Českotřebovský deník 190/2015 (15/8)                                  
MŠ U Koupaliště  hledá VYUČENOU KUCHAŘKU - nutná znalost NORMOVÁNÍ, práce s konvektomatem (zástup za MD) Kontakt 734 530 814
 
Politika a společnost - malé zamyšlení pro všední i sváteční den .

Jen jsem to napsala napadlo mě, že nám naši politici někdy ten svátečně nedělní oběd až příliš přesolují. Proto u nás doma začíná neděle ráno bohoslužbou - společným poděkováním za nový den i nový život a odpoledne pohádkou. 
Každá společnost potřebuje autoritu, určité vedení, aby fungovala ke spokojenosti všech / ovšem - není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem /
Politika má různé podoby, odstíny, i barvy ba i razanci. Užívá přemnohé prostředky - od úsměvů, slibů, přes osobní zájmy navzdory druhým ,až po . . . ale to přece mnozí pamatují - koho chleba jíš, toho píseň zpívej . A kde je svoboda ? Nedávno jsme zavzpomínali na M. J. Husa. Toho na hranici nedoprovodila jiná víra ale politika jak císaře tak i mocenské ambice církve.
Společnost lidská je uskupení velmi různorodé, které může přežít pouze slušností, společným sdílením trápení i radostí, nadějí, vírou a láskou. Jakmile se politika, která má hájit práva jednotlivců či celku promění na politikaření - společnost přestane být společenstvím a rozpadá se na pavlačové hašteření. 
Držme se hodnot, které vedou k životu.  LK CČsH                                                                  
Lidmila Kukuczkova lidkakuku@seznam.cz

Sociální služby Česká Třebová hledají od 1. 9. 2015  pracovníka přímé obslužné péče - terénní pečovatel/ka. Podmínkou příslušné vzdělání nebo akreditovaný kurz a řidičský průkaz (aktivní řidič/ka).
Bližší informace: Mgr. Chadimová,  tel: 465 503 511   nebo  736 518 024
 
Už toho máme dost

Chtěli bychom si postěžovat na obyvatele parnické čtvrti Vily a další, kteří jim pomáhají. Po posekání své zahrádky a úklidu  svého hájemství jdou vše co se jim nehodí vyhodit k nám  mezi garáže a ke kolejím. Každý má auto (několik) a čip do sběrného dvora, který je zdarma.
Skončily diskotéky u klubu u posilovny, sláva. Tak se u garáží přestaly objevovat kalhotky, vložky, kondomy i lidské výkaly. Kdyby tak ještě sousedé z Vil si ponechali doma to, co je jejich nebo to odvezli do sběrného dvora a ne k nám mezi garáže. zde není smetiště ani sběrný dvůr.
Jako máme kulturu žikvota a systém hodnot je také vidět na chodnících od Tesca nebo od bazénu k parkovišti. dva odpadkové koše u dveří jsouj málo. Nanuky a limonádu návštěvníci spotřebují až u auta-. A co s obaly? Prostě je zahodí na zem.
A ještě pohled na kontejnery "zaparkované" u mostu. FUJ. - bez komentáře.
Garážníci od kolejí ( Nejde o anonym, ale skutečné kolektivní dílo, prosbu o dodržování pořádku)
Záhon uprostřed chodníku.

Chválím okopání a úklid plevele podél silnice v Podbranské a přikládám z této akce snímky. Ve Třebové máme zřejmě raritu, chodník se záhonkem uprostřed. Ten tam zůstal i po úklidu a nerovnost, která znemožňuje v zimě úklid sněhu není příjemná ani pro chodce /hrozí nebezpečí úrazu/. V době dešťů musíte jít po silnici, kde je poměrně hustý provoz. Snad se i tady dočkáme chodníku, po kterém by se dalo bezpečně projít, zvlášť když tvoří hranici městské památkové zóny. (VV)
 
Pouť na Hedeči  u Králík

Příprava víkendové pouti 15/8 na Hoře Matky Boží byla spojena s odstraňováním následků červencové živelné pohromy. Napáchala velké škody i v areálu kláštera na Hedeči.   V sobotu se zde konala od 17 hodin poutní mše a večer koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka. Vstupné bylo určeno na nápravu škod.  Štěpán Rak pobývá často nedaleko Hedeče na chalupě. Pouť vyvrcholí v neděli. Mši od deseti hodin bude sloužit královéhradecký biskup Jan Vokál. O hudební doprovod se postará olomoucká schola Paprsky, která zazpívá také na mši ve tři hodiny odpoledne a ve 12.30 se představí samostatným koncertem. Program zakončí v 16.30 královéhradecká filharmonie, která vystoupí spolu s katedrálním sborem z německého Osnabrücku.
Před dvěma lety královéhradecké biskupství převzalo klášterní komplex od řádu redemptoristů. Řeholníků bylo málo a poutní místo nemělo stálou duchovní správu. Nyní se zde opět pravidelně slaví mše a konají poutě. Biskupství plánuje v budoucnosti nabízet ubytování přímo v klášteře skupinám se zájmem o duchovní pobyty.  Ročně zavítá na Hedeč kolem deseti tisíc lidí. Leží ve výšce 760 metrů nad mořem, jsou tu krásné výhledy. Klášter nemá široko daleko obdoby, zájemci se mohou podívat do ambitů, krypty, kaple Svatých schodů, nádvoří kláštera a historické expozice připomínající oběti internace. Navíc je okolí Mariánský pramen, rozhledna a Vyhlídka rytíře Franty.

Omluva po osmi letech 

Teprve po osmi letech vláčení po soudech se  podařilo manželům Habermanovým z Lubníku u Lanškrouna vysoudit na společnosti VAK Jablonné n.O. omluvu za jejich nezákonný postup, kdy společnost svévolně porušila soudní nařízení a přerušila přívod pitné vody této rodině, znemožnila jim žít normálním způsobem jen proto, že nesouhlasila s textem nově nabízené smlouvy o odběru pitné vody pro jejich nemovitost čp. 59 v Lubníku.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze byly ale další záležitosti byly poškozené rodině, která žalobu na postup VaKu  podala,  vyřízeny k jejich prospěchu jen z části, zejména nemají poškození Wolfgang Haberman, jeho manželka a děti právo na úhradu  nákladů za soud v I. instanci, proti jehož rozsudku se odvolali. Také v dalších požadavcích se plné satisfakce nedočkali.

O problém se zajímám od jeho vzniku, sám jsem se snažil být prostředníkem mezi stranami sporu a věnoval jsem problému prostor i v Českotře- bovském zpravodaji. Jsem rád, že vše po strašně dlouhé době skončilo uznáním chyby společnosti VaK Jablonné, ke které se hlásit samozřejmě nejdříve nechtěli a problém považovali za neoprávněný odběr vody, což soud neuznal..  Domnívám se, že se dala celá záležitost řešit zejména ze strany žalované společnosti s větším pochopením, nikoliv pouze administrativě z pozice síly. Nutno ovšem napsat, že ani Wolfgang Haberman není s výsledkem spokojen. K doručenému rozsudku uvádí: "Samozřejmě, že podáme dovolání k NS v Brně. Takže jsme vlastně potrestáni, že jsme se bránili." (Obsáhlý rozsudek mám k dispozici).Myslím, že se potvrdilo, že není správné se zaleknout postupu úřadu, nemusí být vždy správný. (mm)