Českotřebovský deník 19/2016 (21/1)                                     
Výstava Stavitelé českotřebovského terminálu
Jana Pernera bude v Senátu ČR 

Město Česká Třebová bude mít vzácnou příležitost prezentovat Dopravní terminál Jana Pernera na fotografiích Jaroslava Plocka  na výstavě, která se uskuteční v termínu od 5. - 18. dubna 2016 v předsálí hlavního jednacího sálu ve Valdštejnském paláci (t.j. budově Senátu ČR) v Praze na Malé straně. Výstava se uskuteční pod záštitou senátora Petra Šilara a bude velkou příležitostí, jak prezentovat  zdejší Dopravní terminál Jana Pernera politickým špičkám a odborníkům v Praze na frekventovaném místě.  To právě v době, kdy Česká Třebová a Pardubický kraj usiluje o uznání  České Třebové jako regionálního dobře vybaveného centra pro zákazníky železnice z širokého regionu, t.j. východní poloviny Pardubického kraje.
Autor fotografií  Jaroslav Plocek již přímo na místě projednal s odpovědnými pracovníky Senátu ČR organizační a technické záležitosti spojené s instalací a průběhem výstavy.  Podle předběžné konzultace se starostou města Jaroslavem Zedníkem město Česká Třebová uspořádání výstavy podpoří.  Téma výstavy vynikajících velkoformátových fotografií Jaroslava Plocka, která již byla instalována v našem městě v rámci oslav 200. výročí narození Jana Pernera zachycuje celý vývoj stavby po její dokončení a předání, umožňuje dobře pochopit význam tohoto budovaného díla a úsilí pracovníků stavebních firem, které se na budování terminálu podílely. Důležité bude také především dobře připravit vernisáž, která výstavu uvede a pozvat významné hosty. V rámci výstavy máme přislíbeno, že Senát ČR umožní návštěvu výstavy a Valdštejnského paláce (včetně prohlídky prostor budov Senátu ČR)  pro kolektivy z České Třebové, např. studentů českotřebovských středních škol se svými učiteli nebo zájezdům Svazu důchodců a pod. 
(Fotografie z výstavy Jaroslava Plocka Stavitelé terminálu v Kulturním centru Česká Třebová v srpnu 2015)

Stárneme a ubýváme

Počet občanů s TP k 31.12.2015 :              15 673    z toho 7 661 mužů a  8 012 žen
Počet narozených dětí v roce 2015 :                 144    z toho   67 chlapců a  77 dívek
Počet zemřelých v roce 2015:                           184    z toho  106 mužů  a  78 žen
Počet osob ve věku 90 a více:                             77    z toho   20 mužů  a    57 žen
Průměrný věk:     42,00       muži 41,00
                                           ženy  44,00
Počet přihlášených občanů:       271
Počet odhlášených občanů:        292
 
Stavba nové tělocvičny na Skalce zahájena

Po problémech s výběrem dodavatel pro stavbu tělocvičny došlo k předání staveniště se zpožděním. Práce začínají demolicí části budovy nevyužité kotelny, na jejímž místě nová tělocvična vyroste. Dnes 21. ledna 2016 byla zahájena demontáž komínu bývalé uhelné kotelny odborného učiliště železničního  - svědčí o tom, že se zde již pracuje.
 
Předjarní řez ovocných stromů

ZO Českého svazu zahrádkářů Hliníky pořádá ve své spolkové chatě v Hliníkách v sobotu dne 19. března odbornou besedu  s praktickou instruktáží na téma Předjarní řez ovocných stromů. Přednáška začne ve 14 hodin ve spolkové chatě v Hliníkách, od 15 hodin pak odborná instruktáž v blízkých zahrádkách.  Beseda je učena nejen pro členy ZO Svazu zahrádkářů, ale i pro další zájemce z řad veřejnosti.

Malování na sníh v naší mateřské škole

Sníh…konečně jsme se dočkali!!!
Bílá peřina na školní zahradě nás láká k zimním radovánkám.
Sáňkování, pekáčování, práce se sněžnými lopatami, koulování, stavění sněhuláka nebo iglú.
Další zimní činností, kterou mají děti rády je malování na sníh. Připadl na ní termín – čtvrtek 21. ledna 2016.
Pozorujeme, jak se bílá peřina mění pod barvami, vznikají bludiště, obrazce, ale i abstraktní obrázky. Děti si rozvíjejí svojí fantazii a obrazuschopnost.  A kam s prázdnou PET lahví? To děti též znají, žlutý kontejner byl plný až po okraj.
Učitelky z MŠ U Koupaliště v České Třebové
 
Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na splavě 53, Č.T. nabízí
Lyžování  s dopravou vlastní nebo autobusem,
Zájezdy za teplem-last minute slevy, letní dovolené-slevy, termály, letenky.
Hana Vraspírová, tel 723226287, hvtour.ca@quick.cz
v kanceláři pondělí a čtvrtek 9-12  14-16, na  telefonu a mailu  kdykoliv

Nové sezona koncertů v Ústí nad Orlicí
Předprodej je zajištěn v širokém regionu včetně České Třebové

5.2.2016 ALICE & DAN BÁRTA, + NIL KD ÚSTÍ NAD ORLICÍ
POZOR,POZOR VSTUPENKY MIZÍ VELMI RYCHLE.DOPORUČUJEME VČASNÝ NÁKUP!!!
h
ttps://www.facebook.com/events/510210049126063/
Předprodej INFOCENTRA:
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16 ČESKÁ TŘEBOVÁ, Staré náměstí 78 LITOMYŠL,Smetanovo náměstí 72 + Bar Garaž
VYSOKÉ MÝTO, nám. Přemysla Otakara II. 96  CHOCEŇ, Jungmannova 301  ŽAMBERK, Kostelní 446
https://www.smsticket.cz/vstupenky/4373-alice-dan-barta
https:// www.ticketstream.cz/tsp/ ts1website/vstupenky/ alice-dan-bárta-100-4-tour- k-25-výročí-založení-skupi ny-alice-kulturní-dům-ústí -nad-orlicí-ústí-nad-orlic í-1033700

11.3.2016 VISACÍ ZÁMEK, ZÁVIŠ, HAKMAK , KD ÚSTÍ NAD ORLICÍ
https://www.facebook.com/events/1178263672190428/
Předprodej INFOCENTRA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ,Sychrova 16  ČESKÁ TŘEBOVÁ,Staré náměstí 78  LITOMYŠL,Smetanovo náměstí 72
VYSOKÉ MÝTO,nám. Přemysla Otakara II. 96  CHOCEŇ,Jungmannova 301  ŽAMBERK,Kostelní 446
Online viz odkazy:
https://www.smsticket.cz/vstupenky/4601-visaci-zamek-zavis-hakmak
https://www.ts1.cz/tsp/ts1website/search?term=VISAC%C3%8D+Z%C3%81MEK%3Cbr%3EZ%C3%81VI%C5%A0%3Cbr%3EHAK+MAK

25.3.2016 HARLEJ, KOMUNÁL, MORTUARY, RESUMÉ   KD ÚSTÍ NAD ORLICÍ
https://www.facebook.com/events/1399586673692792/
Předprodej INFOCENTRA zde:
ÚSTÍ NAD ORLICÍ,Sychrova 16  ČESKÁ TŘEBOVÁ,Staré náměstí 78  LITOMYŠL,Smetanovo náměstí 72
VYSOKÉ MÝTO,nám. Přemysla Otakara II. 96  CHOCEŇ,Jungmannova 301  ŽAMBERK,Kostelní 446
Online viz odkazy:
https://www.smsticket.cz/vstupenky/4378-harlej-komunal-mortuary
https://www.ts1.cz/tsp/ts1website/vstupenky/harlej-komun%C3%A1l-mortuary-kulturn%C3%AD-d%C5%AFm-%C3%BAst%C3%AD-nad-orlic%C3%AD-%C3%BAst%C3%AD-nad-orlic%C3%AD-1033701

1.4.2016 MANDRAGE - VŠECHNY KOČKY TOUR 2016/HOST: ANIMÉ/KD ÚSTÍ NAD ORLICÍ
https://www.facebook.com/events/183509768653964/
Předprodej: https://www.ts1.cz/tsp/ts1website/vstupenky/
mandrage-kd-%C3%BAst%C3%AD-nad-orlic%C3%AD-%C3%BAst%C3%AD-nad-orlic%C3%AD-1033470

16.4.2016 WOHNOUT - SLADKÝCH 20 LET TOUR/HOST - POLETÍME?/ KD ÚSTÍ NAD ORLICÍ
https://www.facebook.com/events/469675713219803/
Předprodej INFOCENTRA zde:
ÚSTÍ NAD ORLICÍ,Sychrova 16  ČESKÁ TŘEBOVÁ,Staré náměstí 78  LITOMYŠL,Smetanovo náměstí 72
VYSOKÉ MÝTO,nám. Přemysla Otakara II. 96  CHOCEŇ,Jungmannova 301   ŽAMBERK,Kostelní 446
Online viz odkazy:
https://www.ts1.cz/tsp/ts1website/vstupenky/
wohnout-20-let-kd-%C3%BAst%C3%AD-nad-orlic%C3%AD-%C3%BAst%C3%AD-nad-orlic%C3%AD-1034468

29.4.2016 SLOBODNÁ EUROPA, PLEXIS, THE FIALKY, PUNK FLOID, EXISTENCE NOVÉ DOBY KD ÚSTÍ NAD ORLICÍ
https://www.facebook.com/events/103846743295661/
Předprodej INFOCENTRA zde:
ÚSTÍ NAD ORLICÍ,Sychrova 16   ČESKÁ TŘEBOVÁ,Staré náměstí 78   LITOMYŠL,Smetanovo náměstí 72
VYSOKÉ MÝTO,nám. Přemysla Otakara II. 96   CHOCEŇ,Jungmannova 301   ŽAMBERK,Kostelní 446
Online viz odkaz: https://www.smsticket.cz/vstupenky/4605-slobodna-europa-plexis-the-fialky-punk-floid-a-dalsi
 
Kraj je na příjem žádostí o kotlíkové dotace připraven 

Pardubice (21. 1. 2016) – Ve středu 27. ledna zahájí Krajský úřad Pardubického kraje příjem žádostí o takzvané kotlíkové dotace, jejímž prostřednictvím kraj rozdělí mezi žadatele téměř 180 milionů korun na výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. V souvislosti s předpokládaným velkým zájmem žadatelů přizpůsobí krajský úřad příjem žádostí i zázemí pro žadatele.
Cílem připravených opatření je zajištění rychlého a plynulého odbavení žadatelů, kteří v první den přijdou osobně na krajský úřad. Z toho důvodu bude navýšen počet pracovníků, kteří budou žádosti přijímat. Zároveň bude posílena organizační služba, aby příchozí přesně věděli samotné místo podání žádosti a nedocházelo ke zbytečným zdržením,“ dodal hejtman Netolický.
Sál Jana Kašpara v budově Reálky (budova C) bude sloužit příjmu žádostí pouze první den od sedmi hodin. Zároveň bude možné využít pracoviště úseku kotlíkových dotací, které bude mimořádně přesunuto do zasedací místnosti č. 2216. Vstup do budovy pro žadatele bude vchodem z náměstí Republiky a bude zřetelně označen. 
V následujících dnech bude možné využít podatelnu krajského úřadu nebo pracoviště úseku kotlíkových dotací (kanceláře č. 2323, 2328, 2329 a 2330). Osobní podání není jedinou možností, jak zažádat o kotlíkovou dotaci. Žadatelé mohou vyplněnou žádost odeslat také na adresu: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Žádost však nesmí být na krajský úřad doručena dříve než ve středu 27. ledna, jinak bude považována za neplatnou.
Za dva roky bude vyměněno až 1200 kotlů
V rámci první výzvy je Pardubickému kraji alokováno 100 milionů korun. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla. „Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality,“ dodal hejtman Netolický.
Podrobné informace o způsobu příjmu žádostí jsou k dispozici na webu: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace