Českotřebovský deník 205 / 2015 (1.9.)                                 

13. ročník nohejbalového turnaje ve Svinné

V sobotu 22.8.2015 se na hřištích ve Svinné konal 13.ročník nohejbalového turnaje o pohár obce Svinná.  Turnaje se zúčastnilo 10 družstev včetně hráčů z partnerského města Svit. V letošním roce nám přálo počasí a turnaj proběhl za ideálního slunného dne.
Ve dvou skupinách po pěti družstvech se hrálo systémem každý s každým. Do vyřazovacích bojů postoupila čtyři družstva z každé skupiny. Velice vyrovnaná byla zejména „horní“skupina, kde z celkového počtu 10 zápasů jich polovina skončila 1:1. V semifinálových bojích bych vyzdvihl krásný zápas Čtverec – Stavitelství Trunec, což byla repríza loňského finále. Letos si role vyměnily a nejtěsnějším rozdílem zvítězilo Stavitelství Trunec.
Zvlášní cenu za nejstarší družstvo získali nohejbalisté ze Svitu, kteří měli ve třech hrajících hráčích součet neuvěřitelných 200 let. Obdivuhodné.  Po turnaji následovalo přátelské posezení na hřišti.
Konečné pořadí:
   1. Stavitelství Trunec VM     2. Garda Česká Třebová     3. Čtverec     4. Garda Ústí nad Orlicí
   5. - 8. Kujebáci, Lazaři, Orvos, Svit 200     9.-10. Bedla team Svinná, Lufťáci 
Děkuji všem za účast, sportovní výkony a věřím, že jste ve Svinné strávili příjemnou sobotu.  Milan Dvořák
 
Hejtman zahájil školní rok na opraveném pardubickém „sporťáku“

Pardubice (1. 9. 2015) – Sportovní gymnázium v Pardubicích vychovalo desítky českých re prezentantů, mezi které se řadí například hokejista Milan Hejduk nebo kanoista Martin Doktor. Poslední rok byl pro školu přelomový především díky několika investičním akcím, které celkově zlepšily komfort a prostředí pro studenty a pedagogy. V první školní den přišel do školy studenty pozdravit také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Sportovní gymnázium vnímám jako elitní školu v tom smyslu, že studenti musí kombinovat gymnaziální látku s vrcholovým sportem, což je zcela jistě velmi náročné, a to nejen časově. Množství reprezentantů svědčí o tom, že škola je ve své činnosti dlouhodobě úspěšná, a proto jsem rád, že jsme dali jasný signál, že chceme, aby škola působila v Pardubicích i nadále,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V současné době na škole končí zateplování obvodového pláště budovy a výměna oken za více než 15 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Budova z roku 1903 tak získá moderní vzhled při zachování svého historického charakteru. Dále jsou již od konce dubna upravovány rehabilitační prostory v suterénu školy za částku přesahující šest milionů korun z rozpočtu Pardubického kraje,“ přiblížil hejtman Netolický dvě investiční akce, které však nejsou jedinými, které se za poslední dobu na škole uskutečnily.
„Již před časem byla za dva a půl milionu korun dokončena rekonstrukce šaten a sociálních zařízení ve sportovní hale, kterou kromě školy využívají také sportovní kluby a pardubická veřejnost. Za jeden a půl milionu korun byla zrekonstruována také sociálních zařízení v hlavní budově školy,“ uvedl ředitel školy Radim Novák.
Souhrnné investice Pardubického kraje z vlastního rozpočtu do oblasti školství přesahují v letošním roce částku 105 milionů korun. Další investice plynou do školství prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, díky kterému byly již v červnu dokončeny zateplovací práce na Střední škole zemědělské a vyšší odborné škole Chrudim a pardubickém Gymnáziu Mozartova.
 
Školy a školky zahájily nový školní rok i v České Třebové, v MŠ Vinohrady začnou až 2/9 

S jedinou výjimkou - MŠ Vinohrady začíná až zítra 2. září a to ještě v nouzových podmínkách. V budově školy je v provozu je pouze třída berušek a motýlků,  zbývající dvě třídy zahájí 2/9 školní rok v náhradních prostorách v bývalém Dislokovaném pracovišti  Dopravní fakulty Jana Pernera ve Slovanské ulici 452. Také kuchyň se teprve maluje a tak se zatím pro děti z této mateřské školy vaří v kuchyni v domově důchodců a obědy se převáží. To by mělo trvat asi týden, potom se bude vařit už "doma", tedy v MŠ Vinohrady.   Důvodů proč vzniklo zdržení je více, mezi jinými zbytečná prodleva na začátku stavební akce v červnu i potřeba zajistit tzv. vícepráce, které nebyly dříve v dohodnuté smlouvě. A tak polovina mateřské školy je zatím skladištěm a staveništěm.  Práce na zateplení budovy vrstvou extrudovaného polystyrenu teprve začínají,  to však již provoz školy neovlivní. Pracovat se bude vně budovy a uvnitř bude  pro děti vše jako "normálně". Tato situace znamená pro všechny pracovníky školy spoustu práce navíc, velké zatížení, časté organizační změny. Všechny učitelky se snaží i v improvizovaných podmínkách dělat svou práce s dětmi se zaujetím a snažit se o to, aby zhoršené podmínky pro práci neznamenaly to, že se dětem nebude ve školce líbit.  Přejme školce nejen nově zateplenou budovu s novou fasádou, ale i to, aby provizorní provoz školky co nejrychleji skončil.  Práce byly nutné,  stavební systém z osmdesátých let bylo třeba omladit a rekonstruovat, snížit dosud poměrně velké tepelné ztráty. Díky dotaci na zateplení se hodně peněz ušetřilo. Bylo by třeba takto pokračovat v rekonstrukcích dalších budov. Na obrázku vizualizace nové fasády MŠ Vinohrady. (mm)
 
Autogramiáda v autobuse 

Po celé září se mohou obyvatelé České republiky zapojit do soutěže se seriálem Vinaři, jehož druhou řadu začala vysílat televize Prima koncem srpna. Pro stovku výherců je připraveno setkání s herci, a to přímo v kulisách seriálu. Ve městě, jehož soutěžící budou nejaktivnější, potom proběhne autogramiáda herců ve vozidle městské hromadné dopravy.
Do soutěže bude zapojen každý, kdo během měsíce září zašle SMS odpověď ve správném tvaru na soutěžní otázku, která bude vysílána na obrazovkách BUS TV ve veřejné hromadné dopravě ve vybraných městech, napříč celou Českou republikou. „Výhercem, který bude mít možnost nahlédnout „do kuchyně“ výroby seriálu Vinaři, se stává soutěžící každé 25. správné odpovědi. Navíc ještě ve městě, s největším počtem soutěžních SMS, proběhne autogramiáda v autobuse,“ říká o soutěži Richard Prajsler, jednatel společnosti TTV LCD, která je organizátorem celé soutěže.
Hlavním partnerem tohoto netradičního soutěžního klání je televize Prima. „Setkání s herci je pro soutěžící vždy velmi lákavou výhrou. Nejen proto očekáváme o soutěž velký zájem,“ sdělil marketingový ředitel televize Prima Aleš Pýcha a dodává: „ A závěrečná autogramiáda v autobuse bude určitě příjemným bonusem.“
Jak už je poslední dobou zvykem, na obrazovkách ve veřejné hromadné dopravě se mohou cestující setkat nejen s místní reklamou, ale také se zábavnými a naučnými formáty vysílání, které mají za cíl zpestřit cestujícím čas strávený v autobuse. BUS TV, která bude vysílat na obrazovkách ve veřejné hromadné dopravě soutěžní otázku, se stala mediálním partnerem celé akce.
Úplná pravidla soutěže najdete na www.bustv.cz/soutez
Pomoc lidem ohroženým ztrátou bydlení

26.8.2015, Zdroj: portál o bydlení, čtk (http://www.portalobydleni.cz/)
Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat naléhavě řešit otázky svého bydlení. Na to, jak v krizi postupovat, odpovídá Veřejný ochránce práv.
Kam se mohu obrátit, jsem-li v sociální tísni a nemám-li kde bydlet? Můžete se obrátit na obec s rozšířenou působností (obvykle větší město v okolí, nasměrují vás na vašem obecním úřadu). Každý má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Zaměstnanci sociálních odborů (odborů sociálních služeb apod.) mají obvykle pro tyto případy zpracován seznam ubytovacích zařízení v okolí, sloužících k dlouhodobému i krátkodobému ubytování...