AKCE POŘÁDANÉ NA PODZIM 2015
ZO ČSOP PODORLICKO V ČESKÉ TŘEBOVÉ  

 
MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Vycházka s určováním hub pod vedením lektora Martina Mičky proběhne v průběhu září. Přesný termín bude stanoven podle přírodních podmínek a bude uveřejněn v internetovém zpravodaji a na stránce  www.csop-podorlicko.org
 
13.VÝSTAVA HUB a MYKOLOGICKÁ PORADNA 2.- 4.10. 2015
Ekocentrum Podorlicko Podbranská 959 Výstavou provází mykolog Martin Mička.
Pátek 2.10.2015  od 8,00 do 17,00 výstava a program pro školy
            Od 18,00 Přednáška Martina Mičky„Houby v okolí České Třebové“
Sobota 3.10.2015 od 9,00do 17,00 výstava  a výtvarná dílna
Neděle 4.10.2015 od 9,00 do 15,00 výstava
Vstupné na výstavu: dospělí 20Kč, děti 10Kč, učitelé zdarma
 
RODINA NA STEZCE 11.10. 2015
Vycházka se soutěží na smyslově naučné stezce „Údolím Skuhrovského potoka“
Neděle 11.10.2015 od 14,00 do 17,00
 
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „PŘÍRODA A ŽELEZNICE“
Uzávěrka soutěže : 30.10.2015
Věkové kategorie : A – autoři mladší 16-ti let B – autoři 16 - 20 let C – autoři starší 20-ti let
Druhová kategorie:           1/ černobílé fotografie (maximálně 3 fotografie)
2/ barevné fotografie (maximálně 3 fotografie)
Formát fotografií: 15 x 20 cm a větší (pouze na fotopapíře)
Doručení fotografií pořadateli : H.Grundové osobně do Gymnázia v České Třebové
nebo poštou na adresu H.Grundová, Jiráskova 896, Česka Třebová 560 02
Označení snímků a přihláška: název díla, jméno a příjmení autora, označeni kategorií
(vše na zadní straně fotografie), přiložena vyplněná a podepsaná přihláška
Vernisáž výstavy fotografií a vyhlášení vítězů bude 17. 11. 2015
Výstava bude v ekocentru Podorlicko otevřena 18.­ - 23.11.2015  od 10,00 do 16,00.
 
PŘIHLÁŠKA PRO FOTOSOUTĚŽ ČSOP „PŘÍRODA A ŽELEZNICE “
Jméno  a příjmení autora ……………………………………………………………
 
Adresa: ulice ……………………………………… Obec …………………………PSČ
 
Telefon/ mobil  …………………………..  e-mail ………………………………………… 
 
Rok narození (věková kategorie)  ………………………………………………...............
 
Názvy černobílých fotografií (max 3 fotografie) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Názvy barevných fotografií (max 3 fotografie) ………………………………….......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
 
Celkem fotografií (černobílé + barevné) ………………………………………………….
 
Požadovaný způsob vrácení (osobní vyzvednutí, poštou, …) ……………………………
 
Podpisem stvrzuji, že souhlasím s podmínkami fotosoutěže „Příroda a železnice “
Datum
                      ………………………..                                                  Podpis autora