Jak se nejlépe naučit angličtinu? No přece v Anglii!           

Tímhle heslem se řídili i na Gymnáziu Česká Třebová, a proto vybraní studenti zamířili na vzdělávací kurz přímo do Velké Británie. Cesta vedla přes Německo, Belgii a Francii až do přístavu Calais, kde je na anglickou půdu přepravil trajekt.
První den byl věnován prohlídce města Canterbury, kde sídlí například arcibiskup anglikánské církve. Do Londýna přijeli studenti až po více než 24 hodinách cesty, proto většina z nich hned po přijetí v hostitelských rodinách usnula. Hned další den již započala výuka, probíhající více formou rozhovoru než jen učením se z knížek. Aby studenti nebyli ochuzeni ani o kulturní část Londýna, každé odpoledne pro ně byly naplánovány exkurze po londýnských památkách. Nejdříve pro ně byla připravena okružní jízda Londýnem s místní průvodkyní, kdy si mohli žáci prohlédnout například Westminsterské opatství nebo slavné London Eye.
Druhý den dopoledne opět probíhala výuka zaměřená ještě více na komunikaci, která většině chyběla ve standardních hodinách. Odpoledne byla připravena exkurze na stadion FC Chelsea a poté prohlídka Muzea přírodních věd. „Chtěla bych se sem ještě vrátit, je to tady nádherné,“ komentovala jedna ze studentek muzeum.
Poslední den, kdy probíhalo vyučování, byl na žácích znát pokrok jak v mluvení, tak i porozumění tomu, co říká ten druhý. K poledni dostali všichni studenti certifikát potvrzující, že tento kurz absolvovali. Odpoledne byla na programu prohlídka Národní galerie a podzemních místností, ze kterých řídil Winston Churchill Anglii za druhé světové války.
Poté, co se studenti rozloučili s hostitelskými rodinami, je autobus převezl k nultému poledníku v Greenwichi, následně pěšky přešli k Námořnímu muzeu. Další na programu bylo divadlo Globe, které vlastnil i slavný William Shakespeare. „Je to tu moc hezké. A na těch dřevěných lavicích se sedí docela pohodlně. Skoro lépe než v autobuse,“ zavtipkoval jeden ze studentů. Poté si studenti při pěší procházce prohlédli střed Londýna a večer je autobus odvezl zpět do Česka. Nyní ale na pevninu nepluli lodí, nýbrž projeli Eurotunelem. Ke škole autobus dojel odpoledne, stejně tak jako všichni studenti, i když mnozí by v Anglii rádi zůstali i natrvalo.
Jazykový a poznávací pobyt byl finančně podpořen z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0804, název projektu: Podpora výuky jazyků.
Jan Beran, 7.A