Zaplněný kostel sv. Jakuba byl v sobotu 9. ledna svědkem dalšího ročníku Tříkrálového koncertu, na který si českotřebovský pěvecký sbor Bendl pozval svůj partnerský sbor Čech a Lech z Humpolce. Na úvod koncertu  vystoupila místostarostka Jaromíra Žáčková, která poděkovala všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky a také všem skupinkám Tří králů, které se realizaci sbírky v české Třebové podíleli. Velmi si cení toho, že sbírka je určena také pro konkrétní pomoc v rámci našeho města a regionu, loni byla např. z prostředků této sbírky v našem městě otevřena občanská poradna, která  působí v přízemí českotřebovské radnice každé pondělí.   Určení pomoci z loňské i letošní sbírky pak ještě upřesnila Ing. Marie Malá, ředitelka Oblastní charity. I ta děkovala všem, kteří se na zdaru sbírky podílejí. První polovina koncertu patřila  hostiteli - českotřebovskému sboru Bendl řízenému sbormistrem Josefem Menšíkem. Klavírní doprovod zajistila jako vždy Blanka Poukarová. Bendl vystoupil s tímto programem: Benedicamus domino, U Betléma dnes Maria, Vánoční roztomilost, Rorando coeli, V půlnoční hodinu, Gloria, Laudate dominum, Anděl páně zvěstuje, Adeste fideles. Do druhé poloviny koncertu nastupovali členové sboru Čech a Lech  z Humpolce se zapálenými svíčkami.  Na závěr bylo ještě krátké společné vystoupení. Jeho sbormistryně Hana Augustová zajistila též klavírní doprovod. Koncert měl vysokou úroveň, stejně jako Tříkrálové koncerty v předchozích letech. (mm)