AD: Zimní táboření v Přívratu

Vážená redakce Českotřebovského zpravodaje
Jsem obyčejná ženská středního věku,která se snaží bez konfliktů a v klidu projít životem.Nikdy jsem nenapsala článek do novin,nikdy jsem si nepřisvojovala právo někoho kritizovat. A přesto mi to dnes nedá a žádám Vás o stanovisko a vyjádření k dané situaci.
Poslední lednový víkend jsem se s přítelem zúčastnila už druhého ročníku Zimního táboření U Kubů,který pořádali ve spolupráci s vedením obce Přívrat manželé Táňa a Zdeněk Řehákovi. Akce byla velice dobře připravená,v příjemném prostředí a všichni jsme obdivovali Táňu i Zdendu, kteří po všech peripetiích a mnoha hodinách strávených nad sporákem při přípravě vynikajících jídel,koláčků a jiných specialit ,měli po celou dobu ve tvářích úsměv a pro každého vlídné slovo. Při tak obrovské účasti, kterou snad ani sami nečekali a nevěděli kam dřív skočit, jsme se snažili i my ostatní přiložit ruku k dílu a pomoci. Zábava byla dokonalá,sešlost skvělých muzikantů hrála vlastně obě dvě noci až do svítání. Sama jsem členkou T.O. Ohio, kde se podílím na přípravě našich akcí,takže velice dobře vím,kolik úsilí,času a sil stojí připravit takovou akci a vytvořit pro ostatní příjemné  zázemí ,navíc pro tak velké množství lidí.Na sobotu pro nás byla svědomitě připravená ,,výšlapová" trasa, vyznačená po celé délce praporky,aby i ti méně zdatní nebo rodiny s dětmi dorazili do cíle v pořádku a bez bloudění.

Členové Bacrie a Osady Křivolík nám po dohodě s Táňou vyšli vstříc, mimořádně osadu otevřeli  a připravili  velmi zajímavý program,ve kterém nás seznámili poutavou formou s tím,jak se v této době žilo,bydlelo,co se jedlo,nosilo a jaké zbraně a nářadí naši předkové používali.Velice oceňuji to,že ač to jsou všechno mladí lidé,kteří jistě mají vlastní nabitý program, odsunuli své záležitosti stranou a tohle vše nejen pro nás, ale i českotřebováky a široké okolí připravili a naprosto skvěle a profesionálně prezentovali.
O to víc mě mrzí přístup p. Mikoleckého z vaší redakce,který na základě imeilu od p.Řehákové se žádostí o zveřejnění této akce příslíbil její uveřejnění, aby se dostala do podvědomí co nejširšího okruhu spoluobčanů.Imeil byl doručen 18.12 2015, ale zpráva se ve Zpravodaji přesto neobjevila.Proto v lednu pan Mikolecký přislíbil  zveřejnění v následném čísle. Bohužel zpráva opět ve Zpravodaji nevyšla. Mrzí mě to dvojnásob,když si uvědomím,kolik lidí se dokázalo spojit pro dobro věci a snažili se pro ostatní připravit téměř ,,u jejich vlastních dveří " takovouto jistě zajímavou akci.Ať už jsme vyznavači historie,trampové  nebo turisté,šlo všem o jedno. Udělat něco pro veřejnost, naše město a přivítat tak návštěvníky , kteří přijeli z celé republiky, ale i ze zahraničí. Přitom však v našem městě nejsme schopni takovou akci odprezentovat tak, aby se o ní dozvědělo co nejvíc místních.Chtěli jsme všem ukázat ,kolik máme ve svém okolí pěkných a zajímavých míst a také krásu třebovského okolí, na kterou jsme náležitě hrdí a o kterou jsme se chtěli podělit.Je třeba si uvědomit,že ani v dnešní době nemá každý přístup k internetu a tuto jeho funkci by měl zastoupit právě Zpravodaj.Po zveřejnění fotek a ohlasů účastníků se mi ozývala spousta lidí,kteří litovali,že o akci nevěděli,že by se jinak velice rádi zúčastnili.
Přijde mi úžasné, že v dnešní složité době plné zloby a emocí, se dokáže dát dohromady parta lidí různých zájmů a něco ve svém  vlastním ,volném čase pro ostatní bez nároků na náhradu čehokoliv tohle všechno připravit.To vše jen na dané slovo a podání ruky.A potom se najde jeden člověk,který tuhle snahu a ochotu ignoruje a  nepovažuje za slušnost zprávu uveřejnit,nebo se vyjádřit,proč k otisknutí nedošlo.Moc mě tento postoj mrzí a proto jsem se odhodlala Vám napsat.S tímhle přístupem by se lehce mohlo stát,že tyhle nadšence otrávíte a příště se už do žádné podobné práce nepustí.Naštěstí měla akce i bez Zpravodaje obrovskou účast , tedy věřím, že pořadatelé zase vymyslí něco nového, co není jen pro několik kamarádů, ale pro všechny z našeho okolí, za což si jejich činnosti vážím, protože si nehrají jen na ,,svém písečku" , ale dělají něco pro veřejnost. Je paradox,že například na Slovensku o akci informovali víc,než náš,místní Zpravodaj.  Tímto bych ráda poděkovala i Orlickým novinám za informace a že alespoň ti, kteří tyto noviny četli a čtou, mohli vyrazit na krásnou , téměř jarní procházku přírodou se zajímavým programem.                       
Děkuji předem za Vaše vyjádření.  Linda Karasová                                                                       V Dlouhé Třebové 8.2 2016   

 
Vážená paní Karasová!
Opravdu se pozvánka na zimní táboření u Kubů, které se konalo ve dnech 29. - 31. ledna do lednového vydání zpravodaje nedostala, pořadatelce paní Řehákové jsem se za to omluvil. Vypadá to, že jste velmi dobře informovaná, něco však k dokonalosti chybí. Třeba to, že  jsem právě 18/12 dostal pouze upozornění  na návštěvu facebookového profilu, kde byl plakátek akce ve formátu obrázku. Ten jsem si sice nakonec stáhl, ale nemohl jsem jej v této formě pro tisk využít a do textové podoby jsem informace z obrázku nestihl přepsat. Nedostal jsem tedy žádný e- mail s žádostí o zveřejnění s textem v elektronické podobě, jen jen obrázek, který jsem si stáhl  z facebooku. Takových zpráv a upozornění z facebooku dostávám mnoho, některé ani neotevírám. Krátce před Vánoci bylo pro přípravu lednového zpravodaje málo času. 
Teď ke zpravodaji na únor: Psát pozvánku na lednovou akci  do únorového zpravodaje moc velký smysl nemá, docela se divím, že byste ji tam hledala. Paní Řeháková to sice požadovala, ale vzhledem k tomu, že doručování únorového zpravodaje probíhalo až právě o víkendu 30. a 31. ledna, smysl by to nemělo.
Barevně řešená pozvánka na zimní táboření v Přívratě byla ovšem více než měsíc poctivě zveřejňována na webové stránce Českotřebovského zpravodaje (www.zpravodaj.probit.cz), škoda, že jste si nevšimla. Přikládám ji alespoň k tomuto článku.  Vidělo ji tam více než 25 tisíc návštěvníků této stránky a to v době, kdy její zveřejnění smysl mělo. Myslím, že jsem tím neotištění v lednovém čísle zpravodaje odčinil.  Milan Mikolecký
 
Připomenutí pro pořadatele akcí:

Je stále častější, že upozornění na akce všeho druhu posíláte ve formě plakátu nebo jeho náhledu nebo jen upozornění na facebook. Pro zveřejnění v tisku potřebují získat pokud možno text v elektronické podobě. Forma vhodná pro plakát ještě nemusí být vhodná pro zveřejnění v textové podobě, výběr a úprava textu nemusí vždy vyhovovat pořadateli akce. Plakátky jsou vhodné pro zveřejnění na webových stránkách, plakátky jsou zpravidla barevné, přepis do čb podoby nemusí být zřetelný a zabere zbytečné místo. Do textu je vhodné připravit text (případně s obrázky) v elektronicky čitelné podobě, zvláště pokud vám na zveřejnění textu záleží.  Děkuji.  (mm)