Českotřebovský deník 5/2016 (6.1.)                                        
Přehled termínů zápisů do 1. tříd základních škol v Pardubickém kraji

Ředitelé základních škol vyhlašují datum zápisu k základnímu vzdělávání v konkrétní škole. Zápisy probíhají na školách zpravidla v průběhu jednoho nebo několika dní, v závislosti na velikosti školy (v rozmezí od 15. ledna do 15. února).
V Pardubickém kraji se odhaduje, že bude poprvé u zápisu ve školním roce 2015/2016 méně než 6 000 dětí, a to na základě počtu vykázaných předškoláků ke dni 30. 9. 2015, kterých bylo celkem 6 429. Někteří z nich se však již účastnili zápisu v loňském roce.
Ustanovení § 36 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vymezuje předepsaná pravidla pro přijímání dítěte do  základní školy.
V době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku na základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého bydliště (spádová škola), je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, jak je uvedeno ve výše uvedeném ustanovení. Dítě může být přijato i na jinou než spádovou školu. Nezletilé dítě je ze zákonné povinnosti oprávněn zastupovat zákonný zástupce. V případě nesplnění povinnosti ze strany zákonných zástupců, je tento prohřešek možný považovat za porušení právních povinností. Zákonný zástupce spolu s dítětem navštíví v den zápisu příslušnou základní školu. Prokáže se občanským průkazem a vezme s sebou rodný list dítěte. Škola by si měla od zákonných zástupců vyžádat informaci, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu zákonní zástupci projednali, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy. V případě jakýchkoliv nejasností zákonní zástupci kontaktují ředitele příslušné základní školy.
Ustanovení § 37 zákona 561/2004 Sb.,(školský zákon) rovněž umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy rozhoduje o udělení odkladu školní docházky, je-li žádost podána do 31. května i s oběma doporučujícími posudky, jak vyplývá z výše uvedeného paragrafu školského zákona.
Krajský úřad Pardubického kraje zveřejnil přehled všech termínů zápisů do 1. tříd základních škol. Tento přehled naleznete na na Školském portálu Pardubického kraje v níže zveřejněné tabulce (www.klickevzdelani.cz/zapis).

Školy jsou seřazeny abecedně dle ORP, vybírám pouze školy z ORP Česká Třebová

Škola

Obec

Datum

od

do

Datum

od

do

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice

Česká Třebová

5.2.2016

14:00

17:00

6.2.2016

9:00

11:00

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Česká Třebová

5.2.2016

14:00

17:00

6.2.2016

9:00

11:00

Základní škola praktická Česká Třebová

Česká Třebová

20.1.2016

9:00

15:00

     

Základní škola a mateřská škola Rybník, okres Ústí nad Orlicí

Rybník

21.1.2016

13:00

17:00

     

Základní škola a mateřská škola Pramínek, Semanín

Semanín

5.2.2016

14:00

17:00

     

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice

Česká Třebová

5.2.2016

14:00

17:00

6.2.2016

9:00

11:00

Mateřská škola a Základní škola Třebovice

Třebovice

18.1.2016

13:00

16:00

     
 
Na ZŠ praktické Česká Třebová, náměstí 17. listopadu 2062 budou současně podávány informace o přípravné třídě.
V přehledu není uvedena ZŠ Na rovině Česká Třebová Pod Jelenicí 597, která je odloučenou součástí ZŠ Na rovině Chrudim.
Zápis na českotřebovském pracovišti této školy bude probíhat 5. února 2016 od 14 - 16 hodin
Z přehledu a úvodního textu vyplývá, že všechny uvedené typy škol  budou poskytovat rovnocenné základní vzdělání
 
Kabelová televize a Česká Třebová

Myšlenka a úsilí vybudovat v České Třebové síť kabelové televize je spojena se jménem Ing. E. Wacníka, který pro splnění svého snu udělal neuvěřitelné množství práce a překonal neuvěřitelné překážky. Vzpomínám si na první informativní besedu s občany v Malé scéně, kde se zaplnil nejen  sál tehdy ještě s 249 sedadly, ale plný byl také foyer, kam se také reprodukované informace přenášely. Nadšení obyvatel bylo velké, lidé se snažili být abonenty Kabelové televize. Její rozvoj  měla zajistit společnost Intes Invest. Projektu nahrávalo, že se ve městě současně ve velkém prováděla telefonizace, město bylo rozkopané a do výkopů bylo možné přikládat také koaxiální kabel pro šíření signálu kabelové televize.Internet byl tehdy ještě snem vyvolených. Vznikla kabelová síť nejdříve odděleně pro sídliště Lhotku a pro město, nejrychlejí postupovala kabelizace na sídlištích. Pomineme nyní problémy s financováním rozvoje  kabelové sítě, i to, že od spolupráce se společností Intes Invest město ustoupilo a vše se tedy dále vyvíjelo vlastně jen díky Ing. Wacníkovi a jeho spolupracovníkům. Vývoj ukázal, že to byla myšlenka užitečná a že stála za  to všechno úsilí.  Bez přičinění Ing. Wacníka by síť kabelové televize jistě nakonec v České Třebové také vznikla, ale především na sídlištích, ve čtvrtích rodinných domků a místech s převažujícím venkovským osídlením by to bylo ekonomicky nevýhodné. Kdo ví jak by také potom vypadala cenová nabídka. Jak bylo mnohokrát řečeno, tak Česká Třebová nemá pro plnou kabelizaci mimořádně vhodné podmínky. Ze společnosti Intes Invest se poměrně složitým vývojem vytvořila dnešní Kabelová televize CZ, která rozšiřuje své možnosti, poskytuje navíc k plné spokojenosti klientů internetové připojení s vysokou konektivitou a navíc poskytuje také služby mobilního operátora. Je zcela nezávislá na  městě Česká Třebová. Zpočátku to byl handicap, nyní to je výhoda, která umožňuje neustálý rozvoj společnosti, svoje služby neposkytuje pouze v našem městě, své sídlo má vlastně v Praze na Vinohradech na Ruské ulici.
Vznikla ještě druhá společnost OIKTV, s.r.o. zajišťující regionální televizní vysílání v kabelové síti, která byla se společností vlastnící kabelové rozvody  majetkově propojena. V současnosti to už neplatí, Ing. E. Wacník svůj podíl v OIKTV s.r.o. prodal. 
Jednou z výhod kabelové televize byla totiž i možnost realizovat místní televizní vysílání a šíření jeho signálu po kabelové síti. Proto společně se vznikem sítě kabelové televize vzniklo i místní televizní vysílání. I to mělo svůj vývoj. Začalo jako Městské televizní studio, aby pak spojilo své vysílání se sousedním městem Ústí nad Orlicí. Televizní spojení těchto dvou blízkých a provázaných měst se během let vžilo a v obou městech našlo svou podporu. V roce 2000 již měla kabelová televize v České Třebové 3208 koncesionářů, podobně v Ústí nad Orlicí, kde má společnost tamní Kabelová televize rozhodující majetkovou účast města. Vysílání se realizovalo od začátku z České Třebové, i když v Ústí n. O. také pokusy o samostatné televizní vysílání (též podporované tamní radnicí) vznikly. Ukázalo se, že spojení obou měst je ekonomičtější, má vyšší úroveň a napomáhá k informovanosti o dění u sousedů, umožňuje srovnání apod. Obě města se také od začátku podílela na financování  regionálního vysílání . V roce 2000 se tak např. na financování  místního televizního kanálu podílela po dohodě města Česká Třebová a Ústí n.O. částkou 25 tis. Kč měsíčně. Další příspěvky ve výši  20 tis. Kč dávaly ještě společnosti Kabelová televize s.r.o. Česká Třebová a obdobná společnost v Ústí nad Orlicí.  Od r. 2005 získala OIK TV záruku financování od města ČT a UO dlouhodobou smlouvou, která byla v České Třebové během platnosti doplněna ještě dvěma dodatky, díky kterým se financování OIKTV zvýšilo až na 58 300 Kč měsíčně, t.j. 699 tis. Kč ročně. Tato smlouva platila až do června 2014, kdy byla mezi OIKTV a  městem Česká Třebová uzavřena smlouva nová na vyšší částku 70 tis. Kč měsíčně, t.j. 840 tis. Kč ročně. Nyní je na grantovou podporu v této výši uzavírána  každý rok nová smlouva v režimu "de minimis", jde totiž o veřejnou podporu soukromé společnosti. V této době dochází k rozšíření působnosti regionální televize ještě na město Lanškroun, který se stal dalším donátorem vysílání OIKTV.  Také dosah vysílání je z hlediska inzerentů zřejmě zajímavější. Je to tedy z hlediska ekonomiky a zajištění provozu OIKTV jistě krok dopředu, ovšem z hlediska samotných diváků (např. v našem městě) tomu už tak není. Sice byl počet televizních minut věnovaný městu Česká Třebová ve Zprávách regionu a magazínu Naše město možná i zvýšen, tak nový model podle mých informací ze Třebové (ale  i z Ústí n.O.) příliš pozitivně hodnocen není, procentově je nyní zpravodajství z České Třebové (i Ústí) v menšině. Na "svoje" zprávy např. o České Třebové nyní musí divák často dost dlouho čekat a sledovat zatím někdy měně zajímavé a třeba i dlouhé zpravodajství z míst či událostí, ke kterým nemá bližší vztah a tak raději přepne jinam. Opakovaně je pokládána otázka, zda to je opravdu to, co jsme chtěli a zda to ještě má charakter místního vysílání. Po stránce zpracování reportáží, grafiky atd. však nelze  jednotlivým pořadům opravdu nic vytknout. Jde jen o zamyšlení nad tím, zda "strategické rozšíření" na Lanškrounsko klady pro televizní abonenty přineslo nebo nepřineslo. Nevím, zda lze očekávat, že by divák chtěl věnovat místnímu (nyní regionálnímu) vysílání více svého času nebo zda by postačil rozměr předcházejícího "českotřebovsko - ústeckého modelu". Možná by stálo za to získat na tento problém více názorů nebo se nějak pokusit změřit sledovanost vysílání. (mm)
Základní škola a mateřská škola Rybník zve rodiče s dětmi  na
ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy  Základní  školy  Rybník ,
který se koná v budově školy v Rybníku ve  čtvrtek   21.1.2016 v době od 14,00 do 17,30 hodin.
Zapsány budou všechny děti, kterým bude do 31.8.2016  šest let.
K zápisu přinesou rodiče rodný list dítěte, zápisový lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (obdrží v MŠ).
Těšíme se na vaši návštěvu naší školy!
Obec Rybník připravila zajímavé a výhodné podmínky pro rodiče dětí, zapsaných na ZŠ Rybník; mj. příspěvek na dopravu autobusem z České Třebové (pokrývající veškeré náklady), náborový a věrnostní příspěvek rodičům žáků a další pozoruhodná zvýhodnění pro všechny zapsané žáčky.
Bližší informace najdete na stránkách www.zsrybnik.cz
Hejtman Netolický: V kauze Slatina se nenecháme vydírat, zvážíme protižalobu

Pardubice (6. 1. 2016) – Aktuálním stavem a dalším postupem ve věci nelegálního muničního skladu ve Slatině u Vysokého Mýta se dnes na svém jednání zabývala Bezpečnostní rada Pardubického kraje, kterou svolal její předseda hejtman Martin Netolický. Ten na následné tiskové konferenci seznámil přítomné novináře s dalšími kroky Pardubického kraje.
„Byli jsme vyzváni právním zástupcem společností ze Slatiny k omluvě a finančnímu plnění v celkové výši 1,8 milionu korun za mé vyjádření ze setkání s občany Králíků. Tuto výzvu jsme samozřejmě odmítli a argumentaci, proč jsme tak učinili, si případně necháme k soudu. Já osobně však po konzultaci se svým advokátem zvažuji protižalobu, která se po tom všem, co bylo publikováno, samozřejmě nabízí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dotyčný majitel skladu se nechová k obyvatelům Pardubického kraje férovým způsobem, což mi osobně velice vadí a udělám vše proto, aby byla sjednána náprava,“ dodal hejtman Netolický.
Ten zároveň zmínil historii celé kauzy a sporu, který započal zveřejněním prvních inzerátů znázorňujících popravu britského novináře příslušníkem takzvaného Islámského státu, za který obdržel zadavatel pokutu ve výši 75 tisíc korun. Po výbuchu ve Vrběticích byla společnost ze Slatiny jedinou, která neodpověděla na výzvu Pardubického kraje o informaci, a komunikovala pouze prostřednictvím právníka. Následná státní kontrola zjistila závažné nedostatky, jejichž odstraňováním se orgány státní správy zabývají do dnešních dní, přičemž krajský úřad odňal v průběhu řízení pravomoci stavebnímu úřadu ve Vysokém Mýtě a přidělil je do Holic, což následně potvrdilo také Ministerstvo pro místní rozvoj. „Holický stavební úřad vydal rozhodnutí o nápravě současné situace, které bylo 21. prosince potvrzeno jak krajským úřadem, tak krajským soudem, který zamítl odvolání proti tomuto rozhodnutí,“ uvedl vedoucí stavebního odboru Michal Votřel.
Hejtman Netolický na tiskové konferenci také upozornil na snahu otočit situaci proti představitelům Pardubického kraje, který se snaží hájit veřejný zájem. „Rozhodně to není to spor mezi mnou a vlastníkem. Jako hejtmanovi mi však vadí hledání kliček v zákoně a snaha vyhnout se odpovědnosti,“ sdělil hejtman Netolický, který zároveň připomněl některé publikované fotomontáže pokoušející se zesměšnit Pardubický kraj a osobu hejtmana. „Po některých vyjádřeních na stránkách společnosti jsem měl obavy o svoji bezpečnost, a proto jsem s policií konzultoval, zda je možné případně požádat o policejní ochranu. Zatím jsem tak však naštěstí nemusel učinit,“ dodal hejtman Martin Netolický.