Českotřebovské ruiny a zapomenuté objekty                       
Často chodíme kolem a  zvykli jsme si, že by to kolem nás mohlo být lepší a hezčí, kdybychom odstranili z našeho okolí stavby, které město a naše okolí hyzdí. Někdy mohou být třeba i nebezpečné. Některé nemají řádného majitele a svého správce, jiné ho mají, ale jejich oprava či demolice není zatím na pořadu dne. Některé "ruiny" již byly ukázány v prvním díle tohoto seriálu, který najdete zde.  CV dalším díle auto fotografií Petr Vomáčka upozorňuje mna následující objekty a stavby.
Domy v Kozlovské ulici pod Hudební školou.  Majitelem je Město Č. Třebová. Domy jsou určeny k demolici, existuje již cenový posudek na to, kolik by demolice stála. Existuje také návrh, aby se na jejich místě realizovala přístavba ZUŠ, kde by vznikly dosud chybějící prostory, především koncertní sálek a zkušebna a vyhovující  učebna pro literárně dramatický obor školy. Zatím využívají sousední objekt Malé scény, který  zatím není na 100% využit.  Další možnosti je domy zlikvidovat a místo připravit pro nového investora, nebo pro parkování.  Naposledy se jednalo o tomto problému v zastupitelstvu města v loňském roce, kde bylo záměr na demolici zatím odložen pro nové zastupitelstvo. To již od listopadu pracuje, ale znovu se zatím nový návrh na řešení neobjevil.
Hostinec Zádolka - leží na katastru obce Opatov u závor, nic než demolice jej nečeká...
Kamenná zídka v Podbranské ulici.  Jde o hranici městské památkové zóny, která by měla být jednotně ukončena. Současně si zasluhuje rozšíření i vozovka v Podbranské ulici, která je krajskou silnicí III. třídy.  Kraj se začal o silnice lépe starat a tak by jistě vozovku v Podbranské ulici zařadil mezi rekonstruované úseky.  Podmínkou toho je vyřešit pozemky majetkoprávně, vykoupit  nerovnoměrně ukončené části pozemků a vyřešit tím i prostor pro rozšíření komunikace a nejlépe i jednotné řešení plotů.
Královec - poslední dům či jeho zbytky
Kryt CO na Novém náměstí - problémy stavby, která j v majetku města jsou v nedostatečné izolaci. připravuje se rekonstrukce Nového náměstí a existují i návrhy na využití prostor na terase krytu pro tržnici. zatím však není po tržnici ve Třebové poptávka, všechno dění v této oblasti je směrováno do obchodní zóny. Vlhkost zdiva je však nutné stejně vyřešit. kryt je pronajatý, přináši  zisk, měl by být využit především na údržbu stavby a ne jako v jiných případech, kdy se město nedokáže o svůj majetek starat.
Pozorovatelna CO na Jelenici

Zábradlí mostu přes Třebovku v Lidické ulici. Most není v majetku města, domluva s majitele není vždy jednoduchá. od výstavby v roce 1958 už v řece odteklo dost vody a trak je generální oprava nevyhnutelná.  Řešení se nedá dlouho odkládat
Zedníkova vila v Hubálkově ulici je areálu  společnosti Korado. Společnost by měla najít prostředky na využití nebo odprodej zájemci, který by měl o objekt zájem Jedná se objekt, který patří mezi oceněné objekty v rámci města, velkou pozornost objektu věnovali Zedníkově vila např. tvůrci seriálu Šumná města. V současné době je míček na straně Korada, stálo by za to získat názor této společnosti o tom, jaké mají s tímto objektem záměry.

Další článek s  obdobnou tématikou Ruiny 1 najdete ZDE