Koncert učitelů ZUŠ potvrdil vysokou úroveň školy           

Koncert učitelů je vždy mimořádnou událostí jak pro účinkující tak pro posluchače. Ten letošní proběhl ve čtvrtek 21.1.2016 v Malé scéně. Představilo se na něm celkem 14 učitelů a program, který byl žánrovým i nástrojovým obsazením velmi pestrý, byl pro posluchače přehlídkou téměř všeho, co Základní umělecká škola nabízí ke studiu. V programu zazněly housle – Bohuslav Mimra, Jitka Nováková, Andrea Herrmanová, klavír – Milada Hamplová, Miluše Mimrová, Helena Němečková, Kateřina Dostálková,  elektronické klávesy – Jarmila Holcová, Kateřina Dostálková, kytara – Pavel Novák, saxofon – Milan Špičák, příčná flétna – Milada Hamplová, Josef Kněžek a jako host doplnila toto trio fléten Magdalena Špičáková,  bicí nástroje – Josef Kněžek, sólový zpěv – Petra Kotyzová, Jarmila Holcová.
Na koncertu se představily i dvě nové posily učitelského sboru, které nastoupí do ZUŠ během 2. pololetí tohoto školního roku. Zuzana Habrmanová, která bude vyučovat literárně dramatický obor a pro posluchače velmi atraktivní a vzácně se vyskytující hudební nástroj -fagot, kterým se uvedla Irena Čimborová. Ta bude vyučovat hru fléten a podle zájmu žáků i hru na hoboj a fagot.
Učitelé by měli jít svým žákům příkladem a tento velmi vydařený koncert byl toho důkazem.
Fotografie Vojtěch a  Milana Soukupovi