Druhá světová válka na frontě i v zázemí

Letošní rok 2015 je již sedmdesátým rokem po skončení druhé světoví války, nejstrašnější v historii lidstva. Během války padly desítky milionů lidí a téměř 400 tisíc občanů české příslušnosti  II. světová válka je  důležitým tématem i pro českotřebovské muzeum. Díky úzké spolupráci s Muzeem Československé branné moci 1918 - 1945 se podařilo připravit znamenitou výstavu. Její vernisáž se konala  17.  září 2015 v foyeru Městského muzea. Jde o výstavu militarií i předmětů denní potřeby z válečného období, které  mají v paměti již jen pamětníci. Kolekce exponátů, která připomíná 70. výročí konce  největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva, bude přístupná až do 8. listopadu tohoto roku.
Na vernisáži vystoupilo s hudebním  programem trio sourozenců Lešingrových, již úvodní skladba - píseň Škoda lásky  do válečného období patřila a stala se v té době písní mezinárodní.  Po úvodním slovu ředitelky muzea Mgr. Jany Voleské, která především poděkovala všem spolupracovníkům, bez kterých by nebylo tuto unikátní výstavu připravit. Na výstavě je totiž vystaveno neuvěřitelné množství artefaktů, které zdaleka nejsou v depozitářích českotřebovského muzea. "Bez spolupráce s Muzeem československé branné moci by tato výstava nikdy nevznikla," řekla Jana Voleská. Další informace k výstavě poskytli  návštěvníkům vernisáže zástupce České obce legionářské rotný Václav Novák, člen aktivních záloh a zástupce Muzea Československé branné moci kapitán ve výslužbě Petr Falta, který je spoluautorem výstavy. Seznámil přítomné se zaměřením jednotlivých výstavních místností, ve kterých se nachází autentické dokumenty  a předměty z války,  velké množství uniforem, dobové zbraně zapůjčené z Pardubic, také dokumenty nejstarší žijící účastnice československé paradesantní brigády v Sovětském stavu npor. Boženy Ivanové - Fialové, žijící v České Třebové (* 1927), která však nemohla být na vernisáži osobně přítomná.
Výstava je inspirující  pro všechny zájemce o vojenskou historii, vojenskou techniku a především pro školní mládež. Pro školní kolektivy lze v městském muzeu objednat doprovodný program, rodiny s dětmi se mohou účastnit  doprovodné akce "Sobota v muzeu". (viz program muzea na měsíc říjen). Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.