ORGANIZAČNÍ ŘÁD CHL 10. ročník (sezóna 2015/2016)

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2015/2016
10. ročník – termín konání   září 2015 až březen 2016
 
ORGANIZÁTOR:  Eko Bi s.r.o.  Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
Společnost zapsána v OR u KS v Hradci Králové pod sp. zn. C 9386
Zastupuje: Ing. Miloslav Cink, jednatel
IČ: 648 275 00 DIČ: CZ 648 275 00
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. pobočka Česká Třebová
Číslo účtu: 212186601 / 0300
 
SLOŽENÍ VÝBORU CHL PRO 10. ročník
 Řehák Zdeně tel.: 731 125 802
 Píša David 731 449 814
 KolářMiloslav 723 549 437
 Kvasniča Petr 731 125 801
 Šimek Jaroslav 731 125 805
 
KONTAKT E-MAIL:  chl@ekobi.cz
KONTAKT TELEFON:   Zdeně Řehák – 731 125 802
 
OFICIÁNÍWEB:  www.zimak-trebova.cz
 
TERMÍNY PŘIHLÁŠEK A PLATEB:
 Přihlášia do 24. 7. 2015
 Startovné do 14. 8. 2015
 Soupiska týmu do 31. 7. 2015
 První část ceny do 11. 9. 2015 – první polovina výsledné částky stanovené pro tým
 Druhá část ceny (doplatek) do 16. 10. 2015 – druhá polovina výsledné částky
 
CENA STANOVENÁ PRO 10. ROČÍ CHL ZA JEDEN TÝM:
Startovné 1000,- Kč
Cena na jedno utkání pro jeden tým 1 450,- Kč
Celkovácena ----- x ------ -----,- Kč   (cena bude upřesněna na základě dohodnutého systému hry)
 
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY:  účet číslo: 212186601 / 0300
 
Zpracoval: Zdeně Řehák, vedoucí divize sport
Za správnost: Ing. Miloslav Cink, jednatel                                                       V České Třebové dne 9. 6. 2015