Českotřebovský deník 40/2016 (12.2.)                                   
Mateřská škola Vinohrady v novém kabátku oslaví 30. narozeniny

Dne 16. 3. od 14.30 do 16.00 hod. zveme všechny, kteří si chtějí naši nově zrekonstruovanou školu prohlédnout. Rádi Vás provedeme zahradou i interiérem.  Od 16.00 hod. zveme všechny naše bývalé zaměstnance na milé posezení a zavzpomínání u kávy.
Na všechny, kdo jste u nás pracovali, se těší ředitelka Zdeňka Šatopletová a kolektiv.

Dneska je tu karneval, maškarády mají bál

Princezny, princové, rytíři, kuchaři, indiáni, ale i instalatér, včelička, beruška nebo pan doktor…to je jenom hrstka těch, kteří ve čtvrtek 11. 2. přišli na náš velký karneval. A že byl program opravdu pestrý! Do karnevalového reje jsme vtáhli i rodiče a prarodiče, soutěžili jsme o malé mlsání, usmívali jsme se na pana fotografa při focení ve třídách a napjatě jsme točili na kole štěstí o drobný dáreček pro každého.
Celý karneval byl vydařený. Děti, personál i rodiče se dobře bavili. Tento den měl skvělou atmosféru díky smíchu a radosti a to k dětství neodmyslitelně patří.  Nela Vavřínová a kolektiv MŠ Vinohrady
Kardioklub informuje.

Kardio klub při OV SPCCH Ústí nad Orlicí působí i v české Třebové. Na schůzi výboru jsou připravovány a zajišťovány akce : například zajímavé zdravotní přednášky, vycházky, cvičení, návštěvy členů při výročí narozenin a při nemoci. Zajímavou akcí pro členy je každoroční zajištění rekondice. Jedná se hlavně o pobyt nemocných se srdečně cévními chorobami. Na tuto akci přispívá ministerstvo financí. Náplň rekondice: je zaměřena na sportovní vyžití,vycházky,jinou cvičební činnost a drobné ruční práce. Celý pobyt je zajištěn odborným personálem včetně lékaře. Jako v loňském roce i letos je zajištěn pobyt v Deštné v Orlických Horách v penzionu „Anička" ve dnech 27.8.-3.9.2016, kterého se můžete i Vy zúčastnit. Těšíme se na setkání s Vámi. Informace Vám rádi podáme na schůzi 7.4.2016 ve 14.30 hodin v penzionu s pečovatelskou službou, Masarykova ulice čp 2100 v Č.Třebové (Žluťák), nebo na telefonu 465 503 535 -paní Miroslava Novosadová,465 53 57 41 paní Věra Skalická. Telefonovat můžete denně do 18 hodin.
Kardioklub Česká Třebová.
 
Oblastní hokejová liga vstupuje do závěrečných bojů 

Zápasy play off a skupiny o 5-7.místo
Semifinále:
M. Třebová "B" : Litomyšl "B"   pátek 12.2. od 20,45 hodin, MT
Rozhodčí:   Sedlák - Motálek, Vašátko
 
Voděrady : Choceň "B"   neděle 14.2. od 19,30 hodin, CH
Rozhodčí: Veselý - Konečný, Hrabal
 
Skupina o 5 - 7. místo:
Žamberk : IHC Č. Třebová   pátek 12.2. od 19,00 hodin, ŽBK
Rozhodčí: Škorpil - Gragar, Kobr
IHC Č. Třebová : Dlouhoňovice   neděle 14.2. od 17,15 hodin, ČT
Rozhodčí: Hlava - Zezulka, Hlava
IHC Č. Třebová : Žamberk   čtvrtek 18.2. od 19,45 hodin, ČT
Rozhodčí: Kalus - Motýl, Motl
Žamberk : Dlouhoňovice   sobota 20.2. od 18,00 hodin, ŽBK
Rozhodčí: Halbrštát - Melichar, Vostřák
Dlouhoňovice : IHC Č. Třebová   pátek 26.2. od 21,00 hodin, RK
Dlouhoňovice : Žamberk   neděle 28.2. od 19,30 hodin RK
 
Kraj rozdělí ve druhém pololetí na stipendia přes 800 tisíc korun

Pardubice (11. 2. 2016) – Radní Pardubického kraje dnes schválili rozdělení finančních prostředků pro studenty technických středních škol v rámci stipendijního programu na druhé pololetí školního roku 2015/2016. Dle daného stipendijního řádu bude školám vyplaceno téměř 820 tisíc korun. Kromě této částky získají střední školy na rozvoj odborného vzdělávání částku přesahující 5 milionů korun.
„Prospěchová stipendia jsou úspěšnou formou motivace ke studiu. Ta je jako taková nezbytnou součástí jakékoliv lidské činnosti. Věřím, že stipendia motivují žáky k zodpovědnému přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování. Praxe z minulých období ukazuje, že tato motivační složka je ze strany studentů kvitována. Je to jedna z metod, kterou chceme podpořit technické obory v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že se nejedná o jedinou finanční podporu odborným školám pro druhé pololetí školního roku 2015-2016. „Dvacet pět odborných škol si mezi sebe jako podporu technického vzdělávání rozdělí na druhé pololetí částku přesahující pět milionů korun,“ dodal hejtman Martin Netolický.
Udělování prospěchových stipendií zavedl Pardubický kraj ve školním roce 2010-2011. Mezi podporované obory jsou zařazeny ty, jejichž absolventi jsou nejvíce žádaní na trhu práce. Jedná se například o obory obráběč kovů, kominík, zedník, strojní mechanik, tesař, řezník či opravář zemědělských strojů. Výše přiznaného stipendia je odstupňována podle hodnocení žáka v odborném výcviku a podle studovaného ročníku.
 
Helicopter Show a Rally Show opět spojí své síly

Hradec Králové – Nejlepší jezdci motorsportu i nejzkušenější piloti se v termínu 13. – 14. května 2016 znovu představí na letišti v Hradci Králové. Paralelní konání největší letecké akce zaměřené na vrtulníky s Rally a Autosalon Show přilákalo v loňském roce na letiště více než dvacet tisíc diváků. Jednotný vstup a dva programy, tedy nejrozsáhlejší motoristickou a leteckou show v České republice, si diváci užijí i letos.
Páteční den bude věnovaný zejména odborníkům z řad složek integrovaného záchranného systému (IZS) a partnerům obou akcí. Široká veřejnost si užije sobotní celodenní program letecké a automobilové show. „Obě akce patří již několik let k nejoblíbenějším tohoto typu. Jejich spojení je velkou výhodou pro diváky, kteří si rychlost ve všech podobách užijí na zemi i ve vzduchu po celý den,“ říká za organizátora Helicopter Show Daniel Tuček a jedním dechem dodává: „V rámci leteckého dne bude připraven opravdu bohatý program včetně premiéry, která na královéhradeckém nebi nebyla ještě k vidění. Dopoledne budou probíhat ukázky činnosti Policie ČR, Hasičských záchranných sborů ČR i zdravotnické záchranné služby. Chybět rozhodně nebude ani hromadná nehoda se zásahem složek IZS společně s vrtulníky, která je divácky nejžádanější.“
Letošní ročník bude na vlastní kůži
Nezapomenutelné zážitky na vlastní kůži budou jedním z lákadel letošního ročníku. Jízdu ve většině závodních speciálů na rally duálním okruhu se skokem přes most, v okruhových speciálech nebo v extrémním terénu bude možné za kredity vyzkoušet přímo na místě. Rychlost zažijí návštěvníci v nejnovějších modelech aut nebo za zády zkušených pilotů ve vzduchu. Opravdové dětské závodní stroje vybavené bezpečnostními prvky si otestují i nejmenší závodníci. Ti odvážní se svými rodiči pocítí jaké to je převrátit se s autem na střechu nebo řídit formuli 1 na simulátorech.
Stát se závodním jezdcem nebo kopilotem a navštívit depa plná legend světového motorsportu a helikoptér, to je sen většiny z fanoušků. „Pestřejší program z obou segmentů včetně skutečné lahůdky čeká jak na fanoušky letectví, tak závodních aut. Detaily z programu obou akcí budeme postupně prozrazovat a věříme, že návštěvníky v květnu opět na královéhradecké letiště přilákáme,“ uzavírá Daniel Tuček.
Pro rodiny s dětmi budou připraveny speciální stánky. Děti do 150 cm i osoby ZTP mají již tradičně vstup zdarma.
Dvě výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 se zaměřením na protipovodňové projekty vyhlášeny

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů
Tato výzva cílí na podporu vodohospodářských projektů. Maximální celková dotace z prostředků EU činí 1,3 miliardy korun, z nichž 100 milionů korun půjde na projekty stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost.
„Hlavní zaměření výzvy jsme však nastavili s cílem co nejvíce pomoci vodnímu hospodářství České republiky a eliminovat riziko povodní, které jsou stejně jako druhý extrém – sucho – projevem probíhající klimatické změny a na něž se musíme stejně jako právě na sucho připravit a reagovat, a díky souboru preventivních opatření minimalizovat jejich případné dopady na Českou republiku. Více než miliardu korun proto získají projekty zaměřené na zprůtočnění nebo zvýšení retenčních možností koryt vodních toků a přilehlých niv,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
„K dalším podporovaným projektům v této výzvě patří akce na zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Toto rovněž patří mezi klíčová opatření v boji se suchem tak, jak ho schválila loni v červenci vláda a na němž v podobě mnoha konkrétních dílčích opatření a legislativních úprav pracují odborníci skupiny Voda – sucho napříč resorty. Ministerstvo životního prostředí má v tomto programovém období OPŽP na realizaci takových opatření celkem 8 miliard korun,“ dodává ministr Brabec. Dotace v této výzvě půjdou také na obnovení, výstavby a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících k povodňové ochraně.
Žádost o dotaci mohou v této výzvě podávat hlavně správci toků, ale i podnikající fyzické osoby, jež předloží projekty na vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
35. výzva OPŽP – varovné a hlásné systémy, digitální povodňové plány
Tato výzva se zaměřuje na projekty na tvorbu analýz odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření či zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Šanci získat podporu mají ale i žadatelé s projekty na zpracování studií odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem. „Dotaci zde dále získají projekty na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány. Maximální výše podpory přitom v tomto případě činí 70 procent z celkových způsobilých výdajů,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v této výzvě činí 350 milionů korun. Žádosti v obou výzvách mohou zájemci podávat od 1. března do 31. května 2016, a to elektronicky prostřednictvím formuláře, který najdete spolu s dalšími dokumenty k oběma výzvám na webových stránkách programu.