Českotřebovský deník 30/2016 (1.2.)                                     
ŠKOLA HROU

Děkujeme tímto panu řediteli ZŠ Nádražní p. Kolářovi, že nám umožnil vstup do vyučování. Účastnit se a nasát atmosféru při výuce matematiky podle FRAUSE. Je to mezi rodiči malých předškoláků velmi diskutované téma a názory se rozcházejí. ANO či NE. Říkáme Ano a důvod je velmi prostý. Je to velmi hravý způsob jak u malých dětí rozvíjet logické myšlení. Navíc kreativním způsobem, jakým to paní učitelky H. Unzeitigová a E. Mašková dětem podávají, je velmi působivé. Matematika se vyučuje na škole Komenského a potvrzuje hlavní myšlenku jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Jsme nesmírně rádi, že jsme se mohli zúčastnit dvou vyučovacích hodin matematiky podle této metody FRAUSE a máme jasnou volbu. ANO. Všem nerozhodným můžeme jen doporučit.    Saisová D., Čebiš J.
 
Město pořizuje nový územní plán
Před zahájením zpracování je možné zasílat písemné podněty a návrhy řešení

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ TŘEBOVÁ
Usnesením Zastupitelstva města Česká Třebová č. 98/2015 ze dne 27. 4. 2015 bylo rozhodnuto o pořízení nové územně plánovací dokumentace Územní plán Česká Třebová a dne 21. 9. 2015 usnesením č. 165/2015 Zastupitelstvo města Česká Třebová schválilo jeho Zadání. Současně platný Územní plán města Česká Třebová byl dokončen a schválen v roce 2005, tj. před nabytím účinnosti nového stavebního zákona, do r. 2015 bylo projednáno a schváleno 8 jeho změn. Zpracovatelem nového územního plánu byl na základě výběrového řízení vybrán architektonický ateliér ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, který začátkem letošního roku zahájil práce na jeho zpracování. Město Česká Třebová současně podalo na pořízení nového územního plánu žádost o podporu v rámci 2. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Před vlastním projednáním návrhu územního plánu je možné zasílat písemné podněty a návrhy k řešení do 31. 3. 2016 na adresu pořizovatele:
Městský úřad Česká Třebová
Odbor rozvoje města a investic  Staré náměstí 78  560 02 Česká Třebová. 
 
Hejtman Netolický: Podporovat olympioniky je naše povinnost

Ústí nad Orlicí (1. 2. 2016) – Krajská podpora sportovcům připravujícím se na olympijské hry v Rio de Janeiru, ale také finanční podpora seriálu cyklistických závodů Hledá se vítěz. To byla témata setkání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s olympijským vítězem v závodech horských kol z olympiády v Londýně Jaroslavem Kulhavým v jeho rodném Ústí nad Orlicí.
„Jaroslav Kulhavý je vedle Zdeňka Štybara nebo Leopolda Königa velmi výraznou osobností současné české cyklistiky. Je dobře, že své jméno využívá k propagaci cyklistiky mezi mladými a zaštiťuje také tým, jehož členové možná budou v příštích letech vozit cenné kovy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Je naší povinností, abychom stávající a snad také budoucí olympioniky podporovali. Přestože to nejsou vysoké částky, tak věřím, že při náročném financování sportovní přípravy pomohou,“ dodal Netolický.
„Díky dobrým hospodářským výsledkům můžeme nejen finančně podpořit připravující se olympioniky z našeho kraje, ale také navýšit finanční podporu závodům Hledá se vítěz, kterých se v minulém roce zúčastnilo více jak 1200 dětí,“ sdělil hejtman Netolický, který ocenil také vztah Jaroslava Kulhavého k rodnému regionu. „Je vždy příjemné sledovat, že se úspěšní lidé, a to nejen sportovci, hrdě hlásí ke svému rodnému městu a kraji,“ dodal hejtman Netolický.
„Finanční podpory si velice vážím, neboť dostatek prostředků je pro sportovní růst dětí i dospělých nezbytný. U mladých závodníků je pomoc potřebná o to více, protože se tím snižují nároky na financování ze strany rodičů a je možné zlepšovat podmínky pro sportovní rozvoj,“ řekl Jaroslav Kulhavý.
Pardubický kraj se bude ucházet o pořádání zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2018

Pardubice (1. 2. 2016) – Rada Pardubického kraje na svém zasedání schválila návrh na podání přihlášky k pořadatelství Her zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2018. Zapojení do výběrového řízení pořádaného Českým olympijským výborem ještě musí na svém únorovém zasedání schválit Zastupitelstvo Pardubického kraje. Program olympiády tvoří sportovní a také umělecké soutěže ve vymezených kategoriích žáků základních škol.
Sportovci reprezentující jednotlivé kraje mohou prožít atmosféru velmi podobnou skutečným olympijským hrám. Předběžný termín pořádání zimní olympiády je leden 2018. Předpokládané náklady kraje jako organizátora olympiády jsou odhadovány do výše osmi milionů korun,“ uvedl radní pro sport a cestovní ruch René Živný, který o podmínkách jednal s místopředsedou Českého olympijského výboru Filipem Šumanem. „Z hlediska umístění můžeme počítat se sportovišti v Pardubicích, Litomyšli, České Třebové, Lanškrouně, Letohradu, Chocni, na Dolní Moravě a v Říčkách v Orlických horách,“ dodal Živný.
Rada se dále zabývala rozdělením dotací sportovním organizacím. Zájemci mohli zažádat o příspěvek v šesti programech – podpora pravidelné činnosti sportovních organizací, podpora hendikepovaných sportovců, podpora sportu pro všechny, podpora sportovní reprezentace kraje, podpora významných sportovních akci a podpora volnočasových aktivit. Komise pro oblast sportu a volnočasových aktivit doporučila podpořit 259 žádostí z celkových 452, mezi které kraj rozdělí čtyři miliony korun. Rozdělení dotací musí na svém zasedání rovněž schválit zastupitelstvo.
 
S ministryní nejen o inkluzi a podpoře technického vzdělávání

Pardubice (1. 2. 2016) – Do Pardubického kraje dorazila na dvoudenní návštěvu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Po setkání s hejtmanem Martinem Netolickým hovořila také se zástupci tripartity, města Pardubice, poslanci a senátory. Dopoledne navštívila Gymnázium Mozartova v Pardubicích, kde se podívala na odborné učebny a diskutovala s pedagogy a studenty. Odpoledne se setkala s řediteli škol a školských zařízení v Pardubickém a Královehradeckém kraji, ale také zástupci Univerzity Pardubice.
„V diskuzi jsme narazili na několik pro náš kraj důležitých témat,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Velký prostor byl věnován inkluzivnímu vzdělávání, jehož ostrý nástup byl nedávno odložen. Jsem rád, že paní ministryně vnímá naše argumenty týkající se nejen tohoto problému, ale i celého systému financování školství," konstatoval hejtman, který inkluzi jako takovou neodmítá, ale chce, aby pro její uplatnění byly vytvořeny podmínky v podobě dostatečného množství proškolených pracovníků, kteří by se potřebným studentům mohli individuálně věnovat tak, aby nebylo ohroženo vzdělávání ostatních studentů.
Duální systém a podpora technického vzdělávání
Hejtman Netolický také v rámci diskuse zmínil aplikaci prvků duálního vzdělávání v kraji: „Často aktivita vychází od jednotlivých firem či ředitelů skol, a proto musíme hledat systém na celostátní úrovni, jelikož si nutnost odborného výcviku s následnou možností nastoupit do konkrétní společnosti uvědomujeme." S tímto názorem ministryně Valachová souhlasila: „Stále hovoříme pouze o principech či prvcích duálního systému nikoliv o jeho centrální podpoře.“ Ministryně také informovala o snaze najít rovnováhu mezi podporou humanitního a technického vzdělávání. „V rámci vzdělávacího systému je nezbytné reagovat pružněji na potřeby trhu práce, a proto nelze říci, že bych prosazovala humanitní či technické vzdělávání," uvedla ministryně Valachová na dotaz senátora Radko Martínka.
Se studenty o migraci či získávání informací
Při návštěvě pardubického Gymnázia Mozartova se ministryně Valachová sešla také s pedagogy a studenty školy. Ty zajímala především otázka migrační krize a informovanosti veřejnosti. „Na školách musíme pěstovat prostředí pro debatu. Škola nás nemá učit, co si myslet, ale jak argumentovat,“ uvedla Valachová. V souvislosti s migrační krizí ministryně zmínila problematiku prezentování některých radikálních názorů. „Problém je, že často minoritní radikální názory jsou velmi slyšet a mohou v lidech vyvolávat strach. Proto je dobré mít dobrý přístup k informacím, nespoléhat se jen na jeden zdroj a umět informace vyhodnocovat,“ řekla ministryně.
 
Dále beseda se zástupci vzdělávacích zařízení Pardubického kraje:

 
Zahraniční novináři ochutnali lyžování ve Východních Čechách

Agentura Czechtourism ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy uspořádala v uplynulém týdnu poznávací cestu s programem, tzv. presstrip, pro zahraniční specializované novináře. Účelem bylo ukázat jim zimní nabídku kraje a blízkého okolí a představit možnosti turistického vyžití zájemcům v jejich domovských zemích. Složení účastníků bylo více než pestré, zastoupeno bylo Holandsko, Německo, Polsko, Slovensko a Dánsko.
Novináři byli po celou dobu ubytovaní v hotelu Vista na Dolní Moravě a jejich program byl zaměřený hlavně na lyžování. To si vyzkoušeli jak v Relax & sport resortu na Dolní Moravě, tak ve ski areálu Kouty v Jeseníkách. Kromě těchto areálů navštívili ještě Muzeum řemesel a Tvrz Orlice v Letohradu, klášter Hora Matky Boží v Králíkách, či Muzeum papíru a termální lázně ve Velkých Losinách.
„Osvědčilo se nám, když naše atraktivní lokality přiblíží čtenářům novináři prostřednictvím svých vlastních zážitků. Díky tomuto programu budou o našich lokalitách psát například významné informační portály nebo odborné časopisy jako gazeta.pl, delfi.lv, Wintersportweerman, Skisport.dk, Maruba Media Snow Magazine, dobrodruh.sk, wetraveltheworld.de a další,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sport a cestovní ruch René Živný.