Českotřebovský deník 10/2016 (12/1)                                    
Pohřeb zesnulé Mgr. Marie Pechancové

Marie Pechancová, českotřebovská  středoškolská učitelka působila na českotřebovském gymnáziu v letech 1966 - 1989. dlouhodobě působila také jako městská kronikářka. V posledním roce bydlela v penzionu s pečovatelskou službou v Poličce. V pátek 8. ledna po krátkém těžkém onemocnění zemřela. Pohřeb zesnulé se bude konat v pátek 15. ledna ve 14:30 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Mladočově, blízko rodné Budislavi. (mm)
 
Pustý a prázdný Silvestr v České Třebové

Zatímco Štědrý den a Vánoce patří rodinám, tak silvestrovské veselí může být akcí kolektivní. Dříve to tak běžně bývalo. Silvestrovské zábavy se konaly v řadě zdejších sálů. Postupně ubývaly až zmizely docela.  Možná  se stalo díky větší ochotě o privátní vstup do Nového roku u televize. Při hodnocení pořadů, které lze nakonec nahrát a nebo se často opakují je zřejmé, že to není televize, která by silvestrovským kolektivním akcím bránila. Je to spíše malá ochota či neochota majitelů sálů takové akce uspořádat, když nemají jistotu výtěžku. Bylo běžným zvykem, že vysoké ceny silvestrovského menu mnoho lidí nechtělo akceptovat a alkohol by si s sebou nejraději nosili vlastní.  Pokusem o společné setkání na náměstí byly půlnoční ohňostroje. Nyní jsou  určené dětem a mládeži a posunuly se na 19. hodinu, poté je již město pusté a prázdné. Dostal jsem několik ohlasů na stávajících stav. Navrhují, že by se mohlo o silvestrovský společný večer pokusit třeba město, pronajmout si sál a pokusit se navázat o společný vstup do nového roku třeba v Národním domě. Mělo by to symbolický význam, na nový rok bychom mohli počkat společně pod střechou a v teple. Rozpočet na takovou akci lze porovnat s jakýmkoliv plesem, ve kterém, jde přece o zisk, o výtěžek. Kdyby byl silvestrovský večer spojen s některou benefiční akcí, mohlo by to splnit i další úkol.  Znamenalo by to porušit tabu, podle kterého jsou svátky určeny jen pro pasivní tedy soukromé vyžití.....(mm)
 
Pustý a prázdný není jen Silvestr ale i Nový rok

Ruší ho jen skupinky turistů směřujících na Palici nebo na Kozlovský kopec, jinak opět klid a televize.  Také sportovat nelze.  Krytý bazén i zimní stadion mají tradičně zavřeno.  I když mají všichni volno a s dětmi není doma k vydržení, sportovní zařízení jsou mimo provoz.  Mohou si to dovolit např. soukromí provozovatelé vleků  na Horách?  je to spíš pohodlná tradice. po změně nikdo nevolá tak ať je klid, je přece novoroční volno..... (mm)
 
Nejlepší sportovci se vyhlašují ve všech okresech: pondělí Ústí , úterý Polička....

V úterý  se konalo obdobné vyhlášení nejlepších sportovců okresu Svitavy v Tylově dome v Poličce.  I zde zajišťuje vyhlášení stejná agentura a průběh má obdobný ráz. Moderátorem byl opět Radek Šilhan, opět zpívala Andrea Mea a Lešek Semelka. .Města, která realizují slavnost vyhlášení se střídají, také na našem okrese. Loni bylo třeba na našem vyhlášení nejlepších sportovců okresu v České Třebové(již podruhé), předtím ve Vysokém Mýtě či v Letohradě. Dříve to tak nebývalo.V Poličce čekal na nejlepší sportovce skutečně plný sál Tylova domu. Mezi diváky byl opět hejtman Pardubického kraje  Martin Netolický. Ze zajímavých výsledků okresní ankety o nejlepšího sportovce je možné uvést nejlepšího "krajánka" sportujícího "v cizím dresu". Stal se jím fotbalista Sigmy Olomouc David Houska.  Sportovcem roku 2015 se na Svitavsku stal Rudolf Doležal. Foto Luboš Kozel.
 
Územní rozhodnutí na stavbu samoobslužné čerpací stanice na Lhotce napadeno odvoláním

Radost z toho, že se podařilo po více než dvou letech vyřešit problém a vydat územní rozhodnutí na stavbu uvažované čerpací stanice na Lhotce v areálu autobazaru Áčko byla zřejmě předčasná.  Rozhodnutí bylo vydáno, ale v termínu určeném zákonem se ještě našel jeden ze sousedů, aby se proti rozhodnutí odvolal. Problém tedy bude řešit odvolací instance. Její rozhodnutí nechci předjímat. Je ovšem přece jen dobré ukázat, že projekt samoobslužné stanice, která je navrhována pro uvedenou lokalitu vyhověl předpisům nejen zde na Lhotce (jak se ukázalo při zevrubném přezkoumání), ale i v dalších 40 případech, kdy byla stejná investice navrhována  stejným projektantem, schválena a realizována.
 
Před 15 lety byla dokončena soustava nových rybníčků v Křivolíku

Nákladem 1,6 mil. Kč byla  v roce 2001 dokončena revitalizace Křivolického potoka, zahrnující vybudování tří nových rybníčků. K obnovenému „Panamáku“ u silnice směr Litomyšl byla v podzimním a zimním období vybudována dvojice rybníčků – přepadů v v lese při pěší cestě k restauraci Hory, kde současně vznikla potřebná manipulační plocha pro práci se dřevem. Posledním budovaným rybníčkem je malá vodní nádrž pod hájovnou na Kohoutu v lesním průseku pod vedením vysokého napětí. Práce prováděla českotřebovská firma RYDO.
 
Přehled nově zařazených akcí v lednu a na začátku února