Českotřebovský deník 175/2015 (29.7.)                                 
ÚP ČR nabízí pro osoby se zdravotním postižením možnost pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace představuje komplexní systém aktivit, jehož cílem je usnadnit návrat osob se zdravotním postižením na trh práce.
Zahrnuje zejména poraden­skou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teo­retickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Klade si za cíl, na základě vytvořených postupů a s důrazem na individuální přístup ke zdravotně postiženým, zvýšit šance jejich uplatnění na trhu práce.
Pracovní rehabilitaci je třeba chápat jako dlouhodobý proces, který vychází z:
·         individuálního přístupu k osobám se zdravotním postižením
·         individuálního plánování procesu pracovní rehabilitace
·         multidisciplinárního přístupu během celého procesu pracovní rehabilitace (tj. zapo­jení odborníků z různých relevantních oblastí v období plánování i realizace)
·         zjištění a stanovení pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením (tj. důraz na tzv. pozitivní pracovní    rekomandaci – tedy to, co je v rámci svého aktuálního zdra­votního stavu člověk schopen vykonávat)
Pracovní rehabilitace je vymezena legislativně, tj. je zaháje­na v okamžiku podání Žádosti o PR, kterou podává oprávněná osoba na místně příslušném ÚP ČR.
Informace ohledně pracovní rehabilitace můžete získat telefonicky, emailem nebo osobně na kontaktu: Bc. Jaroslava Rollerová, tel. 950 172 441, email: jaroslava.rollerova@uo.mpsv.cz
 
Vychází Českotřebovský zpravodaj - srpen 2015
během čtvrtka 30/7 a pátku 31. 7 bude v prodeji i ve schránkách předplatitelů. Proti obyčejným zpravodajům je rozsáhlejší, má něco navíc. Obsahuje rozsáhlá devítistránková katalog zájmových kroužků DDM, podle kterého můžete po celý srpen vybírat pro své děti ve věku o 6 - 15 let  nové aktivity a řadu z aktivit nabízí i pro dospělé.  V srpnovém čísle naleznete uprostřed vydání čtyřstranu Kabelové televize CZ, informující o novém uspořádání  televizních programů a dalším vývoji, navíc i další informace  Kabelové televize z oblasti televizního vysílání i z oblasti mobilních služeb. Třetí zvláštností Českotřebovského zpravodaje je vložená čtyřstrana Kulturního centra informující podrobně o novém divadelním předplatné označeném B, s nabídkou  představení kamenných divadel.

K připravovanému železničnímu grafikonu se vyjadřuje Orlický deník - najdete ZDE

Stavba roku 2015 nabízí nápadité realizace

Pardubický kraj (29. 7. 2015) – Těžké rozhodování bude mít letos odborná porota soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji. Na svém úterním výjezdu na Orlickoústecku navštívila řadu precizně zpracovaných staveb s neotřelými nápady. Ve čtvrtek bude pokračovat na Chrudimsku a Svitavsku. Odborníci hodnotí stavby v pěti kategoriích, o ceně veřejnosti ale mohou v internetovém hlasování rozhodovat všichni zájemci.
Předseda poroty, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, Roman Línek je letos spokojený jak s počtem přihlášených staveb, tak i s jejich kvalitou: „Hodnotíme celkem 23 staveb, což je dosavadní rekord. Za dobu trvání soutěže ale také vidíme, jak se vyvíjejí i používané stavební technologie, nové materiály a jak do stavebnictví vstupují nové invenční nápady architektů. Našemu kraji to rozhodně svědčí.“
V soutěži je velká paleta staveb zařazená do kategorií Rodinné a bytové domy, Stavby občanské vybavenosti, Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství, Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství a Obnova nemovitých kulturních památek. Porota proto navštívila několik rodinných domů, ale také autobusovou zastávku, rozhlednu nebo nové firemní prostory.
Vyhrát může v každé kategorii jen jeden, ale chceme upozornit veřejnost na všechny stavby,“ říká členka poroty, radní pro majetek a investice kraje Ludmila Navrátilová a pokračuje: „Prohlédnout si je mohou na http://stavbaroku.pardubickykraj.cz, kde jsou fotografie každé z nich i anketa pro hlasování veřejnosti. K vidění budou i na výstavě k vyhlášení výsledků Stavby roku 17. září před sálem Jana Kašpara na Krajském úřadu.“
Spolupořadateli soutěže Stavba roku 2015 v Pardubickém kraji jsou spolu s krajem i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice.