Benefiční notování v Národním domě 

Spolek Za jeden provaz  uspořádal  1. října 2016 ve velkém sále Národního domu již druhé "Benefiční notování", na kterém vystoupil Taneční orchestr Základní umělecké školy Česká Třebová s dirigentem Mgr. Milanem Špičákem a Pěvecký sbor Českotřebovského gymnázia se svou sbormistryní Mgr. Kamilou Pavlíkovou. Moderátorkou akce byla Mgr. Zuzana Kupková, nutno ovšem také napsat že ji velmi účinně pomáhali  i Štěpán a Tomášem - moderovali vystoupení studentského pěveckého vystoupení sboru českotřebovského gymnázia. Koncert byl ukázkou co pěkného a zajímavého vznikne spojením aktivit gymnázia a základní umělecké školy. Protagonisty sdružení a nyní spolku "Za jeden provaz" byly vždy gymnazisté, členové a příznivci spolku seděli také za pultky tanečního orchestru.
Byl to příjemný večer při stolovém uspořádání sálu, pro mne akce, která překvapila svou bezprostředností,  ukázkou toho, co všechno mladí dokážou udělat , aniž by se ptali co za to bude. Spojením sil se mohou i hory přenášet.  Obecenstvo, mnohem početnější než při loňském prvním ročníku dávalo najevo své sympatie, dobře se bavilo a odcházelo s výborným hodnocením a cennými poznatky o tom, že mladá generace "umí"  a také "chce" pomáhat, třeba i těm méně šťastným, nemocným, handicapovaným, opuštěným  nebo seniorům. To je také smysl existence samotného spolku "Za jeden provaz". Spolek pravidelně pořádá svůj podzimní "Benefiční ples" v sále na Horách, jeho osmý ročník bude letos 5. listopadu. Právě "Benefiční notování" bylo zvoleno jako přípravná a propůrná akce   listopadového plesu. Na přípravu plesu mají jeho pořadatelé ještě celý měsíc. Vím dobře, že jej připraví k plné spokojenosti jeho účastníků a současně tak, aby jeho výtěžek mohl dobře sloužit  potřebným.
Fotografie z Benefičního notování jistě dokáží popsat atmosféru koncertu docela dobře: