Českotřebovský deník  4/2016 (5.1.)                                      
Skiareál Peklák informuje

Dovolujeme si oznámit, že letošní sezónu zahájíme ve středu 6.1.2016 od 17ti hodin večerním lyžováním.
Sjezdovka Zahrádky a lyžařská škola bude v provozu od čtvrtka 7.1. ráno.

 
Poděkování
za Tříkrálovou sbírku 2016

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme paní Lomarové, farnosti, zástupcům městského úřadu a všem, kdo pomáhají v České Třebové a okolí sbírku organizovat.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným.  Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak stala součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo pečovatelské služby.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2016.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Iva Marková
 
My TŘI KRÁLOVÉ jdeme k Vám
a setkáme se na Starém náměstí

ve středu 6. ledna 2016 v 16:00!!!!!
Chceme napravit počasí, které nám znemožnilo předvánoční setkání s Vámi u příležitosti Buon Natale
Na malé občerstvení Vás srdečně zve spolek Lingvia Group z.s.
 
Energetické akcie

Dříve se  více diskutovalo. Připomeňme např. dost širokou diskuzi vedenou jak v městském zastupitelstvu ale i na veřejnosti na téma "Co pořídit za energetické akcie", Tyto akcie, získané v devadesátých letech odprodávala města právě na přelomu století kolem roku 2000. V případě České Třebové šlo tenkrát o cca 44 - 45 milionů korun, které byly mimořádným příjmem města se kterým bylo možné naložit podle vlastního uvážení. Nebyla to tedy žádná účelová dotace. Tyto prostředky byly v roce 2000 "schované" v rezervním fondu města (a uložené v bance), byly připravené k využití.  Za účelem využití těchto prostředků se v zastupitelstvu města uskutečnila anketa, kde mohli zastupitelé podle vlastního uvážení navrhnout využití těchto prostředků (ve skutečnosti vybrat některou z navržených variant). V této anketě se na prvním místě umístilo využití  těchto peněz pro stavbu nové městské sportovní haly. Předpokládalo se přitom, že hala v hodnotě cca 70 milionů  bude dofinancována ze získané dotace.  Byly ovšem i jiné návrhy, které spočívaly v kombinovaném využití peněz na několik cílů:  Navrženo bylo např. připravit stavbu sportovní haly v rozsahu 7 až snad 10 mil. Kč (za předpokladu získání dalších státních a účelových prostředků), další prostředky by měly doplatit Dům s pečovatelskou službou se 40 byty  v sousedství červeňáku (pokud nebude státní příspěvek 750. tis. Kč na  byt stačit), a zbytek prostředků by se rozdělil na dvě akce v oblasti kulturního života: rozšíření jeviště a zázemí Dělnického domu.  Měla se uskutečnit II. etapa rekonstrukce umožňující skutečně víceúčelové využití nyní málo využívaného a pěkného sálu kina Svět, nutná právě v souvislosti s privatizací Národního domu prosazovanou Českými drahami (o Národní dům nemělo město zájem) a rekonstrukce staré části Dělnického domu, kterou nyní využívá ZUŚ. Na další akce (výstavba letního koupaliště, zimního stadionu, rekonstrukci radnice atd.) by již tyto prostředky nezbyly.
Vyskytly názory, že realizovaná anketa mezi zastupiteli není směrodatná a že plně nevyjadřuje jejich názory, že zastupitelé nevyužili všechny možnosti a příliš se drželi radou města navržených témat. Ing. Zdeněk Lang prosazoval názor, že tím, že když finance pro sportovní halu byly na prvním místě, tak vlastně všichni chtějí sportovní halu, kterou je třeba investičně připravit, ostatní dát zatím "do šuplete".  Naproti tomu vedení města navrhovalo usnesení, kde předpokládá připravit studie pro všechny 4 výše uvedené akce a pak teprve na základě připravených studií a možnostech financování z dalších zdrojů rozhodnout o jejich realizaci. Bylo např. jasné, že Dům s pečovatelskou službou nebude město stavět bez státního příspěvku 750 tis. Kč na 1 byt. Podobně nelze uvažovat o stavbě sportovní haly bez státních a účelových dotací, neboť jde o akci za cca 70 mil. Kč. Hlasování pro jednotlivé projekty navrhoval jako protinávrh RNDr. Vlastimil Hruška, zdůrazňoval, že prostředky se nemají dělit na více akcí, že je třeba odsouhlasit jen jedinou akci. Zde měla mít největší šanci nová sportovní hala.  V hlasování (uskutečněném tehdy v pozdních večerních hodinách) se však ukázalo, že názor Dr. Vl. Hrušky byl názorem menšinovým.  
Jak to nakonec dopadlo?  Realizovala se rekonstrukce Dělnického domu na Kulturní centrum, jak jej v podstatě známe dnes, ZUŠ se vystěhovala do budovy na Tyršově náměstí 81, neboť zde sídlící Střední odborná škola byla sloučena s dalšími středními školami ve městě. ZUŠ zde získala důstojné prostory pro výtvarný obor, taneční obor, malý koncertní sálek, pouze prostory pro literárně dramatický obor v suterénu budovy byly a jsou dodnes omezené. Realizovala se ovšem také stavba DPS čp. 2100 se státní dotací. Na dofinancování akce  město muselo získat úvěr, který posloužil i pro sportovní účely, výstavbu sportovní haly za cca 40 milionů korun, která vyrostla jako součást ZŠ Nádražní ulice. Za tyto peníze škola získala navíc také novou školní jídelnu a kuchyň.Pomohla také státní dotace (díky poslanci Mgr. Radku Martínkovi).  Úvěr na tyto akce ještě není úplně splacen. Letní koupaliště chátrá bez jakékoliv pomoci dodnes. Zimní stadion byl nakonec postaven na Skalce jako velmi pěkný sportovní stánek s malou státní dotací  (cca 5 mil. Kč - opět díky poslanci Radku Martínkovi) a s pomocí dalšího úvěru. V této době začalo město získávat další prostředky díky privatizaci městského bytového fondu, poněkud se změnilo rozpočtové určení daní, takže částka kterou město může věnovat na rozvoj a investice se  tak proti letům na přelomu století a předchozí době zvýšila. Pouze nám ji nyní snižuje nutnost splácet dříve přijaté úvěry. V současné době město splácí tři úvěry:  1. na stavbu DPS a tělocvičny ZŠ Nádražní, 2. na stavbu zimního stadionu, 3. na stavbu dopravního terminálu. Každý rok posíláme na dluhovou službu cca 15 mil Kč a bude tomu tak až do konce tohoto volebního období.  (mm)
Nabízím k pronájmu volný byt 1+1 v centru města Česká Třebová (5. patro) za cenu 5.900 Kč/měsíčně včetně energii, kabelové TV a internetu 10 Mbps. Byt je volný. Pouze nekuřákovi. Bližší info tel. 776 394 460.
Proč si nedopřát…? 

Rozbitý spotřebič, touha po chytrém mobilu či neobvyklé dovolené, nezištná finanční pomoc dospělým dětem, návštěva předváděcí akce s výletem, obědem a dárkem „zdarma“ a v neposlední řadě nákupy velkého množství vánočních dárků – to všechno může být spouštěčem bezesných nocí a strachu z budoucnosti.
DOPŘEJTE SI JEN TO, NA CO MÁTE.
Začíná to nevinně. Na nákupy a uspokojení svých tužeb si půjčím jednou, potom podruhé, a ještě potřetí. Pak se něco stane (přijdu o práci, dlouhodobě onemocním, opustí mě manželka, přítel, …). Nezaplatím jednu splátku, druhou, třetí. Začnou se na mě hrnout upomínky, výzvy k zaplacení, později platební rozkazy a exekuční příkazy. Přestanu poštu přebírat, přestanu ji otvírat, „strčím hlavu do písku“. Ze všech stran slyším jen DLUHY, DLUHY, DLUHY.
Svým blízkým nic neřeknu, bojím se a stydím.
Všichni po mně chtějí peníze, které nemám. Záhy nevím kudy kam.
SVOJI SITUACI ŘEŠTE.
Vaše situace nemusí být tak bezvýchodná, jak na první pohled vypadá. Naše poradna poskytuje bezplatné poradenství. Nejčastěji řešíme dluhovou problematiku. Pomůžeme Vám zmapovat Vaše dluhy, komunikovat s věřiteli, pomůžeme Vám sepsat žádost o splátkový kalendář. V oblasti exekucí Vám poradíme, jak komunikovat s věřiteli, pomůžeme s podáním návrhu na platební rozkaz, odporu proti platebnímu rozkazu, podnětu na zastavení exekuce apod.  Vysvětlíme Vám doručené dopisy od věřitelů, exekutorů či soudů, kterým nerozumíte, poradíme, jak dál postupovat a co Vás ještě čeká.
Poskytneme Vám informace o oddlužení, dlužníkům pomůžeme sepsat návrh na oddlužení, věřitelům pomůžeme s podáním přihlášek do insolvenčního řízení.  Kromě dluhového poradenství se zabýváme i pracovním právem, poradenstvím v oblasti bydlení, sociálních dávek, rozvodů, úpravy styku s dětmi, výživného, sousedských vztahů, majetkových vztahů, spotřebitelského práva a další.
Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Podrobnější informace zjistíte telefonicky na čísle 734 281 415 a 465 520 520, nebo na internetu na adrese www.uo.charita.cz.
 
Kraj bude pro chráněné bydlení hledat vstřícnější prostředí

Pardubice/Hlinsko (5. 1. 2016) – Pardubický kraj odstoupil od záměru zřídit chráněné bydlení pro deset obyvatel Domova na hradě Rychmburk v domě ve Fügnerově ulici v Hlinsku. Kvůli obavám obyvatel ze společného soužití v této části města zde vznikla nepříznivá atmosféra, která by klientům nesvědčila.
„Záměr Pardubického kraje transformovat sociální ústavy a umísťovat klienty do chráněného bydlení má dlouhodobý charakter a na Hlinecku pro něj budeme hledat jinou lokalitu, která bude pro naše klienty vstřícnější,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor. Nabídnutý soukromý dům majitelky v Hlinsku proto využije město pro vytvoření nového zázemí Centra denních služeb Motýl.
V domovech sociálních služeb žilo donedávna mnoho lidí se zdravotním postižením, kteří ústavní režim nepotřebovali, ba naopak, brzdil jejich možný rozvoj a zlepšení stavu. „V Pardubickém kraji se už od roku 2005 snažíme vytvářet podmínky pro přechod z ústavní péče na komunitní bydlení. Od roku 2010 se někteří klienti dokonce přestěhovali do pronajatých bytů a užívají pouze terénní službu - podpora samostatného bydlení. Tato forma péče má všeobecně příznivý dopad. Klienti získali možnost starat se o vlastní domácnost, mají nové povinnosti, mnoho z nich je samostatnějších a lépe komunikují. Mimo ústavní péči je v současné době více jak 300 klientů z celkového počtu 853. V chráněném bydlení a v bytech s podporou samostatného bydlení  by do tří let mohlo být dalších 120 klientů. Tento postup vyplývá z transformačních plánů jednotlivých zařízení a ze Strategie transformace příspěvkových organizací Pardubického kraje v sociální oblasti,“ vysvětlil Pavel Šotola.
Tento trend se týká i obyvatel Domova na hradě Rychmburk, samozřejmě těch, pro které je to vhodné. Čtyři z nich už bydlí v bytech ve Skutči. V Hlinsku chtěl kraj využít nabídku paní Vlasty Domáčkové a zřídit chráněné bydlení pro dalších deset osob v jejím domě ve Fügnerově ulici. Tady se však vzedmula vlna nevole místních obyvatel, která vyústila v nesouhlasnou petici.
Pardubický kraj proto požádal o odborné stanovisko výbor Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „Je obvyklé, že stigma, které je spojeno s tématem duševních onemocnění vyvolává obavy, které jsou z velké části iracionální a plynou z nízké informovanosti,“ napsal Martin Hollý, předseda této společnosti a ředitel Bohnické nemocnice. Ten ocenil snahu kraje o zlepšení kvality života lidí trpících duševním onemocněním, k čemuž posuzovaný projekt podle jeho názoru nepochybně přispívá. Také přestěhování klientů do dané lokality, klidné občanské zástavby, považuje za mimořádně vhodné. Výhodou by podle něj mohla být avizovaná spolupráce s neziskovou organizací Fokus Vysočina. Každý klient zde měl mít individuální rehabilitační plán, včetně postupu předcházení krizovým situacím. Proto také nabídl případné nezávislé konzultace o stavu jednotlivých klientů s regionálním odborníkem Petrem Hejzlarem i součinnost Psychiatrické společnosti při komunikaci s místním společenstvím.
„Přes to všechno jsme došli k závěru, že změnit názory místních lidí by bylo dlouhodobou záležitostí a vzhledem k nutným opravám nabízeného domu na to není dostatek času. Proto jsme poděkovali za vstřícnost paní Vlastě Domáčkové a rozhodli se hledat vhodný objekt jinde,“ uzavřel toto téma radní Šotola.