Na Novém náměstí stojí už 47. rokem "Lípa republiky"    
V druhé polovině července 12015  byla lípa velkolistá, ozdoba parkové úpravy na Novém náměstí označena novou tabulkou upozorňující na to, že tento strom zasadili v rámci oslav 50 let Československa dne 27. října 1968 českotřebovští skauti v rámci akce "sázení stromů republiky". Na  tehdejší oslavu vzpomínal např. Ing. Jiří Peringer, který tuto skutečnost dává do souvislostí s některými projektovými záměry na úpravu Nového náměstí, které byly prezentovány na jaře letošního roku 2015 a vyzval k pokoře před historií a přírodou, kterou nemůže nahradit sebelépe vydlážděná (vlastně nepotřebná) plocha, doplněná  byť mnoha zajímavými prvky.  "Jsem velmi povděčen, že se má slova dostala na úrodnou půdu, zdá se, že si začneme vážit  i vzrostlé zeleně a památných stromů zvlášť. Některé památné stromy  vynikají svým stářím, svou mohutností, jiné také svou historií.  Právě takovým stromem je Lípa republiky  na našem Novém  náměstí.  Začínám věřit, že bude zachována stejně jako další kvalitní zeleň v této lokalitě," říká k novému označení Ing. Jiří Peringer. Lípa dostala novou informační tabulku, která by ji měla ochránit pře záměry některých architektů. Lípa je ve výborném zdravotním stavu a roste na vhodném místě. 
K vysazení lípy jsou záznamy jak v městské kronice z roku 19T68, tak i fotografie autora Mgr. Jana Šebely, kterou uvádím. Prohlédnutím fotografie se můžeme vrátit o 47 let zpátky a podívat se na dobu zrodu našeho dnešního Nového náměstí, tehdy ovšem "náměstí Míru".  V této době (1968) již bylo dokončeno do dnešní podoby, pouze veřejné zářivkové osvětlení je změněno, místo dnes již uzavřeného novinového stánku si můžeme připomenout docela pěkně upravenou plochu. A těch automobilů bylo opravdu poskrovnu, tehdy se dalo zaparkovat všude velmi snadno.....
Snímky současného stavu Lípy republiky pořídit Martin Šebela. (MM)Kopie zápisů z městské kroniky roku 1968, ve kterých jsou popsány události z října 1968.

Je třeba ještě dodat, že oslavy vzniku Československé republiky v předchozích letech žádné nebyly, slavil se pouze 28. říjen jako "Den znárodnění". Rok 1968 znamenal skutečnou obrodu národa, znovu vznikl Sokol, skaut, znovu se připomínal vznik samostatného Československa a byly také znovuodhaleny buisty  a sochy T.G. Masaryka. Kronikář popisuje znovuodhalení busty T.G.M.  u parku legií na Farářstvím za velké pozornosti  občanstva. K tomu je třeba dodat, že tato busta byla pár let na to (tajně v noci) tehdejším vedoucím technických služeb města Kodešem znovu odstraněna (spolu s  bustou T.G.M. z Parníka) a pietně uložena v městském muzeu. Tehdy muzeum sídlilo v budově staré radnice. Správce muzea Emil Mikolecký tehdy zřejmě plně příkaz vedení města v r. 1971 "nepochopil" a umístil obě busty (pietně na rozvinutou československou vlajku) přímo do výstavní expozice muzea.  Dlouho to tak nezůstalo a obě busty se stěhovaly (musely stěhovat) do skříně v depozitáři.
Muzeum v budově staré radnice dlouho nevydrželo. V roce 1972 došlo k havárii stropu a vystěhování sbírek do nejrůznějších skladišť třeba i bez elektrické přípojky, jako do skladů a sklepa v čp. 11 u Gzílů, či v suterénních prostorách bývalé tiskárny u Horáků pod spořitelnou a dalších. Po dlouhotrvající opravě stará radnice dostala  nové poslání - byla určena na obřadní síň města, aby občanské sňatky a další občanské záležitosti byly důstojnější a byly protiváhou sňatků církevních. A muzeum pak na svou expozici čekalo od roku 1972 plných 40 let do 30. září 2012, kdy byla otevřena nová budova Městského muzea v Klácelově ulici. A nebýt šťastné možnosti a nabídky využít Regionální operační program EU pro rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, tak možná čeká ještě dodnes. Českotřebovské městské muzeum bylo po mnoho let jediné v okrese, které nemělo svoji vlastní stálou výstavní expozici. (MM)