Českotřebovský deník 2/2016 (3/1)                                         
Ohňostroj na Starém náměstí byl letos již po šestnácté

Podvečerní ohňostroj  a přípitek vedení města přilákal na Staré náměstí opět velký počet občanů, malých i velkých již po šestnácté, poprvé to bylo 1.1. 2001 o půlnoci.  Bylo tehdy opravdové zimní počasí s dostatkem sněhu. Půlnoční přípitek tehdy konalo vedení města vedené starostou Jiřím Páskem ještě v prostoru kašny na Starém náměstí  (poprvé a naposledy), v dalších letech se již  tato událost konala vždy v bezprostřední blízkosti českotřebovské radnice. Zájem o půlnoční návštěvu ohňostroje na náměstí byl stále veliký, byla to výtečná příležitost k tomu, aby se lidé setkali, popřáli si do nového roku a prožili společně to, co by doma nebylo "ono". Rachejtle lítaly již dlouho předtím, na náměstí hrála hudba, podával se "svařák", prskavky. Událost nebyla  nikdy nějak narušena, vládla vždy tradiční novoroční atmosféra, kterou stálo za to každoročně opakovat.  Česká Třebová byla jedním z prvních měst s půlnočním ohňostrojem, další se postupně přidávala a  čas této podívané upravila do podvečerních hodin.   Tomuto trendu se přiklonilo i vedení našeho města a tak se letos již potřetí konal ohňostroj  na Silvestra podvečer po 19. hodině. Byla to velká událost zejména pro děti, účast opět veliká, i když zima s trochou sněhu přišla až s novým letopočtem. Letošní ohňostroj měl poněkud odlišné aranžmá, myslím, že dopadl k plné spokojenosti, i když  trval pouze o 7 minut čistého času. Ve videorubrice Českotřebovského zpravodaje (ZDE) můžete porovnat jaký byl ohňostroj loňský a letošní, to díky Jan Dolečkovi, který  tyto události v České Třebové natáčí.
 
My TŘI KRÁLOVÉ jdeme k Vám
a setkáme se na Starém náměstí

ve středu 6. ledna 2016 v 16:00!!!!!
(Chceme napravit počasí, které nám znemožnilo setkání s Vámi u příležitosti Buon Natale)
Na malé občerstvení Vás srdečně zve spolek Lingvia Group z.s.
 
PF 2016 - Všechno nejlepší!  

I v dalším roce budou na těchto stránkách  informace o dění ve městě a našem regionu co možná nejaktuálnější, samozřejmě uvedu všechno co bude do redakce zasláno a budu se snažit také vždy zařadit dostatek fotografií. Věřím, že se najde dost dopisovatelů a přispívatelů, kteří budou tuto možnost využívat  k prezentaci.  Materiály z tohoto webu jsou pak základem pro výběr do tištěného vydání zpravodaje, které je však omezeno  svým rozsahem i časovým odstupem o reálného dění.  Pro tištěné vydání je třeba články většinou částečně upravit, zkrátit a třeba také i změnit odstup, se kterým budou v tisku uvedeny. Na internetu mohou být např. bezprostřední dojmy z akcí a informace, které s odstupem času ztratí na aktuálnosti.  Děkuji předem všem, kteří budou posílat své postřehy, názory, hodnocení, fotografie a podobně. Místo pro ně je na webu dost, prostřednictvím elektronické pošty se pak můžeme domluvit na zveřejnění v tisku. -mm-
 
RC ROSA INFORMUJE 

V pátek 8. 1. 2016 od 9:00 Vás srdečně zveme na první letošní výživovou poradnu do Rosy, vedenou akreditovanou výživovou poradkyní Štěpánkou Procházkovou. Budeme si povídat například na téma novoroční předsevzetí a realita, co funguje, jak na redukci váhy, prostor bude i pro Vaše dotazy. Výživová poradna bude probíhat pravidelně 1x za měsíc v pátek od 9:00 (dále pak v těchto termínech: 5. 2., 4. 3., 1. 4., + ... - o dalších budete včas informování). Témata připravujeme různá, i praktické ukázky s ochutnávkami. Bude se na co těšit. A my se těšíme na Vaši účast! Pěkné dny nového roku Vám přeje Pavla Jansová Rosa rodinné centrum, z. s. Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová
 
V Přívratě  zahajuje lyžování v úterý 5. ledna

Tak už je to jasné, povoz zahájíme 5.1.2016 v 9:00. V provozu bude sjezdovka Smrková a Dětská. Vlek teleskopický a dětský. Těšíme se nashledanou u nás na svahu. Team SKI Přívrat
 
Co bylo aktuální před 10 lety v lednu 2006 

ČMKS Lokomotivy otevřely nové školící středisko 

V lednu 20076 ještrě nebylo CZ LOKO, a ČMKS Lokomotivy Nymburk. Více než polovina zaměstnanců tehdejšího holdingu holdingu pracovala v České Třebové ve společnosti ČMKS - Lokomotivy a.s. Je tedy logické, když bylo rozhodnuto o zřízení školícího střediska holdingu právě v České Třebové. Středisko vzniklo přebudováním bývalé nevybavené učebny a dalších nevyužitých prostor v těsné blízkosti stravovacího zařízení provozované tehdy společností Eurest, které mohou účastníci školení a kurzů plně využívat. Projekt byl spolufinancován fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Důvodem pro vybudování střediska byl nově vznikající systém vzdělávání zaměstnanců, zastaralé stávající učební prostory a zastaralé vzdělávací pomůcky. Realizace záměru probíhala po celý loňský rok 2005. Projekt  venkovních i vnitřních úprav provedl BC projekt Ústí n.O.(Ing. Karel Blank), dodavatelem stavby byla firma Gebesan, s.r.o. Česká Třebová, audovizuální techniku  zajistila společnost AV Media Praha. Součástí stavby byla také úprava venkovních prostor, příjezdové komunikace a parkoviště.
 
Městská poliklinika slouží po rekonstrukci již 10 let

Budova městské polikliniky na Masarykově ulici v České Třebové byla postavena  v roce 1924 díky českotřebovskému rodákovi - ministru školství a národní osvěty -  Gutavu  Habrmanovi jako Dům sociální péče.  V objektu svého času sídlil městský sirotčinec a  Masarykova liga proti tuberkulóze, dále pak budova sloužila pro bytové účely zaměstnanců města. Po druhé světové válce,  s růstem potřeby zajištění zdravotní péče o obyvatele, byla počátkem 50. let  zahájena adaptace objektu pro zdravotnické účely. Zařízení bylo uvedeno do provozu na konci roku 1951. Po sjednocení zdravotnictví vznikl 1.11. 1951 Okresní ústav národního zdraví. Do budovy byli přemístěni praktičtí,  odborní  a zubní lékaři.
V této podobě sloužila budova polikliniky několika generacím obyvatel města, ale její stav  zastarával a  zejména technický stav  mnohých zařízení již přestával splňovat bezpečnostní požadavky. Tato skutečnost si vynutila generální rekonstrukci objektu, neboť opravami za provozu nebylo možno již situaci řešit. Také stav čekáren a ordinací, kdy pacienti museli mnohdy čekat  na chodbách,  přestával odpovídat běžnému standardu.   V zájmu řešení neudržitelné situace stavu budovy rozhodlo Město o komplexní rekonstrukci.
Celé akci předcházelo individuální jednání s lékaři o velikosti a vybavení jednotlivých ordinací a provozů tak, aby byly “ušity přímo na míru”. Byl vybudován nový výtah pro dopravu pacientů tak, aby byla umožněna případná přeprava pacientů na nosítkách. Bylo vystavěno nové prostorné centrální schodiště, dostavěn nový trakt rehabilitace a garáží sanitních vozidel  a zásadním způsobem byly upraveny i vstupy do budovy včetně bezbarierového, komplexní přebudování vnitřních dispozic dle požadavků jednotlivých lékařských profesí a bezprostřední okolí polikliniky, čímž bylo naplněno zadání “Lékařská péče na úrovni 21. století”. 
Po ukončení rekonstrukce je zde poskytován komplex lékařských služeb, zahrnoval prostory pro zajištění Lékařské služby první pomoci, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, praktického lékaře pro dospělé, interního lékaře včetně diabetické poradny,
chirurgickou ambulanci vč. rentgenu a ultrazvuku, ortopedickou a urologickou ambulanci, rehabilitaci, 4 stomatologické ordinace včetně rentgenu, stomatologickou laboratoř, ordinaci ORL, biochemickou laboratoř s odběrovým centrem, dispečink dopravní zdravotní služby a kanceláře SAZ spol. s  r. o. Rekonstrukce a dostavba budovy byla realizována v letech 2004 - 2006, trvala 330 dní, její hodnota činí 35 milionů Kč, původní rozpočet byl ovšem o 10 milionů nižší. Vyšším dodavatelem stavby a investorem byla městská společnost TEZA s.r.o. Česká Třebová.
Kolaudace této rekonstruované budovy se uskutečnila  začátkem ledna a pak se již vše připravilo na slavnostní otevření, které se za účasti zástupců partnerských měst uskutečnilo 30. ledna 2006 v 11:00, kdy za účasti hostů v nově rekonstruovaném objektu Městské polikliniky  na Masarykově ulici  v České Třebové byla slavnostně přestřižena páska.
Poliklinika dnes po 10 letech stále slouží a poskytuje dobré podmínky pro práci lékařů a rehabilitace.  Nicméně vznikla již v době, kdy byla dislokace ordinací mnohých např. praktických lékařů již dokončena a tak  zde není takový výběr  ordinací, jak by bylo možné pod názvem "poliklinika" očekávat a chybí možnost nahraditelnosti lékařů v době, kdy  neordinují.  Mimo městské polikliniky slouží pro zdravotnictví ještě poliklinika Agel  na náměstí Jana Pernera,  Lékařský dům na Litomyšlské ulici, zdravotnické ordinace jsou v objektu TEZA  na ulici F.V. Krejčího a na dalších místech.  Poskytování zdravotnických služeb v České Třebové je tedy možná  více roztříštěné než v jiných městech. Třebováci již vzali rozmístění ordinací na vědomí, smířili se se současným stavem. I nyní ještě  není vše definitivní a staví se prostory pro další lékařské ordinace....   (mm)
 
Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas nastoupil na dlouhodobé léčení.

"Je mi líto na začátku roku 2006 oznámit, že se nyní nemohu věnovat svým pracovním povinnostem. Nastupuji dlouhodobé a náročné léčení. Ve funkci mne bude se všemi právy a povinnostmi zastupovat první náměstek hejtmana Roman Línek.“ Tuto zprávu uvedly sdělovací prostředky v prvních dnech roku 2006.  Michal Rabas nakonec zhoubné nemoci podlehl a na jeho místo byl r. 2008 zvolen hejtmanem Pardubického kraje Ing. Ivo Toman z Brandýsa nad Orlicí, který byl náměstkem hejtmana pověřením řízením oblasti dopravy a dopravní obslužnosti. Ve své funkci však setrval necelý rok do voleb, kdy jej vystřídal na další 4 roky 2008 - 2012 Mgr. Radko Martínek  a po něm JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Letos na podzim budou další krajské volby...
 
Nový "Dům seniorů" v České Třebové na Farářství vstoupil v r. 2006 do druhého roku provozu

Dům čp. 2100 byl stále plně obydlený a má se docela k světu. Život zde plyne v klidu a bez problémů.  Bezproblémový život zajišťují především sestřičky z Pečovatelské služby. Svým šarmem vytvářejí hřejivou pohodu a vzácnou atmosféru soužití. Lékaři v domě jsou pak pohotovostní pojistkou zdravotnické potřeby. Je zde také zajištěno stravování  díky kuchyni v Domově důchodců v Bezděkově, v jiném cípu městaNení třeba se za jídlem nikam vypravovat. Naopak sem dochází další senioři z okolí.
Obyvatelé mají své plné soukromí, podporované i tím, že užíváme i svůj původní domácí nábytek, na který jsou zvyklí a který zde žije dále s nimi. Navíc prostředí novostavby má vysokou kulturu bydlení, bylo vyprojektováno s citem pro pohodlí, praktičnost i krásno. Panuje klid a nikdo nikoho neruší.....