Jak  se plní daňové inkaso v roce 2015, porovnání s (úspěšným) rokem 2014

Porovnání dat z plnění rozpočtu města Česká Třebová k 31. červenci roku

DPH 2015  54,15%                                                                      DPH 2014  60,04%
Do inkasa ve výši 7/12 chybí 2977 tis. Kč, tedy cca 3 miliony korun
 
Daň z příjmu právnických osob 2015 65,73%                                Daň z příjmu právnických osob 2014 76,47%
Plnění vyšší než odpovídá 7/12 roku o 2,5 mil. Kč
 
Daň z příjmu fyzických osob 2015 54,09%                                    Daň z příjmu fyzických osob 2014 80,45%
Plnění nižší než odpovídá 7/12 roku o 250 tis. kč.
 
Dań ze závislé činnosti 2015 50,88%                                             Daň ze závislé činnosti  2014 53,81%
Plnění nižší než odpovídá 7/12 roku o cca 2300 tis. Kč
 
Při pravidelném inkasu odpovídá konec července 7/12, t.j. cca 58%
Celkem je plnění daňových příjmů města proti podílu 7/12 nižší o cca 3 miliony korun.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem inkaso daní  leden - červenec 2015 (bez daně z nemovitých věcí)                       84461 tis Kč
Celkem inkaso daní  leden - červenec 2014 (bez daně z nemovitých věcí)                       88389 tis Kč
Letos tedy přišlo do městské pokladny proti loňsku (ke stejnému datu 31/7) téměř o 4 miliony méně.
 
Celkový plán daňového inkasa ve schváleném rozpočtu 2015  150 129 tis. Kč
Celkový plán daňového inkasa ve schváleném rozpočtu 2014  139 650 tis. Kč
Vzhledem k dobrému plnění daňových příjmů byl loni rozpočet příjmů posilován v 2. a 3. změně celkem o 7,8 mil.  Kč
Celkový plán daňového inkasa ve schváleném rozpočtu 2014  byl po 3. rozpočtové změně navýšen na 147 470 tis. Kč

Zatím se k 31/7 nedaří plnit příjmový rozpočet ani na úrovni loňské výše inkasa (chybí téměř 4 miliony) a lze odhadnout, že minimálně tato částka bude v daňových příjmech chybět i na konci roku. Letošní rozpočet daňových příjmů na rok 2015 jsme ovšem o zvýšili proti loňskému původnímu rozpočtu 2014 o 10,5 milionu, proti upravenému  (zvýšenému) rozpočtu příjmů po 3. rozpočtové změně pak o 2,5 milionu Kč. Z letošního vývoje rozpočtu lze usoudit, že se podaří přeplnit příjmy v jiných položkách, konkrétně poplatků na provoz výherních přístrojů, správních poplatků a pokut, řekněme o 1 milion korun, možná i více. Snížené inkaso daní bylo zejména v prvních měsících roku, zejména u daně z příjmu právnických osob a DPH. Vzniklý schodek  se sice neprohlubuje, ale stále zůstává.
Lze tedy očekávat, že se tuto výši příjmů splnit nepodaří a rozpočet na straně příjmů bude třeba upravit (snížit). Pak nezbude než hledat úspory na výdajové straně rozpočtu nebo zapojit rozpočtovou rezervu (přebytek hospodaření z minulých let).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Není započtena Daň z nemovitých věcí, která je 100% odváděna městu a která není ekonomikou státu nijak ovlivněna.
K 31/7 má toto plnění a je obvykle v celoročním úhrnu splněna na 100%
-------------------------------------------------------------------------------------
Daň z nemovitých věcí 2015 85,5%
Daň z nemovitých věcí 2014 78,7%