Českotřebovský deník 32/2016 (3/2)                                      
Město Česká Třebová nabízí k pronájmu

nebytové prostory v domě čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, o výměře 51,8 m2, za cenu 450,-Kč/m2/rok + služby, dosud užívané za účelem poskytování služeb v kadeřnictví, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Písemné žádosti je možné podávat na podatelnu Městského úřadu Česká Třebová nebo přímo na odbor majetku města Městského úřadu Česká Třebová.
Bližší informace: Ing. Alica Hudečeková, odbor majetku města, tel. 465 500 142, e-mail: alica.hudecekova@ceska-trebova.cz.
 
První kolo kotlíkových dotací skončilo, Pardubický kraj přijal 1054 žádostí 

Pardubice (3. 2. 2016) – V minulém týdnu přijímal Pardubický kraj žádosti na kotlíkové dotace. Během tří dnů zaevidovali pracovníci úřadu celkem 1054 žádostí, z čehož 346 přišlo poštou. Žádosti, které byly doručeny později než v pátek 29. ledna ve 14:30 hodin, budou vyřazeny. V současné době dochází k administraci a kontrole podaných žádostí, přičemž první úspěšní žadatelé by mohli obdržet smlouvy o poskytnutí dotace na konci března.
Zájemci mohli žádat o 70 až 85 procent nákladů na pořízení nového kotle dle typu zdroje a lokality. Neúspěšní žadatelé mohou předložit novou žádost o kotlíkovou dotaci do druhé výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá v prosinci 2016. Do roku 2018 kraj očekává výměnu přibližně 1200 kotlů.
 
Kohouti děkují na facebooku za podporu 

Hokejový klub HC Kohouti Česká Třebová hlásí: základní úkol splněn, postoupili jsme do semifinále play off krajské ligy. Úterní zápas v Hlinsku navštívilo 233 diváků, z toho jich odhadem 150 přijelo fandit z České Třebové. Děkujeme za podporu, které si moc vážíme. Samozřejmě věříme, že nám pomůžete i v semifinálovém kole. Ještě jednou: DÍKY!!!
Vladimír Vaněk, manažer mužstva
 
Sociální služby v Pardubickém kraji jsou pro rok 2016 finančně zajištěny

Pardubice (3. 2. 2016) – Rada Pardubického kraje na svém zasedání schválila dle stanovených kritérii základní síť sociálních služeb a zároveň projednala návrhy na finanční podporu jednotlivým poskytovatelům. Z celkového počtu 267 žádostí nebylo k finanční podpoře doporučeno pouze pět, a to z důvodu nezařazení do sítě služeb. Financování je zajištěno ze státních prostředků, z rozpočtu Pardubického kraje a ze zdrojů Evropské unie. Rozdělení prostředků musí na svém zasedání schválit zastupitelstvo.
„Pro letošní rok obdržel Pardubický kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sítě sociálních služeb částku 446,5 milionů korun, což je téměř o 2,5 milionu korun méně než před rokem,“ uvedl radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Přesto se finanční podpora pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb každým rokem zlepšuje, a to také díky tomu, že preventivní služby jako azylové domy, sociálně terapeutické dílny a nově i raná péče budou financovány z evropských zdrojů, o které v současné době Pardubický kraj žádá. Tím vzniká prostor pro větší stabilitu ostatních sociálních služeb,“ dodal Šotola.
Ke zmíněné stabilizaci sítě sociálních služeb dle radního Šotoly významně přispívají i finance z rozpočtu Pardubického kraje, a to ve výši 23,7 milionů korun. Téměř čtyřmi miliony korun si kraj zajišťuje spoluúčast v evropském projektu Rozvoj sociálních služeb, díky kterému na sociální služby v oblasti prevence přibude dalších 70 milionů korun. Tak jako v loňském roce je z celkové částky státních prostředků ponechána rezerva ve výši pěti milionů korun pro nepředvídatelné události, případně na další potřebnou podporu prioritních služeb.
„Konečné rozhodnutí o výši dotací je nyní na zastupitelstvu kraje a po podpisu smluv by měly organizace obdržet 60 % schválené dotace do konce března, zbývající část bude vyplacena na začátku července, jako tomu bylo v loňském roce,“ uvedla Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Prvním rokem obdrží poskytovatelé sociálních služeb tzv. pověření pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které vychází z evropských pravidel. Poskytovatelé tak nebudou muset mít obavy z překročení limitu pro oblast dovolené veřejné podpory.
„Loňská změna financování sociálních služeb, které nyní spadá pod správu krajů, nezpůsobuje žádné problémy, naopak je operativnější a efektivnější při zabezpečení fungování a zkvalitňování sociálních služeb v regionu,“ konstatoval Pavel Šotola.
 
S-klub Vysoké Mýto nabízí své služby a spolupráci 

S - K L U B je komunitní klub pro seniory a veřejnost z Vysokého Mýta a přilehlých okolních obcí. Myšlenka založení S - K L U B U vznikla, protože chceme seniorům v našem regionu poskytnout něco navíc- prostor pro realizaci svých koníčků, místo, kde se mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale také odborné informace ze sociální oblasti. Přístup do S - K L U B U mají samozřejmě i mladší generace, které mohou svou účastí a svým nápaditým umem setkání obohatit. S - K L U B se koná v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě, Žižkova 913.
Jde nám o aktivní a plnohodnotné trávení volného času
S - K L U B se koná každý poslední čtvrtek v měsíci vyjma letních prázdnin od 16:00 – 17:30 hodin v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě nebo na předem ohlášeném místě.
O termínu konání a obsahu témat S - K L U B U se dočtete na webových stránkách Domova pro seniory www.dsvysokemyto.cz nebo zavolejte sociální pracovnici na tel: 724 009 603, která Vám dotazy ráda zodpoví. 
Každým setkáním se budou prolínat dvě různá témata.  
Témata budeme vybírat tak, abyste v nich našli inspiraci, poučení i odborné informace ze sociální práce. Rovněž se do tvorby témat mohou zapojit samotní zájemci, spolupracovat také budeme s odborem sociálních věcí městského úřadu Vysokého Mýta.
Těšit se můžete například na přednášky o různých terapiích, které v Domově poskytujeme, povídání o aktuálním dění ve světě, cestopisné přednášky, seznámení se s prací na počítači a internetu, poskytnutí rad z oblasti problematiky demence, především Alzheimerovy choroby a osob pečujících, kterých se tato problematika týká, budeme řešit oblasti z prevence kriminality, aj.
Celým setkáním Vás budou provázet sociální pracovníci Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Bc. Veronika Vytlačilová a Bc. Marek Mana, DiS. – sociální pracovníci Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě
 
Blíží se krajské volby

Již se staví se kandidátky, TOP P9 odstartovala volební kampaň (?)
Čelo krajské kandidátky ODS

1. Michal Kortyš, Litomyšl
2. Alexandr Krejčíř, Pardubice
3. Magda Křivanová, Hlinsko
4. Ladislav Valtr, Choceň
5. Irena Burešová, Přelouč
6. Jaroslav Martinů, Polička
7. Jan Čechlovský, Chrudim
8. Pavel Svoboda, Pardubice
9. Stanislava Švarcová, Lanškroun
10. Pavel Čížek, Svitavy
11. Jiří Dytrt, Žamberk
12. Michaela Sodomková, Pardubice
„Lídra krajské kandidátky asi není třeba nějak blíže představovat, jelikož Litomyšl je jedno z nejlépe se rozvíjejících měst v republice. Z Orlickoústecka je na kandidátce nejvýše (na čtvrté pozici) starosta Chocně Ladislav Valtr, na devátém místě ředitelka Základní školy speciální v Lanškrouně Stanislava Švarcová, na jedenáctém místě starosta Žamberka Jiří Dytrt.
 
 
TOP 09: Návštěva ministryně jen podtrhla nemohoucnost

Poslední dva dny k nám zavítala ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Její nabitý itinerář ale nebyl než Potěmkinovou vesnicí zakrývající skutečné problémy školství v našem kraji.
Ostatně sama Kateřina Valachová ve funkci nepřináší nové nápady a myšlenky, pouze snaživě uvádí do života nekoncepční nápady svého předchůdce – povinný předškolní rok, přijímací zkoušky na střední školu nebo kariérní řád. Přitom tato opatření postupně ztrácejí reálný smysl, například z povinných přijímacích zkoušek se stává formální úkol v rukách ředitelů středních škol.
A v podobném duchu je řízení/neřízení středního školství v Pardubickém kraji. Vláda „pevné ruky“ náměstkyně hejtmana Jany Pernicové (ČSSD) odpovědné za školství vyšuměla po prvním velkém neúspěchu hned na začátku volebního období. Pokus o sloučení problémových škol skončil fiaskem. A od té chvíle se paní náměstkyně Jana Pernicová vydala cestou nejmenšího odporu. Trvá kritický nedostatek žáků na středních školách. Především v okrajových částech kraje tak radikálně klesá kvalita výuky. Nejsou výjimkou školy, kde úspěšnost studentů u maturitních zkoušek je nižší než 10%. Dalšími neřešenými problémy jsou roztříštěná nabídka učebních a studijních oborů, kdy stejný obor nabízí několik škol v kraji nebo přebujelá existence osmiletých gymnázií.
Jasným a jediným řešením by byl vznik koncepce dalšího rozvoje středního školství v kraji. Na jejím vzniku musí vedení kraje spolupracovat s odbornou a laickou veřejností, zaměstnavateli, odbory, místními samosprávami a dalšími institucemi. Výsledkem by bylo stanovení a dodržování jasných pravidel, s minimálním zasahováním politiků. Koncepce by Pardubickému kraji umožnila reagovat na současné potřeby trhu práce, udržet i tradiční obory, zvýšit kvalitu, zveřejňovat výsledky škol, zvýšit odpovědnost managementu škol a především spolupráci s místními podniky.
Dosud všechny pokusy o stanovení koncepce dalšího rozvoje školství v kraji skončily popisem stávající situace, ale s minimem reálných kroků a plánů do budoucnosti. Věřím, že po letošních volbách se krajského školství ujmou odvážnější.
Mgr. Miroslav Vohník, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje