Letohrad se stal vítězem krajského kola ceny programu regenerace městských památkových rezervací a zón, Česká Třebová na druhém místě
Minulý týden proběhlo v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích krajské kolo soutěže o cenu Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015. Komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Krajského úřadu Pardubického kraje a NPÚ, ÚOP v Pardubicích neměla lehký úkol, neboť do soutěže se přihlásila hned dvě města pyšnící se krásnými památkami i bohatým kulturním a společenským životem. Vítězem se nakonec stal Letohrad, jenž získal 288 bodů a postupuje do celostátního klání o titul Historické město roku 2015. Druhé místo obsadila s 220 body Česká Třebová.
Město Letohrad se zúčastnilo soutěže již v předešlém roce, kdy se umístilo na druhém místě. Není divu, že se nominace opakovala i v roce letošním, Letohrad vytváří cíleně a dlouhodobě podmínky pro zachování a obnovu historického jádra. V uplynulých letech byla realizována obnova mnoha významných památek, které jsou perlami zdejší památkové zóny, velký důraz byl kladen rovněž na infrastrukturu a kulturní vyžití obyvatel. Současný stav města přitom sami obyvatelé vnímají jako výsledek práce celé řady odborníků, nadšených laiků a dlouhodobě dobré spolupráce s Národním památkovým ústavem.
Druhá nominovaná zóna v České Třebová se bezesporu vyznačuje velice cennými památkami i soubory památkových objektů, jež určují unikátní charakteristiku městského centra. Jeho stav doznal díky Programu regenerace MPR a MPZ v uplynulých letech podstatných změn,ve městě byly realizovány obnovy některých významných památek  a v roce 2015 byla zpracována nová koncepce programu pro léta 2016-2025. Více informací o obou kandidátech naleznete v podkladech, které města Letohrad a Česká Třebová zaslala krajské komisi.
Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) či městských památkových zón (MPZ) lze chápat jako nástroj napomáhající obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň společně s vlastníkem finančně podílí na obnově kulturní památky. Každoročně je udílena Cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky, jejíž statut byl stanoven dne 2. listopadu 1994 ministrem kultury, ministrem hospodářství a předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Cena je udělována každým rokem jedné obci, městu nebo městské části, na jejímž území je prohlášena městská památková rezervace či městská památková zóna. Krajská kola předcházejí celostátnímu klání, jehož výherce se stává nositelem titulu Historické město roku.