Českotřebovský deník 9/2016 (11/1)                                      
Valná hromada Spolku gymnázia

Předsednictvo Spolku Gymnázia Česká Třebová si dovoluje touto cestou popřát všem svým členům a příznivcům mnoho úspěchů
v práci i osobním životě v roce 2016 a současně vás pozvat na
valnou hromadu,
která se bude konat ve čtvrtek 18. února 2016 v 17.00 hodin v učebně biologie v budově Gymnázia Česká Třebová.
Těšíme se na setkání se všemi příznivci gymnázia.  Petr Poldauf  předseda Spolku
Běžkotoulky ČESKÁ TŘEBOVÁ – KOZLOV

Oblíbený pořad Běžkotoulky, který bude věnován našemu městu bud vysílán na programu ČT sport.
Premiéra – neděle 17.01.2016  v 08:35 hodin
Opakování   - pondělí 18.01.2016 v 05:15 hodin
                    - úterý 19.01.2016 v 11:55 hodin
                    - středa 20.01.2016 v 04:50 hodin.
Upozornění: Vysílací časy se mohou změnit z důvodu prodloužení některého LIVE sportovního přenosu.
OBČANÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ MOHOU DÍKY EXPRES AUKCI UŠETŘIT NA ENERGIÍCH

Občané České Třebové mají možnost využít bezplatné služby eCENTRE a.s. Expres aukce a snížit tak své náklady na elektrickou energii či zemní plyn. Stejnou službu mohou využít také SVJ, bytová družstva, církve či firmy. Zapojit se do Expres aukce znamená připojit se k výsledkům elektronické aukce, která proběhla dne 7.1.2016. Tedy mít jistotu dopředu vysoutěžených cen
A jakých cen mohou občané dosáhnout? Zemní plyn za cenu 530 Kč/MWh a elektrická energie v nejrozšířenějším tarifu D02d za 882 Kč/MWh – u obojího je vysoutěžený nulový stálý měsíční plat. Uvedené ceny platí jen během měsíce ledna, tedy do další aukce. V případě zájmu je možné kontaktovat zástupce partnerské společnosti eCENTRE pana Jiřího PEROUTKU na tel. 606 934 745 nebo emailem na: jiri.peroutka@gmail.com.
Pro subjekty s IČO (firmy, bytová družstva, SVJ či církve) je vysoutěžena cena za zemní plyn 523 Kč/MWh a elektrická energie v tarifu C02d za 900 Kč/MWh. Podrobné informace k Expres aukci najdete na webových stránkách v kategorii Energie. Pokud chcete znát další vysoutěžené ceny, můžete si je vyžádat emailem. Společnost eCENTRE sdružuje domácnosti, bytová sdružení, církve, firmy, obce či města do velkých celků, které umožňují odběratelům elektrické energie a zemního plynu získat výhodnější ceny. V online aukci soutěží o odběratele více dodavatelů, vítězí ten, který nabídne nejlepší cenu. Zařazení do e-aukce je pro všechny odběratele BEZPLATNÉ. Zapojením se do e-aukce dosahují odběratelé úspory ve výši 25 – 45 %. V poslední e-aukci ušetřily domácnosti z celé ČR v průměru 40, 53 % svých nákladů, tedy 4, 37 miliónů korun. Do aukce se může zapojit jakékoli odběrné místo v celé ČR.
 
LiStOVáNí.cz: Kafe a cigárko (Marie Doležalová)

19.2. / 18:00 / Česká Třebová / Městská knihovna, I patro dospělé oddělení, vstupné 80,- Kč
 
Historky z hereckého podsvětí
Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce / Comeback / Stardance) si začala psát blog, jen tak pro radost a pro své kolegy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Taky za něj získala cenu Magnesia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí vychází právě teď formou knihy. A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která slibuje netradiční zábavný večer. A víte co je na psaní Marušky ze všeho nejlepší? Že si dovede udělat legraci hlavně sama ze sebe. Účinkují: Barbora Jánová a GustavHašek. V roce 2015 vydalo nakladatelství Domino
 
AKADEMIE 2016

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí  vyhlásilo  pro speciální školy okresu Ústí nad Orlicí tradiční AKADEMII 2016. Akce se koná 19.1.2015 v KC Ústí nad Orlicí od 9:00. Jedná se o nesoutěžní přehlídku zájmové umělecké činnosti. Cílem je podchytit a rozvinout zájem žáků ve vyhlášených oborech: slovesném, hudebním, tanečním a výtvarném.  Akademie je také skvělou příležitostí k vzájemnému poznávání a  získávání nových poznatků. Pro školy je vítaným způsobem, jak prezentovat zájmovou činnost školy na veřejnosti. Naši žáci se účastní kategorie taneční a výtvarné. Kromě pěkných výtvarných prací předvedou  taneční vystoupení ve stylu streetdance. Žáci nacvičují v odpoledních hodinách pod vedením p. asistenta Gabriela Olaha. Dívky si samy navrhly choreografii  kostýmy a tanečního vedení se ujal Kuba Hřebíček. Iva Fikejsová, ředitelka ZŠP  Česká Třebová
 
Hříbek v Javorce "roste" již 110 let 

Městský sad Javorka byl založen v okolí stejnojmenného pramene pitné vody v roce 1885 zásluhou několika zdejších měšťanů a občanů, jejich jména nalezneme na pamětní desce zakladatelů Javorky. Jejich snahou bylo zanechat potomkům (tedy nám) upravený park jako místo oddechu, her dětí, středisko společenského i kulturního života.
V průběhu dalších let byl sad ozdoben řadou sochařských děl, umělých skalisek a dvěma pavilony. Nejvíce novinek se dostalo Javorce v roce 1905. Provoz zahájila původní dřevěná stylová restaurace nebo tzv. bosenský pavilon v horní části parku, jehož interiér býval ozdoben nástěnnými malbami oblíbeného českotřebovského malíře Karla Tomše. V roce 1905 se s největší pravděpodobností v Javorce objevil i obří hřib. Jeho autorem byl truhlář na dráze Jakub Pětník z dnes již zbořené chalupy čp. 313 v Tkalcovské ulici. Dlouhými roky své existence neprocházel hřib beze změny. V poválečném období je např. na fotografiích  s puntíky. Zdravotní stav hříbku se zhoršil zejména koncem 20. století a uvažovalo se o jeho likvidaci. přispělo k tomu i to, že architektka Wagnerová z Brna, která připravovala nový projekt  revitalizace parku označila hříbek jako překonaný kýč. Proti záměru demolice se postavil zejména Okrašlovací spolek podporován občany. Město nakonec o demolice hříbku ustoupilo a pro rok 2001 byla zajištěna oprava, spíše rekonstrukce. Průzkum jeho “zdravotního stavu” nakonec ukázal, že konstrukce klobouku je včetně nosných žeber napadena houbou a bude proto třeba celková obnova. Práce byla zadána firmě Club a.s. Němčice, která má práci dokončit v průběhu dubna. Náklady z malé opravy se nakonec vyšplhaly až na odhadnutých 95 tisíc Kč.. Po rekonstrukci před  15 lety byl v parku zářící hřib opět brzo pomalován všemi barvami a přes existující údržbu se situace opakuje. Hříbek patří  do koloritu Javorky již 110 let...
 
65 let kuželkářského sportu v Rybníku
Letos v létě oslaví rybničtí kuželkáři 65 let od vybudování kuželny a založení kuželkářského oddílu. Kuželnu přebudovávali svépomocí, materiál sháněli z bouraček po širokém okolí. Z obyčejné jednodráhové kuželny, která bývala skoro u každé hospody, vytvořili kuželnu s dvěma dráhami, na které se po zkolaudování mohly konat soutěže se vším všudy.
Před 15 lety, kdy slavili 50 let od založení vyhráli totiž oblastní přebor I. třídy, a tím si vybojovali postup do III. kuželkářské ligy. O tyto výborné výsledky se tehdy zasloužili tito hráči: Číž Zdeněk, Dušek Miroslav, Kmoníček Jiří ml., Kolář Václav,  Kolář Miroslav st., Müller Jiří, Müller Tomáš. K těmto hráčům je třeba ještě zařadit pana Kmoníčka Jiřího st., který svými radami přispěl k výborným výkonům všech hráčů.  Ve III. kuželkářské lize hraje Sokol Rybník i v letošní sezóně Ve skupině C je po podzimní části n a 9. místě..
 
Dolní Roveň si připomněla 150. výročí narození Františka Udržala

Pardubice/Dolní Roveň (11. 1. 2016) – Slavnostním koncertem si v neděli obec Dolní Roveň připomněla svého nejslavnějšího rodáka Františka Udržala. Ten již za Rakouska-Uherska působil jako říšský poslanec ve Vídni, po vzniku samostatného Československa pak zastával post ministra národní obrany a v letech 1929-1932 i funkci předsedy vlády. Od jeho narození uplynulo 3. ledna 150 let.
Patronem koncertu, který pořádala obec ve spolupráci s Konzervatoří Pardubice, byl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. „František Udržal byl rozhodně nejvýraznějším politikem z Pardubického kraje. Jediným, kdo se mu blížil z novodobé historie, byl Josef Lux. Dovedu si představit, co by asi řekli tito dva pánové k současné politické situaci v Evropě a České republice. U Josefa Luxe to tuším velmi přesně a u Františka Udržala předpokládám, že by podporoval sebevědomý samostatný stát úzce spolupracující s vyspělými demokraciemi v Evropě,“ řekl na úvod oslav Roman Línek.
Na velkolepý koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a spojených sborů VUS Pardubice, Vlastislav Heřmanův Městec a Salvátor Chrudim přijel až z amerického Miami vnuk Františka Udržala Jiří Žďárský s manželkou, který žije střídavě v USA a ve Švýcarsku. Je synem Udržalovy dcery Marie. Společně se starostkou obce Ivou Vinařovou položili květiny k hrobu Františka Udržala na místním hřbitově. „Manželům Žďárským se velmi líbil koncert a ocenili, jak se obec stará o odkaz tohoto významného rodáka,“ prozradila starostka. Františka Udržala v Dolní Rovni připomíná také busta v budově obecního úřadu.
František Udržal, rolník, ministr národní obrany a předseda vlády ČSR, stojí napsáno na jeho hrobě i pod bustou. Z toho je patrné, čeho si vážil a jaké měl hodnoty. Do politiky tento selský synek vlastně vstoupil už tím, když v dětství obhajoval své vrstevníky. Po čtyřicet let byl poslancem parlamentu a v závěru života senátorem, sedm let ministrem národní obrany a čtyři roky ministerským předsedou. Důležitou úlohu sehrál při vzniku Československé republiky v roce 1918, kdy osobně zažehnal nebezpečí vzpoury v kasárnách v Litoměřicích. V rámci agrární strany patřil mezi představitele takzvaného prohradního křídla, což mu jeho konzervativní spolustraníci vyčítali. T. G. Masaryk si dokonce přál, aby se po něm ujal prezidentské funkce, ale Udržal vzhledem ke svému křehkému postavení v agrární straně podpořil Edvarda Beneše.
Díky jeho úsilí i vlivu se uskutečnila řada významných staveb na územní dnešního Pardubického kraje. Ať už to byla hospodářská škola v Přelouči, plochodrážní stadion ve Svítkově nebo občanská vybavenost v Rovni. V roce 1937 přijal František Udržal v Dolní Rovni návštěvu zástupců francouzského parlamentu, aby zhlédli vzornou československou vesnici. Byli ohromeni a udiveni – krásná sokolovna, školy, byty pro učitele, výstavní obecní dům s poštovním úřadem a kampeličkou a především vzorně vedený dětský útulek, upravené zahrady, čisté dlážděné chodníky atd. Do Rovně za Františkem Udržalem často přijížděl i prezident Masaryk, jeho dcera Alice pak byla za svědka při svatbě Marie Udržalové.
„František Udržal byl velkým mecenášem obce a zasloužil se o její celkový rozkvět. Byl členem obecní rady a po celý život také starostou Sokola. Díky tomu byl v neustálém kontaktu s obcí, s jejím veřejným a společenským životem a nikdo mu nemohl říci, že je jako vrcholný politik odtržený od každodenní reality,“ dodala Iva Vinařová.