V roce 2018 překlene Třebovku nový most                         
Nebude to nové silniční spojení, neboť po 60 letech nahradí ten most stávající, vybudovaný ze zdánlivě nezničitelných železobetonových prefabrikátů . Zdá se to velmi brzo, neboť současný most se stavěl v roce 1958, tehdy nahradil v té době zcela nedostačující ocelový most  s dřevěnými trámy. Odborníci usoudili, že oprava stávajícího mostu nemá smysl a tak zde v roce 2018 vznikne most nový, železobetonový s asfaltovým povrchem. Mostnice budou do oblouku, takže bude z mostu stékat voda na dvě strany. Podle výkladu starosty budou na obou stranách komunikace širší chodníky oddělené od vozovky zábradlím. Obě předmostí budou nově řešena  tak, aby bylo všude zcela jasné, která komunikace je hlavní a vedlejší. Dnes má plocha na Lidické pod náměstí charakter jakéhosi "náměstíčka" což některé cizí řidiče dokáže zmást. Mimo vozovku bude třeba řešit nově i kanalizaci, kolem řeky vede páteřní stoka, splašky je třeba oddělit od dešťové kanalizace. Výměna mostu se neobejde bez zásahu do stávající regulace břehů a bude nutné nově postavit i jez na řece. Bude také potřeba vybudovat souběžný provizorní most, který však bude sjízdný pouze pro osobní automobily. Současné "velké" autobusy tedy tudy do Skuhrova nebudou v r. 2018 jezdit, uvažuje se o provozu malých minibusů pro 12 osob. Část města za řekou, tedy Zámostí a čtvrť u kostelíčka, Bezděkov a sídliště rodinných domů Na Slunečné bude od města odříznuta zejména pro nákladní dopravu, kterou bude třeba zajišťovat třeba i s velkou objížďkou přes Skuhrov a Knapovec.
Naposledy zde byla provizorní dřevěná lávka při stavbě nového mostu v roce 1958. Je zvěčněna např. na spoustě snímků z tehdejší letní povodně. Právě nižší profil pod lávkou byl tehdy důvodem, proč se voda na Zámostí tolik zvedla a zatopila přízemí domů hodně vysoko. Fotografii provizorní lávky v roce 1958 pořídil Oldřich Šebela:
 
V letech 1900 - 1940 byly na mostě přes Třebovku umístěna sochařská výzdoba. Je to zřejmé z dále uvedených fotografií a pohlednic. Nyní vznikla myšlenka, zda při stavbě nového mostu znovu nenavázat na tuto tradici a neumístit zde sochy znovu. Byly by od vozovky  vzdáleny, umístěny na okrajových pilířích. Původní sochy byly přemístěny ke kostelu sv. Jakuba, kam velmi dobře zapadnou. Jde o kulturní památky a jejich přemístění jinam by areálu kostela uškodilo. Sochy je však možné pořídit jako repliky z plastu nebo nechat zhotovit na některém letním sochařském sympóziu sochy nové, třeba i podle zadání města nebo si prostě vybrat z toho, co bude k dispozici. Takových akcí je během léta v republice několik. Sám jsem např. na letním sochařském sympóziu v Nepomuku viděl, jak zde na náměstí vznikalo 12 nových sochařských děl, často na objednávku některých dalších západočeských měst.
Způsob pořízení soch pro nový most je až "za druhé", nejdříve je nutné rozhodnout, zda do takového projektu půjdeme. Projektanti nového přemostění naléhají, aby se město  rozhodlo, jaký bude přibližný záměr. Podle něho by musel být vytvořen  pro sochy prostor. Místa okolo mostu zase mnoho není. Vše se dnes ale dá modelovat prostřednictvím počítače a tak lze posoudit, co prostor snese a co nikoliv. Aby sochy nebyly na škodě a nebylo třeba je pak složitě hlídat a monitorovat. Nakonec takový případ je znám již z minulosti. Socha sv. Václava (autor Fr. Voleský), která je dnes umístěna po restaurování s novým kopím naproti kavárničce U Tygra, stála původně  u potoka na Splavě, kde ji tehdy opilí Třebované shodili někdy v noci do potoka. Proto pak bylo pro sochu vybráno nové umístění na konci Václavské ulice na Trávníku, kde v poklidu socha "žila" do r. 1980 a až při demolici starého Trávníku byla do třetice přemístěna ke kostelu. Z toho svědčí, že sochám místo u vody nemusí svědčit, i když sochy světců na mostě vydržely několik desetiletí bez úhony.

Sochy na mostu přes Třebovku v Lidické ulici  - fotografie z archivu Martina Šebely:

Pohlednice poslaná 19. června 1901

Pohlednice z doby po dokončení Glüksmanova nábřeží a regulaci Třebovky

pohlednice z doby I. republiky