Rodinné centrum ROSA nabízí kroužky pro děti i dospělé

Šikovná dílnička
Vždy v pondělí od 15.30 – 17.00. Střídavě kombinace keramické dílny s nejrůznějšími výtvarnými technikami. 1x týdně 90 min, tzn. 2 vyuč. hodiny,  garance 60 hodin. Cena 1 200,-/rok. Lektorky Renata Skallcká a Kateřina Hondlová.
 
Keramika
Každé druhé pondělí - děti od 6let v 15.30, rodiče a děti od 3 let od 17.00. 2x za měsíc 90 min, garance 30 hodin. Cena 1000,-/rok. Lektorka Kateřina Hondlová.
 
Máme rádi muziku
Každou středu od 16:00, pro děti od 4 let, s možností zapojení jejich rodičů. Základy hry na kytaru, flétničku, hry s Orffovými nástroji apod. 1x týdně 45min, garance 30 hodin. Cena 900,-/rok. Lektorka Renata Skalická.
 
Taiči
Harmonizující cvičení původem z Číny. Středy. Lektorka Dagmar Petrželková
 
Tribal
IMPROVIZAČNÍ SKUPINOVÝ TANEC VE STYLU TRIBAL BELLYDANCE. Je vhodný pro ženy (i muže) bez omezení věku a váhy, kteří rádi tančí. Info pro začátečnice na tayen@post.cz. Lektorka Evi Hublová.
 
Angličtina pro předškoláky, pro 1. a 2. třídu
Vždy ve čtvrtek, čas upřesněn na informační schůzce 17. 9.  Seznámení s angličtinou hravou formou. Cena 750.-/rok garance 30 hodin. Vyučovací hodina 45 min, Lektorka Olga Sýkorová.
 
Angličtina pro děti 3. až 5. třídy
Vždy ve čtvrtek, čas upřesněn na informační schůzce 17. 9. Cena 750.-/rok garance 30 hodin. Vyučovací hodina 45min, Lektorka Olga Sýkorová.
 
Angličtina pro děti 6. až 8. třídy
Vždy ve čtvrtek, čas upřesněn na informační schůzce 17. 9. Cena 1200.-/rok garance 30 hodin. Tento kroužek bude otevřen při min. počtu 5 dětí. Vyučovací hodina 45 min, Lektorka Olga Sýkorová.
 
Angličtina pro děti od 3 do 4 let
Vždy ve čtvrtek, čas upřesněn na informační schůzce 17. 9.  Seznámení s angličtinou pro děti od 3 let. Cena 600.-/rok garance 30 hodin. Vyučovací hodina 30 min. Lektorka Olga Sýkorová.
 
Angličtina pro dospělé (Konverzace, Angličtina do práce)
Vždy ve čtvrtek, čas upřesněn na informační schůzce 17. 9., cena 2400,- rok/ garance 30 hodin. Vyučovací hodina 60 min, možnost zajištění hlídání dětí. Lektorka Olga Sýkorová
 
Vzhledem k tomu, že naším záměrem je hlavně výpomoc rodičům, platí u všech kroužků, že děti ze ZŠ Ústecká vyzvedne (v případě Vašeho zájmu) lektorka kroužku ze školní družiny.
Platba za kroužek je možná i pololetně; sourozeneckým skupinám je poskytována sleva 10% pro každé další dítě. Nutno uvést do textu kroužek a přímení.
V rámci poskytování rovných příležitostí všem je možné, na základě předložení potvrzení OSPOD či ÚP, poskytnout slevu i dětem z rodin v sociálně znevýhodněné situaci.
Všechny kroužky pro děti budou fungovat pouze v případě, že se jich bude účastnit min. 8 dětí.
 
Nabídka kroužků pro děti i dospělé – INFORMAČNÍ SCHŮZKY:

Šikovná dílnička - 7.9.2015 od 15:30 (výroba indiánského lapače snů)
Keramika - 14.9.2015 od 15:30 – ukázková hodina
Angličtina pro předškoláky, pro 1. a 2. třídu 
- 17.9.2015 od 15:30
Angličtina pro děti 3. až 5. třídy - 17.9.2015 od 15:45
Angličtina pro děti 6. až 8. třídy - 17.9.2015 od 16:00
Angličtina pro děti 3 – 4 roky - 17.9.2015 od 16:15
Angličtina pro dospělé (Angličtina do práce) - 17.9.2015 od 16:30
Máme rádi muziku
 – 9.9.2015 od 16:00
Tribal - Info pro začátečníky na tayen@post.cz.
Taiči – Info na rcrosact@seznam.cz