Celoroční projekt Lovci perel - hodnocení roku 2015


Městská knihovna Česká Třebová se již podruhé zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o hru pro děti, při níž se čtení mění v dobrodružství a z práce s knihou se stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. Soutěž probíhala od ledna do konce listopadu. Snaha lovců byla velice rozdílná. Někomu stačila jedna perla, ovšem někteří jich ulovili i přes 60.

Lovců perel postupně přibývalo, celkem se jich nakonec zapojilo 68 a dohromady přečetli neuvěřitelných 404 knih! Hlavním smyslem hry bylo zažehnout dětský zájem o četbu a knihy, ne soutěžit. Přesto bychom rádi zmínili nejlepší lovce. Ondřej Hylena přečetl knih 43, Alžběta Hájková 35, Jolana Svobodová 19, Radka Pavlásková 12 a Iva Hrubanová 12. Děti získaly nejen krásné čtenářské zážitky, ale v prosinci na ně čekaly i odměny. Každý si mohl domů odnést svoji šňůru perel, placku s logem Lovci perel  a vybrat malé dárky v knihovním obchůdku.

Děkujeme všem čtenářům za obrovské nadšení a vytrvalost ve čtení.  Od 4. prosince je oficiálně zahájeno 3. kolo, které potrvá do 25. listopadu. 2016. 

http://knihovna.ceska-trebova.cz