Českotřebovský deník 12/2016 (14/1)                                    
Peklák jezdí v dobré kondici a výhled počasí slibuje pokračování sezóny

Na Pekláku jezdíme na obou svazích. Všechny služby v provozu. Sníh máme na dobrou lyžovačku. Těšíme se na Vás.
Dne  24.1.2016  od 9 do 16 hodin proběhne na našem svahu již tradiční testování lyží Elan. K vyzkoušení bude spousta typů nejnovějších modelů (dámských i pánských).  Přijďte si vyzkoušet třeba zde objevíte vaše příští lyže. Více o lyžích Elan se dozvíte zde. Testování Vám přináší firma Sport Bárt Ústí nad Orlicí

 

Regiontour 2016: Královéhradecký a Pardubický kraj lákají návštěvníky
pod jednou značkou Východní Čechy

Brno (14. 1. 2015) – Hejtmani Královéhradeckého a Pardubického kraje Lubomír Franc a Martin Netolický dnes slavnostně stvrdili Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Stalo se tak na brněnském turistickém veletrhu Regiontour, kde se již oba kraje společně prezentovaly jako Východní Čechy.
„Prohlubující se spolupráce pomáhá mazat administrativní hranice, které na některých místech rozdělují kompaktní turistické oblasti. Turisty správní rozdělení příliš nezajímá a spíše jim komplikuje orientaci, což může cestovnímu ruchu škodit. Věřím, že společnou propagací si nebudeme se sousedním krajem navzájem konkurovat, ale naopak se dokážeme více zviditelnit v konkurenci domácích i zahraničních regionů,“ zhodnotil význam memoranda hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
„Výhod jednotné značky Východní Čechy je celá řada. Oba kraje ušetří při společné propagaci a vydávání turistických novin. Termín Východní Čechy je také zažitý mezi domácími turisty a mnohem srozumitelnější i pro zahraniční návštěvníky,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Napomoci tomu má společná propagace, zejména vůči zahraničním trhům, nebo lepší vzájemná koordinace projektů. Jedním z konkrétních výstupů je například společná prezentace na veletrzích a dalších propagačních akcích. Po brněnském veletrhu se letos budou oba kraje společně prezentovat také na veletrzích „Holiday World“ v Praze, „Infotour a cykloturistika“ v Hradci Králové a na „RegionPropag“ v Pardubicích. Prostor na nich dostanou všechny turistické oblasti obou krajů se svou stálou i aktuální nabídkou. Letošní rok bude například ve znamení vojenské historie.
Kromě společných veletržních expozic se kraje spojily i ve vydávání letních a zimních turistických novin. Připravuje se také vydání společné východočeské mapy kempů, která by měla být v březnu představena na veletrhu Infotour v Hradci Králové. Společná propagace navíc pomůže ušetřit veřejné prostředky.
 
Kraj je připraven na přijímání žádostí o kotlíkové dotace

Pardubice (14. 1. 2016) – Radní Pardubického kraje dnes schválili vzorovou smlouvu pro žadatele o kotlíkové dotace. Zároveň se zabývali opatřeními, která by měla umožnit zvládnout očekávaný nápor žadatelů v první den podávání žádostí, tedy 27. ledna.
„V první výzvě v letošním roce je pro náš kraj určeno celkem 100 milionů korun a v druhé výzvě očekávám ještě přibližně 70 milionů korun, dostat by se tedy mělo na všechny vážné zájemce,“ uvedl 1. náměstek hejtman Roman Línek.
Příjem žádostí bude zahájen 27. ledna od 7 hodin ráno, a to jak poštou, tak na podatelně a na příslušném odboru.  Žádosti, které splní podmínky výzvy, budou hodnoceny dle došlého pořadí až do vyčerpání alokace výzvy a s úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
„První den bude žádosti přebírat navýšený počet pracovníků Krajského úřadu. Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu o tyto dotace chceme pro občany vytvořit podmínky pro bezkolizní vyřízení jejich žádostí, i když bez čekání se to zřejmě neobejde. Konkrétní opatření zveřejníme 21. ledna na webu Pardubického kraje a 27. ledna budou umístěny informační tabule na všech vchodech do Krajského úřadu,“ oznámil ředitel Jaroslav Folprecht.
 
Chceme udržet fotbalové talenty v našem kraji, říká hejtman Netolický

Pardubice/Praha (13. 1. 2016) – V sídle Fotbalové akademie České republiky (FAČR) na Strahově bylo ve středo slavnostním podpisem stvrzeno vybudování krajské fotbalové akademie v Pardubicích. Společně s předsedou FAČR Miroslavem Peltou memorandum podepsali také hejtman Martin Netolický a primátor Pardubic Martin Charvát.
„Otevření akademie je završením několikaleté spolupráce mezi krajem a fotbalovou asociací, kterou jsme rozvíjeli nejdříve pomocí projektu Bezpečné branky. V memorandu jsme se zavázali, že v roce 2016 poskytneme dotaci na náklady spojené s akademií ve výši půl milionu korun v dalších letech 1,5 milionu korun. Chceme, aby mladí fotbalisté měli veškerou nejen fotbalovou, ale i vzdělávací podporu a aby talenty z našeho kraje neodcházeli do jiných regionů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Regionální fotbalové akademie FAČR
Akademie pro hráče do 14 a 15 let si kladou za cíl sjednocení výchovy nejtalentovanějších hráčů v dané lokalitě a jejich systematickou práci pod dohledem špičkových odborníků. V akademiích jsou pak pro hráče zajištěny společné tréninkové a vzdělávací procesy od pondělí do pátku. Samozřejmostí je zajištění ubytování stravování a pitného režimu. Prozatím fungují akademie v Plzni a v Jihlavě. V říjnu bylo podepsáno memorandum o vzniku akademie v Jihočeském kraji. „Akademie pro talentované hráče se stávají pevnou součástí našeho fotbalu. Péče o mládež je jednou z našich priorit a budeme i nadále vytvářet maximální možné podmínky pro vývoj nejtalentovanějších hráčů. Doufám, že se nám i díky akademiím podaří najít nové Nedvědy, Čechy a Rosické,“ sdělil předseda asociace Miroslav Pelta. Foto Luboš Kozel.
 
Rada kraje projednala rozčlenění rozpočtu

Pardubice (14. 1. 2016) - Rada Pardubického kraje dnes projednala a schválila rozpis rozpočtu Pardubického kraje na rok 2016 v podrobném členění dle rozpočtové skladby. Tím stanovila limity čerpání pro jednotlivé oblasti. Finanční rámec vychází z částek schválených prosincovým Zastupitelstvem Pardubického kraje.
„Celkové příjmy budou činit 3 157 367 tisíc korun a celkové výdaje 3 072 074,16 tisíc korun. I nadále platí, že podle tohoto rozpisu i při jakékoliv budoucí změně rozpočtu počítáme závazně s tím, že překročený objem sdílených daní za rok 2015 v odhadované výši 288 milionů korun bude využit výhradně na investiční výdaje,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který jednání řídil.
Objem příspěvků pro příspěvkové organizace zřízené Pardubickým krajem zůstal nezměněn. Z toho důvodu obdrží organizace v odvětví sociálních věcí částku cca 83 950 tisíc korun, v odvětví zdravotnictví částku 193 757 tisíc korun, v odvětví kultura a památková péče částku 77 918 tisíc korun, v kapitole školství a mládeže 269518,60 tisíc korun a v odvětví doprava a silniční hospodářství 375 000 tisíc korun. Mimo to odvětví zdravotnictví obdrží 12 463 tisíc korun na financování investic.