Zemřela  Mgr. Marie PECHANCOVÁ


Po krátké těžké nemoci zemřela v pátek 8. ledna ve věku 83 let v Poličce středoškolská učitelka, kronikářka  Marie Pechancová, velmi aktivně působící také v oblasti ekologie a ochrany přírody.

Narodila se 12. října 1932 v Kamenných Sedlištích u Budislavi v rodině rolníka. Po absolvování gymnázia v Poličce vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze obor biologie, chemie, zeměpis. Později si své odborné znalosti ještě rozšířila studiem chemie a botaniky na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Po jedenácti letech pedagogické praxe v Lanškrouně přišla v roce 1966 na gymnázium do České Třebové, kde vyučovala chemii a biologii. Ekologie a ochrana životního prostředí se pro ni staly součástí její profese i životního stylu. Ochraně životního prostředí věnovala veškerý svůj volný čas. Byla nejen aktivní členkou místní organizace českého svazu ochránců přírody, ale i její okresní předsedkyní. Založila druhou českotřebovskou základní organizaci ČSOP Zlatá Studánka, byla členkou českotřebovského Mineralogického klubu. Napsala populární formou řadu odborných článků, některé z nich známe i z Českotřebovského zpravodaje. A aby toho nebylo málo, v roce 1997 si přibrala ke svým aktivitám českotřebovskou městskou kroniku. Před ní byla kronikářkou města paní Hana Venclová a M. Rösslerová. Tuto záslužnou činnost předala v roce 2010  Jiřímu Musílkovi. V České Třebové na Křibě bydlela do roku 2015, poslední rok života strávila v penzionu v Poličce, kam se nechávala také posílat i Českotřebovský zpravodaj.  (mm)

Čest její památce !

Fotografie byla pořízena dne 29. ledna 2015. Následující den se Marie Pechancová stěhovala do penzionu s pečovatelskou službou v Poličce. Foto Vojtěška Vohralíková.