pardubice Martinem Charvátem v příštím týdnu terminál letiště v Karlových Varech, který se podařilo postavit za třetinové náklady.
 
Dětský tábor Baldawood ožil filmem

Pomezí u Poličky (17. 7. 2015) – Manželé Monika a Stanislav Jarých z Horky u Chrasti se poznali na letním dětském táboře. Žijí spolu pětadvacet let, vychovali dvě dcery a tábornické činnosti se věnují dodnes. Mnoho let vedou letní tábory, těch posledních patnáct v lokalitě Balda nedaleko Pomezí u Poličky. Ve středu 15. července 2015 do tohoto krásného koutu Pardubického kraje zavítala i náměstkyně hejtmana Jana Pernicová, zodpovědná za oblast školství, kultury a památkové péče. Po několika hodinách strávených mezi dětmi, vedoucími a obětavým personálem odjížděla doslova nadšená.
Tábor s dvěma sty dětmi ve školním věku a padesáti dospělými byl letos věnován filmu. Hollywoodskému tématu byla podřízena téměř veškerá činnost táborníků, včetně karnevalu, dětské olympiády či táborové pouti. Baldawood během dvou týdnů navštívila díky převlečeným dětem a jejich vedoucím řada osobností ze světa filmu, ale i ti opravdoví profesionální umělci – účastníci tábora byli svědky například vystoupení violoncellistky, kouzelníka či břišních tanečnic.
„Přesvědčila jsem se o tom, že i tak velký počet dětí lze na táboře bezpečně zvládnout. Stačí respektovat pravidlo: Kdo si hraje, nezlobí. Každý, kdo se této činnosti s dětmi a mládeží věnuje, v tomto případě bezvýhradně v rámci své dovolené a v podstatě zdarma či dokonce za příplatek, zaslouží obrovské poděkování,“ řekla po své návštěvě letního tábora Jana Pernicová. Zajímala se nejen o to, jak se dětem na táboře líbí, ale ptala se i vedoucích, co jim práci ztěžuje a co by se mělo změnit. Kromě občas až příliš přísných hygienických pravidel není nic, s čím by si sehraná parta připravující tento tábor neporadila. Největší odměnou jsou pro ně spokojenost s programem i výbornou kuchyní a slova chvály, jimiž děti pobyt uprostřed lesů na Baldě hodnotí. Často se po roce vrací a partě táborníků zůstávají věrni i v dospělosti.