Týden sportu 2015 - stručné ohlédnutí

Týden sportu se konal již po sedmnácté. I letos se konal v režii firmy AMS Luboše Vašiny. Pro uspořádání této akce zastupitelstvo města schválilo stejně jako v minulých letech individuální dotaci ve výši 535 tisíc korun, rozpočet akce se vyšplhal podle údajů organizátora na 800 tis. Kč.  Musí pomáhat sponzoři. Ti velcí chybí nebo nemají vždy dostatek sponzorských prostředků Letos tak např. mezi významné sponzory patřila akciová společnost  CZ LOKO, nově společnost MARO, ale sponzorsky se letos neúčastnila firma METRANS. Do programu Týdne sportu bylo zařazeno 81 sportovních disciplín, 35 tanečních vystoupení, představilo se 22 kapel, program uváděli opět tradiční moderátoři vysoké úrovně.
Luboš Vašina se mohl opřít o tradičně silný kolektiv spolupracovníků a také získal pro organizaci v letošním roce spolupracovníky nové.  Byl to především předseda sportovní komise Jaroslav  Badzik, který vzal na starosti zorganizování náročné akce - závod o Železného kohouta. V minulých letech byl Železný kohout vždy vrcholem celého sportování na Týdnu sportu, byl to závod veřejnosti, který velmi pečlivě a starostlivě zajišťoval Peklák tým vedený Zdeňkem Vávrou,  takže měl Jaroslav Badzik s kolektivem na co navazovat. Závod dopadl dobře, podařil se, i když připomínky k bezpečnosti závodu byly (např. na facebooku) a je nutné se z nich poučit.  Ukázalo se, že zorganizovat takový závod není jen tak. Organizace a zabezpečení závodu o Železného kohouta potřebuje desítky zodpovědných organizátorů. Je to TOP závod, zasloužil by si  samostatné uvedení a samostatný rozpočet. Napadá mě zařadit "Želeného kohouta" na víkend jako sportovní část Dnů města, které by se tak přiblížily "Dni Koguta" pořádaného v Olawě, třeba i s účastí závodníků z partnerských měst. (Pro děti by bylo možné zorganizovat paralelní  "Železný kohoutek" s odpovídajícími disciplínami.) Pokud bude takováto monstr akce jen jednou z položek Týdne sportu (jako tomu bylo letos a v minulých ročnících), tak se organizátoři nadřou a slávu, tedy "smetanu" smlsne někdo jiný. Už proto se dosavadním organizátorům z Eko Bi nedivím, že z pořadatelství Železného kohouta letos vycouvali. Zvažovali to nakonec i v loňském roce. Závod je mimořádně pracný a všem, kteří se podíleli, je třeba poděkovat. Neměly by se vynechat zásluhy všech, kteří tvořili předcházející ročníky závodu a závod vymysleli.
Sportovní disciplíny na Týdnu sportu byly tradiční, navíc byly (obnoveny) soutěže v hokejbalu. Za slabou stránku Týdne sportu považují opětné přesunutí soutěží ve volejbalu a ringu do Rybníka. Je to ukázka toho, že sportovci z České Třebové nedokážou táhnout za jeden provaz, což platí zejména o spolupráci T.J. Sokol a T. J. Sokol II. Osobní spory a osobní problémy by neměly zhoršovat podmínky pro sportování mladým sportovcům a také dozorujícím učitelům. Tady vidím volné pole působnosti pro stávající sportovní komisi. Nejen já jsem také postrádal nějaký otevřený závod pro mladé cyklisty. Příklad z Českotřebovského cyklomaratonu (měl i dětské závody) ukazuje, že otevřený cyklistický závod mládeže se zorganizovat dá poměrně snadno např. v areálu FK Pod Jelenicí mimo dopravní provoz a v uzavřeném prostoru, tedy bezpečně. Závodníky by do (odpoledního) závodu přihlásili sami rodiče, jako školní akce se takové závody nehodí. Kolo má doma snad 100%  dětí školou povinných, závod je reálný a pro mladé cyklisty velmi motivační. Chybí však organizátoři.  Bohužel cyklistický oddíl TJ Sokol byl zrušen a tak je jediným cykloklubem RCR BIKE TEAM, který se na práci s mládeží zatím  nijak nezaměřuje. Dříve pořádal cyklistické závody mládeže cyklosport Milana Dostála. V Ústí n.O. v rámci Týdne pohody se otevřený cyklistický závod zorganizovat podařilo pro děti i sportovce a to není jediný otevřený cyklopodnik v Ústí n.O.
Silnou stránkou letošního 17. ročníku Týdne sportu bylo rychlé uveřejňování sportovních výsledků na webové stránce Týdne sportu. Stalo se tak po mnoha letech, kdy byla tato činnost považována za zbytečnou. Vypadalo to, že Týden sportu byl vlastně jen na náměstí u piva, tedy bez sportovních výsledků, které ale ke sportu nemyslitelně patří. Jedinou výjimkou vždy byl závod o Železného kohouta, to díky poctivé práci Zdeňka Vávry. Tyto výsledky byly ovšem na webu peklak.cz, nikoliv na webu Týdne sportu, o který se během akce a po akci již nikdo nestaral.
Součástí Týdne sportu je tradičně program na Starém náměstí. Hodnocení dělat nebudu, není to ani jednoduché. Jen položím otázku, zda je taktické opakovaně do Třebové zvát stejné osobnosti, nebo zda by nebylo vhodnější představit také jiné tváře a jiné skupiny.  Josef Devátý na OIKTV přiznal, že zde letos vystupoval podeváté za sebou. Organizační tým má se zvládnutím dění na náměstí opravdu velké starosti a přitom to přímo do náplně Týdne sportu nepatří,  může pomoci ekonomické udržitelnosti projektu a většímu věhlasu akce ve veřejnosti. Pořady na náměstí by jistě dobře zorganizovala kulturní komise a Kulturní centrum, tedy profesionálové, dosavadní situaci považuji spíše za vměšování sportovců do kulturní oblasti a utrácení sportovních peněz mimo sportovní oblast. Současný stav totiž vede k tomu, že peníze určené na sport končí jinde. Do vlastního sportu se z více než půlmilionové dotace dostane menšina. Nic by se nezměnilo, jen by se sportovci starali o sport a o vyplnění třeba hodinového podvečerního "okna" na náměstí, ostatní  taneční a hudební pořady by zajišťovala "kulturní fronta" a pamatoval by na to rozpočet Kulturního centra. Nehonilo by se tolik zajíců najednou, ubylo by starostí, projekt by byl zachován podle původního záměru.  Luboš Vašina ale s touto změnou nesouhlasí. "Mám takové zkušenosti, že čím víc lidí do akce zapojíme, tím jsou větší problémy a větší starosti," říká na možnost předat starost o kulturní program na starost profesionálům. "Mám takové zkušenosti a takové kontakty, pomocí kterých dokážu zajistit program mnohem laciněji než kdokoliv jiný. Také bych nechtěl, aby se upustilo od moderování profesionály a známými osobnostmi," dodává Lubomír Vašina.  (mm) 
Výsledky závodu o železného kohouta 2015 ZDE

 

Fotoreportáže Martina Šebely

Tanec na Týdnu sportu
Hudební vystoupení na Týdnu sportu
Sport na Týdnu sportu
Pondělí 22.6. na Týdnu sportu