Zemřel RNDr. Jindřich Volc, CSc.                                       
S malým zpožděním přišla smutná zpráva z Prahy. Po dlouhé těžké nemoci spojené s poruchou krvetvorby zemřel 12. listopadu 2016 ve věku 72 let RNDr. Jindřich Volc, CSc., Třebovák, který dlouhá léta žil v Praze, ale na Českou Třebovou nikdy nezapomněl. 
Českotřebovská veřejnost si jistě připomene paní učitelku Volcovou. Jindřich Volc si vybral podle vzoru své matky po maturitě na českotřebovském gymnáziu za svůj studijní obor také přírodní vědy, vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a stal se významným odborníkem v oblasti biochemie. Na internetu můžeme dnes najít spousty jeho odborných prací, na kterých se spolu s dalším kolektivem podílel. Pracoval na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a potom i v mikrobiologickém ústavu České akademie věd. Nikdy nezapomínal na svoje město Českou Třebovou, kam pravidelně dojížděl za maminkou a potom také se svými dětmi a jejich rodinami do domu Pod Jelenicí nebo i na chatu v Křivolíku. Jeho trvalým cílem bylo uchovat  Českou Třebovou jako zdravé město žijící v symbióze s okolní krásnou přírodou, která si zasluhuje péči a ochranu. Svědčí o tom např. jeho dlouholetá aktivní účast v diskuzním fóru ČETISU a v poslední době právě jeho aktivní přínos při řešení revitalizované části Křivolíku. Tomuto problému se s velkou vehemencí věnoval, bral to jako svoje poslání. Přes svou v poslední době se rozvíjející vážnou nemoc se stal se aktivním činitelem a přinášel mnoho nápadů, jiné dokázal s určitým odstupem posoudit, nebyl nijak zatížen místními vztahy. Jeho cílem bylo přispět svými silami pro zachování Křivolíku jako oblasti, na kterou budou moci být Třebováci pyšní.  Nemocný Jindřich Volc měl v posledních týdnech bohužel rozvíjející se zdravotní problémy a byl odkázán na soustavnou zdravotní péči. Do posledních chvil se nezříkal svého úkolu pomoci při realizaci záměru "Areál zdraví Křivolík" a jako přírodovědec připravoval tu část, která mu byla nejbližší. 
Křivolík zůstane pro město zachráněn jako celek a bude se dále rozvíjet. Tuto zprávu však již posílám panu RNDr. Jindřichu Volcovi "tam nahoru" a věřím, že i odtud bude dále shlížet na naše město a kontrolovat, jak se nám záměry, na kterých spolupracoval, daří realizovat. Čest jeho práci i památce!   Milan Mikolecký