Českotřebovský deník 182/2015 (7/8)                                     
Koalice pro Českou Třebovou Vás zve závěr prázdnin na hudební večer s Ahasvery (28/8)
Na terase Národního domu vystoupí v pátek 28. srpna 2015 od 18 do 21 hodin populární českotřebovská skupina AHASVER
Národní dům má letos nově upravenou zahradu, na které nezmoknete, občerstvení pro každého. O víkendu 28. - 30. srpna připravuje navíc Národní dům gastronomickou akci (kolena, žebírka), takže důvodů proč přijít je více! Přijďte na rozloučení s prázdninami s AHAVERY! Na hudební večer zve za Koalici pro Českou Třebovou Magdalena Peterková
 
AD: KINEMATOGRAF VE TŘEBOVÉ
Pořadatelé zařídili tmavé náměstí, ovšem stánek s občerstvením svítil při prvním promítání z boku velmi nepříjemně. Snad se to nebude opakovat při dalších produkcích. Stačilo by otočit ho o 90° směrem nahoru. Hedvika Tomšová
 
Zdá se že je to maličkost, která by se dala snadno zařídit. Nebo osvětlení ve stánku patřičně ztlumit a odstínit  Občerstvení se při letních večerech hodí a je dobře, když je po ruce, nemělo by ale rušit. Mail pisatelky jsem přeposlal pořadatelům obratem, říkal jsem si, snad to dopadne...Při příchodu do kina mne ubezpečili, že nebude stánek rušit, že jeho osvětlení zhasne. Stropní osvětlení stánku zůstalo, ostatní světla přímo oslňující diváky byla vypnuta. Nálada (i návštěva)byla i tak v "kině" velmi dobrá a snad všichni odcházeli spokojeni.  (re).
 
Selku v Javorce nemuseli zlikvidovat opilci, ale mládež nemající úctu k ničemu 

Podle svědectví občana z doby těsně před nahlášením poškození této dětské atrakce se zde za plůtkem pohyboval 4-5 mladíků možná 10ti -15tiletých let, a poškodili oplocení. Každý občan v sobě nemá tu iniciativu peskovat mládež a vychovávat ji na ulici či v parku, může to být i nebezpečné.  Je to ovšem stopa a vede do systému vzdělání, úctu k hodnotám vytvořenými jinými lidmi by měli vyučovat jak na  všech typech základních škol, nejen ve městě, ale i na ZŠP v Borku.
 
Bývalé městské jesle. Nyní ostuda, ruina.

Osud domu byl poprvé zpečetěn v šedesátých letech v době, kdy se rušila trasa bývalé Václavské ulice vedoucí kolem Tykačova mlýna a budovalo se dnešní  Nové náměstí, (tehdy náměstí Míru) respektive dům čp. 1744 - 1748.  Budova bývalé Špeldovy vily se dostala do stínu pětipodlažní budovy a to jistě o osudu rozhodlo. Nikomu to tehdy nebylo divné, vila byla stejně znárodněna, nikdo se nebránil a těžko mohl bránit. Přesto zde fungovaly městské jesle, objekt měl také slušnou zahradu. V devadesátých letech  byla první velkou akcí výstavba telekomunikační sítě, Česká Třebová potřebovala místo pro novou telekomunikační ústřednu, telekomunikacím se předpokládal velký rozvoj a tak jesle byly obětovány včetně zahrady. Přímo v budově jeslí  na čas byla instalována nějaká provizorní ústředna, vše pak přešlo do nového objektu postaveného na bývalé zahradě městských jeslí.  Objekt jeslí (samotnou Špeldovu vilu s minimálním pozemkem) pak prodávaly telekomunikace přes inzerát poměrně lacino, však taky proč ne, budova ve stínu na bydlení se nehodící, snad na nějaké kanceláře  nebo dočasný pronájem. Kupec se našel, ale dnes si s tím co koupil, neví rady. Město pozemek vily osekalo ještě ze předu, bylo třeba zajistit plochu pro parkování aut rezidentům z vedlejších domů. To je druhé zpečetění osudu tohoto objektu  Nový majitel chtěl objekt prodat, nabízel jej pomocí inzerátu.  Zatím kupce nenašel. Stav objektu - bohužel umístěného velmi blízko centra tomu všemu odpovídá, také oplocení pozemku je zcela provizorní, do rekonstrukce je třeba hodně investovat bez ní je objekt nepoužitelný.  (mm)
 
Multifunkční dům na náměstí Jana Pernera

Začal se stavět právě před rokem začátkem srpna 2014 nejprve nenápadně napojením inženýrských sítí.
Nyní po roce má již postavený garážový suterén a dvě další podlaží, k nim přibude ještě  další třetí podlaží.
Dům dobře zaplní chybějící výstavu v daném místě a velikostí zapadne do kontextu ostatních budov na  dopravním terminálu.
Můžeme se těšít, že v dalším roce, kdy již bude uvedený do provozu bude mít také zajímavé využití. 
Měly by zde být např. lékařské ordinace.
Investorem akce je PLS Invest, s-r-o- Litomyšl.
 
Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník

Pardubice (7. 8. 2015) – Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního programu.
„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat  žadatel, kterým budou fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.
Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu,  plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány.
 
Suchý strom v zadním traktu prodejny QANTO

Roste na pozemku  č.247/12, který patří majiteli prodejny, kterým je pan Jaromír Hejl z Lanškroun, stejně jako okolní pozemky 247/4 a 247/13 v nájezdu k zadní rampě prodejny. Překáží a můžou  z něho padat větve, může způsobovat problémy. Město jej zřejmě  nemůže zlikvidovat. I tak stojí za úvahu, že by se mělo s majitelem jednat o odstranění stromu. Suché stromy lze likvidovat celý rok. Mořžnýá by se někomu hodil na topení. Fotografie stromu je na vedlejším obrázku.

 

Pardubický kraj jednal se zástupci Pardubic a státu o dopravních investicích

Pardubice (7. 8. 2015) – Na pracovní snídani na téma investic v dopravě se ve čtvrtek v Pardubicích sešli zástupci Pardubického kraje, města Pardubice a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Řeč se točila okolo rozestavěných projektů a jejich aktuálního stavu, diskuze se dotkla i výše a účelnosti dotací, a to jak letošních, tak i těch, se kterými může Pardubický kraj počítat v následujícím roce.
Pardubický kraj se chce do budoucna vyhnout především vracení dotací. „Nechceme, abychom se stali krajem, jenž by musel vracet prostředky z jakýchkoliv zdrojů. Musíme vždy splnit přísné parametry a lhůty a udělat maximum pro to, abychom byli připraveni na různé předpokládané i nepředpokládané potíže. Chceme mít v rezervě dostatek projektů na to, abychom prostředky, které se k nám jak ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z IROPu i z prostředků Pardubického kraje do budoucna dostanou, dokázali vyčerpat,“ řekl na úvod pracovní snídaně náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.
 
Přípravy výstavby R35 vrcholí
Ředitel pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Bohumil Vebr pak přítomné informoval o stavu největších dopravních staveb v kraji. Podle něj by dvě ze tří největších z nich měly být hotové již v tomto roce. „Největší rozestavěné stavby v kraji jsou obchvat Chrudimi, třetí patro v Opatovicích a nyní zahájená dostavba silnice I/37 vedoucí mezi nádražím a Paramem, což je nejzatíženější silnice v Pardubickém kraji. Obchvat Chrudimi i Opatovice budou letos dokončeny, k dodržení harmonogramu přispěla i letošní mírná zima,“ informoval Bohumil Vebr.
V současnosti vrcholí také přípravy na výstavbu rychlostní silnice R35. „Na první dva úseky jsou dokončené dokumentace pro stavební povolení a průzkumy. Byli obesláni všichni majitelé pozemků, které bude potřeba vykoupit. V současnosti je zahájeno okolo 19 vyvlastnění u těch majitelů, kteří s námi vůbec nebo skoro vůbec nejednali,“ vyjádřil se Bohumil Vébr. Souběžně se stavbu R35 bude zahájeno šest staveb v úseku od obce Ostrov až po Staré Město. V současnosti je dokončené výběrové řízení na zhotovitele dokumentací pro územní rozhodnutí na tyto stavby. Dokumentace by měly být hotové na přelomu roku. 
 
Okolo šedesáti milionů z krajských zdrojů
Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec hovořil o financích na opravu dopravní infrastruktury Pardubického kraje: „Pro náš kraj je vyčleněna dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. třídy 283 milionů korun. Mohu dopředu prohlásit, že tyto prostředky účelně vynaložíme. Kraj k tomu přidává navíc ještě asi 60 milionů korun ze svých zdrojů.“
Velkým tématem je pro kraj i oprava mostů, kterých je na jeho území 810. „Nyní jsme udělali inventuru mostů, které mají nízkou únosnost a nemůže na ně vjet autobus či posypová technika. V dané chvíli je těchto mostů zhruba 45. Jejich opravy by v příštím roce měly vyjít zhruba na 310 milionů korun,“ uvedl Miroslav Němec.  
 
Pardubice chystají Přednádraží i komunikaci k nemocnici
S konkrétními plány, které hodlá v příštím roce v krajském městě uskutečnit magistrát, seznámila přítomné náměstkyně primátora města Pardubic Helena Dvořáčková.  „Z místních komunikací jsme vybrali dodavatele projektové dokumentace na Přednádraží, smlouva se nyní podepisuje. Nyní se začíná zpracovávat územní studie na toto území a začne se zde investovat. Kromě Přednádraží máme v plánu pro příští rok komunikaci, která propojí ulice Pod Břízkami a Kyjevskou. Máme na ni již připravené prostředky v rozpočtu na příští rok,“ informovala náměstkyně primátora. Ta hovořila i o problematice nového terminálu letiště Pardubice a své nedávné návštěvě terminálu v Karlových Varech: „Nabyli jsme dojmu, že lze postavit nový terminál v Pardubicích jinak a za výrazně jiné peníze, než bylo v posledních třech letech deklarováno. V současné chvíli nastoupí nová ředitelka, kterou necháme prověřit zpětně celou soutěž. V této chvíli tudíž nemůžeme předjímat žádné další kroky,“ dodala Dvořáčková.