Pátek 4.prosince se ve velkém sále Kulturního centra konal další úspěšný koncert velkého swingového orchestru Česká Třebová, dlouho dopředu vyprodaný. Hostem  večera  byl  Jan Smigmator, Dasha a Swinging Q. Jan Smigmator byl také pohotovým moderátorem  koncertu. Na koncertu vystoupil pětadvacetičlenný orchestr s dirigentem Milanem Špičákem, sólisté VSO, Iva Kolářová, Jakub Lustyk a Petr Skalický. Moderátor a také dirigent si na koncertě připomněli roj 1980, kdy Velký swingový orchestr v při tehdejším Kulturním klubu (tehdy v Národním domě) vznikl.  V dnešním orchestru si jeho vznik připomínají dva pamětníci: Jiří Němec a dirigent Milan Špičák. Ten převzal řízení orchestru na přelomu století (kolem r. 2001) "na záskok" za nemocného zakladatele orchestru Jan Vosyku. Záskok trvá dodnes, tedy již patnáctým rokem.... Velký zájem o koncert VSO je v České Třebové tradiční. Bylo to vidět v loňském roce, kdy došlo k přeložení koncertu (díky rekonstrukcí sálu - pořízení nových sedaček) a bylo to vnímáno jako velká ztráta. Loni proto museli příznivci českotřebovského swingového orchestru na koncert do Litomyšle. Letos to nebylo potřeba, proto také bylo dlouho dopředu vyprodáno. Všichni si z koncertu přinesli velké dojmy a zážitky. (mm)