Českotřebovský deník 256/2016 (4/10)
Nenechte si ujít zajímavé setkání       s šéfredaktorem časopisu Svět hub

Přednáška a autogramiáda Michala Mikšíka se uskuteční v ekocentru Podorlicko v pátek 7.10. od 18,00

Mgr. Michal Mikšík  je člen užšího výboru České mykologické společnosti. Je šéfredaktorem časopisu Svět hub , spoluautor knihy Hřibovité houby, autor knihy Atlas hub – 101 druhů, které musíte znát.
Na autogramiádě představí knihu Poznáváme jarní houby a tématem přednášky s fotografiemi jsou také jarní houby.

Podzimní rekondice „Roskařů“

Roska Ústí nad Orlicí uspořádala pro své členy, pacienty s roztroušenou sklerózou, podzimní rekondiční pobyt. Penzion Pastviny se na týden stal naším náhradním domovem. Počasí nám přálo a sluníčko svítilo. Řada cvičení a pohybová aktivita proto probíhala venku v přírodě. Každé dopoledne i odpoledne jsme cvičili různé techniky, s různými pomůckami. Nechybělo 1 hodinové cvičení pod vedením fyzioterapeutky paní Částkové. Oblibě se těšily také  masáže a perlička. Přednášky byly opět zajímavé – základy první pomoci, ekologie, cestování po Peru. Vyjeli jsme i na výlet na Dolní Moravu a někteří absolvovali výstup na „Stezku v oblacích“. Byl to krásný zážitek. Program rekondice obohatili také manželé Jasanští ukázkovou hodinou muzikoterapie. Hráli jsme na bubny a různé domorodé nástroje a zazpívali si. Zpěv nechyběl ani při hudebním večeru. Všichni jsme bohatší o nové zážitky a dovednosti. Prožili jsme krásný týden. Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Česká Třebová za finanční podporu, která umožňuje regionální organizaci Roska UO realizovat plánované akce. Tyto aktivity přispívají k začlenění pacientů s RS do aktivního života a přinášejí jim velké povzbuzení.    Hana Pauková

Pronajmu byt 1+ 1 v centu města Česká Třebová - sídliště Trávník, 5. nadzemní podlaží. Cena nájemného činí 5.700 Kč (včetně energií + internet). Možnost pronájmu již od měsíce listopadu a pouze nekuřák. Bližší informace na tel. 776 394 460.

WORKSHOP S PETREM JEŽKEM V TANEČNÍ ŠKOLE

Skvělý workshop s Petrem Ježkem, několikanásobným mistrem ČR a semifinalistou ME i MS v break dance. Break - Dance je akrobatický hip hopový tanec, který má svoje počátky v 70. letech. Jedná se o vysoce fyzicky namáhavé taneční kreace, které se spíš blíží gymnastice, je ale velmi efektní, a proto oblíbený.
V taneční škole se nevyučuje a  tak tanečníci Taneční školy tak měli možnost vyzkoušet  tento styl, ve kterém se pohybují zejména na  zemi.  Petr Ježek  se ukázal být nejen profesionálním tanečníkem a lektorem, ale také zábavným společníkem.
Přestože bylo sobotní dopoledne náročné nejen pro tanečníky, atmosféra byla plná pohody a radosti z učení nových věcí.
Edita Šabatová

Tunel Hřebeč bude opět uzavřen

Silnice I/35 v tunelu Hřebeč mezi Svitavami a Moravskou Třebovou bude od úterý 11. října od půl osmé ráno do čtvrtka 13. října do 18 hodin úplně uzavřena pro veškerý provoz mimo vozidel integrovaného záchranného systému.
Důvodem je každoroční běžná údržba – mytí tunelu, čištění kanalizace, kontrola SOS hlásek, revize elektrických částí tunelu, revize trafostanice a frézování odvodňovacích drážek před tunelem.
Objízdná trasa bude vedena po silnici III/36826 (původní silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu). Uzavírka a objízdná trasa budou značeny přechodným dopravním značením. Objízdná trasa úplné uzavírky je obousměrná a její délka je přibližně 3,5 kilometru.
 
Podzimní dění na Zámečku

Ani na podzim se návštěvníci Zámečku nebudou nudit.Při prohlídkách uvádím i letos nově zjištěné informace z hstorie,které dříve známy nebyly. Na příští rok se už připravují různé výstavy nebo další informační materiály, konkrétní informace budou postupně uveřejněny.
Zámeček letos navštívil i Stanislav Motl a díl pořadu Stopy ,fakta,tajemství byl v Českém rozhlase nedávno odvysílán, je možno si ho na stránkách tohoto pořadu najít. Redakce Českého rozhlasu mě také pozvala do pořadu Zálety Aleny Zárybnické, kde jsem odpovídala na otázky a vyprávěla o historii i současnosti Zámečku. Také je možno si to na stránkách tohoto pořadu poslechnout z archivu.
Celostátní media byla na Zámečku letos na jaře přítomna  průzkumu podzemí a ten bude nyní pokračovat. Připravují se průzkumné vrty v místech, kde by měly být další podzemní prostory pod bývalým zámkem pod podlahou přístupného sklepení. Na výsledky jsme všichni velice zvědaví a jistě pak budou zveřejněny. Desátý rok provozu Zámečku přináší nové informace, hlavně o podzemních prostorech a doufám, že se podaří zjistit, jak rozsáhlé podzemí se nám zatím ještě skrývá a vypátrat další podrobnosti z pohnuté historie zámku.
 
Vysokomýtská nemocnice MÁ sál pro jednodenní chirurgii

Kvalitativní skok v péči o pacienty dnes udělala Vysokomýtská nemocnice. Zprovozněn tu byl operační zákrokový sál pro jednodenní chirurgii za 5,6 milionu korun. Slavnostního okamžiku se zúčastnili jak zástupci zřizovatele této nemocnice následné péče, v čele s 1. náměstkem hejtmana Romanem Línkem, tak i starosta města František Jiraský.
Za dobu existence Pardubického kraje investoval tento zřizovatel do Vysokomýtské nemocnice celkem přes 46 milionů korun. „Je to důkaz toho, že kraj nechce zdejší nemocnici rušit, ale naopak ji začlenit do celého systému nemocniční péče v kraji jako jeden z doplňujících článků,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro zdravotnictví Roman Línek a pokračoval: „Medicína se rychle mění, zákroky jsou s moderními přístroji jednodušší a dají se dělat i ambulantně. Pro pacienty je to šetrné jak na čas, tak i na rekonvalescenci.“
Pro nový operační sál využila nemocnice zakonzervovaných prostor starého chirurgického sálu ve druhém nadzemním podlaží budovy v Hradecké ulici. „Nemocnice získala v evropském projektu moderní přístroje, tady je smysluplně využije. Spojili jsme tak investice kraje i samotného zdravotnického zařízení,“ doplnil Línek.
Vysokomýtská nemocnice upravila v předstihu také prostory navazující na zákrokový sál. „Jedná se o předsálí, dospávací pokoje, sociální zařízení a vyšetřovnu pro lékaře a sestru, úpravy zázemí stály 1,8 milionu korun,“ konkretizuje další investice ředitel nemocnice Josef Pejchl. Díky tomu se uvolnily prostory ve třetím podlaží. Město Vysoké Mýto, které je vlastníkem budovy, na jaře podepsalo smlouvu se společností Fresenius Medical Care o vybudování dialyzačního střediska. To by mělo být hotové zhruba za rok. Tato společnost v Pardubickém kraji už působí na dvou místech v Pardubicích, dále v Chrudimi a v Hlinsku.
„Věřím, že město Vysoké Mýto bude úspěšné i v realizaci zateplení celého objektu, tak aby nemocnice byla v novém nejen zevnitř, ale i zvenku,“ uzavřel Línek.
Restaurátorům gotických soch pomáhá krajský počítačový tomograf

Pardubice – Poprvé letos v červenci ulehla do lůžka pro pacienty počítačového tomografu Pardubické nemocnice pětisetletá dřevěná socha Panny Marie Bolestné z Chrudimska. Restaurátoři díky tomu zjistili, že na první pohled celistvé dílo bylo v 19. století doplněno o část obličeje a levé ruky. Dnes čekala prohlídka na další čtyři sochy z Orlicka a z Pardubicka.  Jedna z nich je v majetku Pardubického kraje. Byla sice původně předmětem církevních restitucí, ale žaloba na její předání byla letos v létě stažena. Proces skenování soch sledovali také 1. náměstek hejtmana Roman Línek a vedoucí oddělení kultury Milan Mariánek.
„Je dobře, že specialisté z krajské nemocnice mohou pomoci na moderně vybaveném pracovišti při výzkumu kulturního dědictví v našem kraji. Do projektu Akademie věd je zařazeno asi 30 soch z regionu, a právě díky těmto moderním technologiím se usnadní restaurátorům rozhodování, které z nich je možné restaurovat a jak nejšetrněji to udělat,“ řekl Roman Línek. Pardubický kraj se na záchraně a vystavení gotického a raně renesančního umění v roce 2019 bude i finančně podílet. „Projekt se věnuje nejen sochám, ale také nástěnnému malířství, knižní malbě, uměleckému řemeslu, náboženství, liturgii, archeologii, památkové péči a dalším souvisejícím tématům,“ doplnil Milan Mariánek.
Většina gotických soch zdobila kostely a kláštery a má na sobě několik pozdějších nátěrů barev, tak aby stále vypadala krásně jako nová. „Spolupracujeme na jejich výzkumu s restaurátorem Radkem Surmou, který se těmto technologiím věnuje už 15 let. Výzkum nám pomůže stanovit koncepci, jak s tak vzácnou sochou dále nakládat a ušetří nás nepříjemných překvapení. O konečném postupu pak rozhodne komise odborníků,“ uvedla restaurátorka Hana Vítová.