Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka zahájen


V sobotu 1. října byl zahájen 12. ročník varhanního festivalu, který má i letos pět koncertů. Na ten první, zahajovací, přijel (vlakem z Vídně)  vynikající lucemburský varhaník Paul Kayser, kterého potom vždy každou sobotu vystřídají další mimořádní interpreti. Dramaturgie celého festivalu se i letos ujal Jan Lorenc. Ten do programu zařadil například koncert Františka Vaníčka (8/10) nebo studentů Univerzity Hradec Králové, kteří celý festival zakončí v sobotu 29/10. 
Na samotný úvod  prvního koncertu  vystoupil ředitel Kulturního centra Česká Třebová Mgr. Josef Kopecký, který seznámil posluchače s dramaturgickým záměrem letošního festivalu, starosta města Jaroslav Zedník přivítal lucemburského interpreta ve Třebové a popřál všem hudební zážitek. s úvodní promluvou vystoupil také  Děkan Římskokatolické farnosti Miloš Kolovratník, který je již po dvanácté hostitelem varhanního festivalu a připomněl že jeho pořádání umožnila  provedená velká rekonstrukce varhanního nástroje. Z každoročního pořádání festivalu projevil velkou radost, přivítal posluchače v českotřebovském kostele a jako kněz také prohlásil, že člověk, který má blízko ke kulturnímu dědictví a hudbě, má také blízko k Bohu. V úvodu promluvil také lucemburský varhaník Paul Kayser, který projevil dík za to, že mohl v České Třebové na festivalu vystoupit. Do Čech jezdí podobně jako další lucemburští umělci poměrně často a vždy je nadšen publikem, které oceňuje jeho výkony a které hudbě rozumí. Slova z francouzštiny tlumočil publiku dramaturg festivalu Jan Lorenc.
Na úvodní koncert festivalu přijel také tradičně i hudební skladatel Zdeněk Pololáník s manželkou, aby si vyslechl také některé své vlastní skladby a improvizace. Od pořadatelů dostal na přivítanou velkou kytici květů. 
Koncert se konal již  tradičně v nasvíceném kostele, na každou skladbu bylo jiné scénické osvětlení. Pro posluchače byla také zajištěna dokonalá projekce. Interpret se s českotřebovským varhanním nástrojem  dokázal za krátkou dobu dokonale sžít, také obsluhu rejstříků si zajisti na koncertu vlastními silami.
Posluchači odměnili interpreta, kterému se po koncertě snad ani nechtělo jít dolů se znovu ještě jednou posluchačům představit, dlouhotrvajícím potleskem. Jméno Paula Kaysera bude připsáno k k již čtyřem desítkám českých ale i zahraničních umělců, vynikajících interpretů, kteří dosud na českotřebovském varhanním  festivalu za uplynulých 11 let  vystoupili.
Festival pokračuje v sobotu 8. října koncertem Františka Vaníčka, docenta hry na varhany na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. František Vaníček je nyní zvolen děkanem Pedagogické fakulty UHK.  I letos se bude konat externí koncert. Letos to bude koncert v Třebovicích, kde je v kostele sv. Jiří nádherný nástroj, který nutně potřebuje restaurovat. Na opravu tohoto nástroje budou moci návštěvníci festivalu přispět. Koncert v Třebovicích provedou Václav Uhlíř (varhany) a Jiří Stivín (flétna).  Novinkou letošního ročníku je koncert v Litomyšli, který proběhne v sobotu 22/10 v klášterním kostele. Provedou ho Drahomíra Matznerová (varhany) a Barbora Polášková (zpěv). Tento koncert je zařazen díky velké shodě náhod, díky Bohu za ně. A my doufáme, že si díky němu najdou cestu na náš festival i Litomyšlané.
Všechny koncerty v České Třebové se letos konají v kostele sv. Jakuba Většího. A na všechny, včetně externích, je vstupné opět velmi vstřícné: 100,- Kč. (Držitelé abonentních průkazů KPH mají 50% slevu.)