Slavnost nového totemu přilákala spousty návštěvníků     
Neděle 16. října 2016 se vydařila.  Sluníčko sice nesvítilo, ale byl příjemný podzimní den, prakticky bezvětří a 14 stupňů. Louka u nového totemu byla plná zvědavců po celé odpoledne, v režii ochránců přírody ze ZO ČSOP Podorlicko probíhala tradiční akce Rodina na stezce. Byla dobře navštívená, děti zde nalezly mimo pohybu v přírodě také zajímavé úkoly.
Před 16. hodinou se všichni soustředili dole u totemu, přišlo jistě přes dvě stovky lidí. Trampské skupiny ladily své kytary i hlasivky.
Zahájení.  Předsedkyně ZO ČSOP Podorlicko PaedDr, Hana Grundová, starosta obce Rybník Jiří Hrdlička a řezbář Jaroslav Nastoupil.Padla slova o historii trampingu a totemů v Srnově, ale především děkovali spolupracovníkům ač by bylo potřeba poděkovat právě jim. Spojili své síly a dokázali dílo, které všichni obdivují, které je a bude ozdobou srnovského údolí  a lákadlem pro návštěvníky.  Jaroslav Nastoupil hovořil o symbolice totenů, které znaky jsou zde povinné, indiánské a které jsou z jeho fantazie.  Řezbář opravdu Předal úctyhodné dílo, je třeba smeknout. Také jeho skromností a  tomu, že za svou práci nevzal ani korunu. Kolik takových lidí ještě mezi námi žije?
Vlajka. Trampská hymna  a zapálení velkého ohně, ze čtyř světových stran pomocí zapálených pochodní - jako na potlachu. Vlajka zvedla sedící z lavic.... Vlajky Zeleného údolí a osady Kwakiutl stoupají na stožárech.
Vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí,
hned se s mráčky snoubí,
vlát bude zas až mladí čas opustí nás…
Spojené trampské skupiny hrají dál a mnoho z přítomných si zpívá s nimi: Až ztichnou bílé skály,.... Ascalona......
Je nutné konstatovat, že ochránci přírody ze ZO ČSOP Podorlicko, kteří si vzali organizaci celého odpoledne pod svá křídla, svou práci provedli znamenitě, dovedli organizaci celého odpoledne do nejmenších detailů všechno opravdu "klaplo". Přitom měli na krku nejen slavnost nového totemu, ale k tomu navíc poměrně složitou a dobře navštívenou rodinnou soutěž s řadou stanovišť, hodnocením úkolů, zajištěním odměn, občerstvení.  Klobouk dolů. Dokázali, že si dobře rozumí nejen s přírodou, ale i s lidmi a především dalšími partnery jako je Obec Rybník a jejím starostou Jiřím. Hrdličkou a spojenými trampskými skupinami. Akce ukázala, kolik je ve Třebové a v okolí příznivců a propagátorů trampingu. Nový totem Jaroslava Nastoupila je toho dalším důkazem.