Také sokolové zdolali na Silvestra Palici, kde se již tradičně loučí se starým rokem a připíjejí si na zdraví v roce novém se svými známými a přáteli. Letos bylo na vrcholu nejvyššího kopce v okolí Třebové opravdu velmi těsno. Vždyť jen naše sokolská skupinka čítala šestadvacet členů. Po ukončení pochodu jsme se všichni sešli ve Vavřínových lázních, kde bylo provedeno vyhodnocení činnosti turistického oddílu Sokola a byli vyhlášeni nejaktivnější turisté. Titul „turista roku“ s počtem 285 kilometrů zdolaných v roce 2015 získala Jana Holánková. Turistický oddíl Sokola přeje všem čtenářům Českotřebovského zpravodaje šťastný nový rok 2016! MČ