Ing. Jiří Vencl - 80 let                                                             

Ing. Jiří Vencl je známou osobností České Třebové a jejím celoživotním patriotem. Pro naše město, zdejší kulturu ale i tělovýchovu toho udělal opravdu hodně.  Pochází, jak se na Třebováka sluší, z železničářské rodiny.  Narodil se 28. 2. 1936, což dává koncem letošního února zmíněnou osmdesátku. Tato událost má význam i pro mne, vydavatele našeho Zpravodaje. Připomíná mi, že jsem právě před 40 lety, v roce 1976 převzal vedení redakce tehdy Kulturního zpravodaje . Jeden z prvních textů, které jsem napsal, byl článek ke 40. narozeninám agilního Jirky Vencla. Dnes je z toho osmdesátka...
Život Jiřího Vencla je stále pestrým kaleidoskopem událostí a aktivit. Pokud bych o něm psal knihu, byla by plná zajímavých kapitol z nejrůznějších oborů.
První by se věnovala samozřejmě železnici.  Druhá by popisovala divadelní a loutkářskou činnost a jeho účinkování na Jabkancových poutích. Třetí obsáhlou kapitolou by bylo esperanto a působení v Amikecu. Čtvrtá kapitola by snad dala na samostatnou knihu – zabývala by se sokolskou všestranností, všesokolskými slety a spartakiádami. Nakonec by přišli skauti a šachy, ale kdo ví, s čím Jirka ještě překvapí. Prostor  Zpravodaje není ale tak velký, musím si vystačit s několika odstavci, stručně popisující bohaté působení našeho jubilanta.
Železnice: Je absolvent SPŠŽ Česká Třebová a VŠ železniční, pracoval v řadě funkcí, např. na oddělení investic Provozního oddílu ČSD Česká Třebová. Tam působil právě v době, kdy se ve Třebové stavěly mateřské školy a například hotelový dům na Novém náměstí. Železnici vlastně nikdy neopustil, i v důchodovém věku jsme jej mohli  potkat jako vlakvedoucího  regionálního motoráčku...    Jirka byl  také aktivním studentem všech  doposud realizovaných technických bloků Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera.
Divadlo:  „První krůčky do ,divadelního nebe jsem měl na měšťance, kde učitel Karel Štarman se mnou nacvičil Baladu o očích topičových a já ji recitoval na družebním kulturním zájezdu v Popradu a Kežmaroku. Později jsem se zúčastňoval Železničářské České Třebové, kde jsem recitoval báseň Ing. Jaromíra Šlemra, Divadlo. S básní Jiřího Wolkera, Moře, jsem i vystupoval na Ministerstvu dopravy. Já a bratr Hubert, jsme byli v 7. junáckém oddíle, kde jsme začali hrát divadlo, tehdy z marionetami (Ostrov splněných přání, Aladinova kouzelná lampa, Míček Flíček). Pro dospělé to byl Kabaret na nitích: Pepek námořník hrál na harmoniku, černošská jazzová kapela, dechovka, pianista, cvičenec na hrazdě, špičková tanečnice atd. V roce 1960 začala výstavba Malé scény, takže jsme se s bratrem také ihned zapojili. Já jsem tehdy studoval na Vysoké škole železniční, takže v sobotu po příjezdu z Prahy jsem místo domů šel hned na stavbu, kde jsem se zapojil do práce. V březnu 1966 byla Malá scéna slavnostně otevřena detektivkou A. Christie - Past na myši, kterou nacvičil režisér Alexandr Gregar...“ říká Jiří Vencl. V divadelním souboru Hýbl hrál především v malých rolích a nebo dělal inspici. Velkou roli dostal od režiséra Jaroslava Hosnedla, Křeslo pro vraha...
A samozřejmě loutky a „Jabkancová“ - Jirka pravidelně vystupuje  na přehlídkách a soutěžích, z kterých má řadu ocenění. Ani v současnosti nepolevuje, ve Velké Bystřici ho diváci v dubnu uvidí na další přehlídce. Tradičně navštěvuje Loutkářskou Chrudim a Jiráskův Hronov. Je členem Volného sdružení východočeských divadelníků (předseda Alexandr Gregar) a členem Mezinárodní unie loutkářů UNIMA. Dne 21. 11. 2015 mu byl udělen „Zlatý odznak J. K. Tyla“ na slavnostním setkání divadelníků v divadle Drak v Hradci Králové.
Esperanto: Je legendárním členem železničářské sekce a esperantského kroužku Amikeco ve městě. „V souvislosti s touto činností jsem se zúčastnil řady zajímavých akcí u nás i v zahraničí, poznal jsem družnost esperantistů po celé Evropě. Ve snaze propagovat esperanto jsem řadu let zajišťoval esperantské texty do vydaných jízdních řádů ČD,“ říká Jiří Vencl o svém působení v této oblasti.
Sport: Byl na všech spartakiádách a sletech od roku 1948 a samozřejmě nacvičuje i na ten následující. V předchozích letech byl vedoucím skladby mužů.  Je členem v Klubu českých turistů,  pravidelně slouží v pokladně na rozhledně na Kozlovském kopci. Často se účastnil přejezdů Orlických hor nebo Jeseníků, na běžkách ho můžete potkat u chaty na Studené hoře dodnes. V současné době aktivně hraje šachy a nedávno si obnovil licenci šachového rozhodčího.
Jako by to nestačilo , čím víc se zamýšlím, tím víc se mi v hlavě otevírají další kapitoly Jirkovy obsáhlé životní knihy. Třeba každé nedělní dopoledne pro něj znamená účast na bohoslužbách Církve Československé-husitské . Do stejné budovy chodí i na pravidelná setkání organizace SONS, kde opět aktivně působí.
Co na závěr? Popřát do dalších let Ing. Jiřímu Venclovi především hodně zdraví a životní pohody. Spolu s dalšími se těším, s čím nás opět překvapí na příští Jabkancové pouti.  -mm-