Bike rezort Orlicko-Třebovsko ano či ne?                            

Živě diskutovaným tématem na 6. zasedání městského zastupitelstva v Ústí nad Orlicí dne 22. června byla účast Města Ústí nad Orlicí v projektu Bike resort Orlicko - Třebovsko, tedy terénních stezek pro kola - jednostopých cest vybudovaných z přírodního materiálu. Zastupitelstvo vzalo informaci o projektu na vědomí a o zapojení našeho města bude hlasováno na zářijovém jednání. S účastí v projektu je spojena také spoluúčast na evropské dotaci přesahující 7 milionů korun a následná správa rozsáhlé sítě stezek. Na této akci měla podle rok staré předběžné dohody participovat města Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a Litomyšl, která by nesla největší část nákladů a spoluúčasti na realizaci projektu. Dalšími malými částkami by se podílely i další obce, jejichž katastr by byl v projektu zahrnut.  Město Litomyšl mezitím od své účasti na projektu již ustoupilo.

Studie byla připravena pro celý projekt, byla dokončena v závěru roku 2014. Těžko říci, zda by se realizovala v celém rozsahu nebo jen část, vše je ještě otevřené. Velkým propagátorem akce je českotřebovský starosta Jaroslav Zedník. Českotřebovské zastupitelstvo zatím pouze schválilo podporu  pro studii nebo projektovou dokumentaci. O účasti města Česká Třebová v projektu se zatím žádná diskuze nevedla, zřejmě se (automaticky ?) předpokládá, že  do toho v České Třebové půjdeme. Nejsou ale známy zatím žádné ekonomické údaje. Může z toho být docela velká finanční zátěž, neboť na katastrech města České Třebové a v blízkém okolí je možná největší část plánovaných stezek. Tyto stezky nelze zaměnit nebo porovnat s cyklostezkami s asfaltovým povrchem. Sloužily by pro sport a pro speciální kola. 

Osobně považuji Bikerezort za jakousi nadstavbu, třešničku na dortu. Co takhle věnovat finanční prostředky na dobudování cest pro cyklisty přímo ve městě Česká Třebová tak, aby se stalo městem pro cyklisty upraveným, tedy přívětivým a bezpečným tak, aby se stezky pro cyklisty oddělily od komunikací s velkou intenzitou dopravy, na dobudování cyklostezky do Rybníka, případně na vybudování slušně sjízdné spojky Kozlov - Svinná, důležité pro turistický ruch v lokalitě Kozlov. Měli bychom si stanovit priority a ne hledat další možnost jak se proslavit v regionu a jak možná využít  nějakou možnost dotace, vypadající lákavě, abychom si vytvořili nakonec pořádný závazek a třeba i mandatorní výdaj. Abychom se mohli rozhodnout, je zapotřebí mít více informací. 

Dost peněz stojí už samotná příprava projektu, letos jsme v rozpočtu města na tuto investici (přesněji na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí) pamatovali částkou 200 tis. Kč, ve zveřejněném  rozpočtu města Ústí nad Orlicí na letošní rok 2015 žádná taková částka (ani menší) neexistuje. Zatím to tedy vypadá tak, že přípravu akce financuje prozatím město Česká Třebová samo. Žádná taková informace ovšem nebyla zastupitelům při schvalování rozpočtu města podána. Zatím také nebyla nikde na webu města zveřejněna již loni připravená studie na Bike rezort Orlicko-Třebovsko. Našel jsem ji na webu Regionu Orlicko-Třebovsko a  předkládám následující odkazy, aby se mohla veřejnost seznámit s podstatou a rozsahem projektu.

Při studiu uvedené studie si nelze nevzpomenout na dříve připravovaný projekt obdobného rozsahu, ovšem se zimní tématikou: "Osvětlené lyžařské stezky po hřebenech Litomyšlska a Orlicka-Třebovska". I ten měl být dotován z regionálních operačních programů EU. Připravu prováděla také OHGS, s.r.o. Ústí n.O. Byl zpracován i "průzkum potřebnosti" a vše co bylo pro získání dotace EU potřeba, nakonec nebyla ani žádost o dotaci z ROP podána, bylo dopředu zřejmé, že by neuspěla. Stálo nás to 800 tis. Kč a zůstalo to někde v šuplíku, už se k tomu nevrátíme. Nikomu ovšem nelze nic vyčítat,  příprava tohoto záměru byla řádně projednána a schválena v tehdejším zastupitelstvu města zvoleném na léta 2002 - 2006. V případě cyklostezek nově projektovaného "Bikerezortu ROT" odpadá problematika potřeby večerního osvětlení a zimní nedostatek přírodního sněhu, realizace je tedy snadnější,  nicméně souhlas majitelů pozemků bude třeba a nebude jich možná málo. Prozkoumejte dále uvedené studie a posuďte sami:

Přehled dotčených katastrálních území najdete ZDE

Bike & MTB trasy Andrlův chlum - najdete zde

Bike & MTB trasy Peklák - najdete ZDE

Bike& MTB trasy z Rybníka - najdete ZDE

Bike & MTB trasy Strakov - Pazucha - najdete ZDE

MTB trasa Husí krk - najdete  ZDE

Nástupní místo a parkoviště Peklák (Bike centrum) - plánek s legendou najdete ZDE

Nástupní místo a parkoviště (Bike centrum) Rybník - plánek s legendou najdete ZDE

Nástupní místo a parkoviště (Bike centrum) Andrlův chlum - plánek s legendou najdete ZDE

Více informací o studii ZDE

Popis stezek - jsou jednosměrné, šířky 0,75 -1,0 m. Budují se zásadně z přírodního materiálu, zaválcovaného štěrkopísku, drti, kamene a dřeva. Žádný asfalt nebo beton. Po dokončení vypadají jako úzká lesní pěšina, která se vine lesem po vrstevnici s mírným klesáním a stoupáním. Jsou určena tzv. nástupní místa vč. značení a jednotlivých logických okruhů a propojení různé obtížnosti i s využitím stávajících turistických značených lesních cest. Stávající cesty zůstanou bez úprav.
vzorové foto - terénní stezka – trail – s omezením (balvany) proti motocyklům a čtyřkolkám