Městské muzeum Vás zve na akce pořádané v únoru 2016 

Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
Výstavní budova  městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)
Semináře
Seminář pro začínající rodopisce                                                                                            Je určený zájemcům o poznání rodinných kořenů, probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 2. února 2016 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea.
Cena lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 9. února 2016, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin
V únoru si děti vyzkouší práci knoflíkáře.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Bližší informace podá lektorka semináře  Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz)
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určený nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu počínaje pravěkem. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových   i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář probíhá 3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 16. února 2016 od 17 hodin, tentokrát na téma Výtvarné umění starověkého Řecka – věčný ideál II (sochařství a architektura).
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne                  a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 23. února 2016 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Tématem bude ulice Dr. E. Beneše .
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Martin Šebela.
 
Výstava
Výstava Z pokladnice planety Země. Fotografie Milana Michalského pořádaná u příležitosti patnáctého výročí založení Mineralogického klubu Česká Třebová potrvá do neděle 21. února 2016. K vidění budou mimo jiné  i  bohaté ukázky nerostů, drahokamů  a zkamenělin ze soukromých i muzejních sbírek.  
Pro školní kolektivy je možné objednat doprovodný program.
 
Sobota v muzeu
Doprovodný program určený nejen rodinám s dětmi, ale i zájemcům o mineralogii                           a paleontologii z řad laické veřejnosti proběhne v sobotu 13. února 2016 od 15 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na komentovanou prohlídku výstavy a ukázky broušení drahých kamenů profesionálním brusičem Davidem Kempným, vyzkoušet si budou moci rýžování drahých kamenů či si otestovat vědomosti v poznávacím kvízu.
  
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku https://www.facebook.com/mmctcz