ČESKOTŘEBOVSKÉ HODINY         (a letní čas)


Aktuálního času na veřejných  hodinách si během roku všímáme jen sporadicky. Minimálně  třikrát do roka upíráme svoje pohledy k hodinám častěji. Je to při změně letního, resp. zimního času a na Silvestra. 
V tomto roce (2016) začíná letní čas 27. března a končí 30. října.
V České Třebové si čas můžeme zkontrolovat na následujících všech funkčních venkovních (analogových) hodinách.
Jejich největší výskyt je samozřejmě v okolí nádraží. Tak tomu bylo i v minulosti.
1. Klasické kulaté hodiny jsou umístěny nad vstupem  do budovy vlakového nádraží.
2. Novodobé hodiny se třemi hranatými ciferníky najdeme před nádražím, nad výtahem do podzemního parkoviště.
3. Nové sloupové hodiny se třemi  kulatými ciferníky jsou umístěny uprostřed kruhového objezdu v dolní části náměstí Jana Pernera u vjezdu do podzemního parkoviště na křižovatce ulice Sadová a Nádražní.
4. Dvoje tovární (drážní) hodiny na objektu CZ LOKO  jsou viditelné především ze Semanínské ulice.
5. Na drážním objektu 019 u podchodu od Korada k Semanínské ulici a sídlišti Borek  najdeme obdobné, ale oboustranné hodiny jako v CZ LOKO. 
V centru města si můžeme zkontrolovat čas na těchto hodinách.
6. Budova staré radnice na Starém náměstí se pyšní nejstaršími hodinami ve městě.
7. Na věži kostela sv. Jakuba můžeme zjistit čas dokonce na čtyřech cifernících do všech světových stran i z hodně vzdálených míst.
8. Na budově gymnasia v levé horní části  v pohledu od hlavního vchodu ukazují čas hodiny ze začátku 20. století.
9. Novodobé reklamní hodiny jsou umístěné na budově fy Klahos – Hostalek Verbung na Riegrově ulici u Nového náměstí.
10. Stranou města, na kapli Panny Marie Na Horách ukazují ručičky čas už od 19. století. Tyto hodiny nerozlišují letní či zimní čas.
 
11. Víceméně jako rarita působí sluneční hodiny  na  soukromé garáži v ulici Pod Březinou, pod parnickým hřbitovem, které ukazují také jen jeden čas, ale bohužel jen ve slunečných dnech.
 

 

 

 

 

 

 

Vomáčka Petr, vomacka.p@atlas.cz

Poznámka: Našli bychom ještě další hodiny digitální, např. na nástupištích českotřebovského nádraží a autobusovém terminálu. Můžeme také zavzpomínat na hodiny, které  byly a už nejsou. Jako velmi známé byly jistě hodiny nad vjezdem do bývalé Primony, velmi užitečné hodiny umístěné nad podchodem do železničních dílen (CZ LOKO)  nebo zajímavě řešené hodiny na budově městské spořitelny v Hýblově ulici. Jestlipak je má někdo vyfotografované? (mm)


Hodiny z městské spořitelny mám k dispozici na  vedlejší černobílé fotografii.

Pochází z archivu  Karla Šímy

Fotografie byla pořízena při oslavách 1. máje v roce 1970 tedy před 46 lety. (Jak ten čas letí...) 

Prapory ČSSR a SSSR byly v této době nezbytností a nemohly chybět ani na budově tehdy Státní spořitelny. Fotografie je jen výsekem z celku který zachycuje část prvomájového průvodu v Hýblově ulici. Pohleďte tedy nejen na hodiny, ale ještě i do "rozjásaných tváří" Českotřebováků v tomto průvodu. Pamětníci si připomenou  že právě v únoru tohoto roku  1970 začal vycházet Českotřebovský zpravodaj  a hned v jeho druhém čísle došlo zásadnímu zásahu cenzury zdejší radnice do obsahu již vytištěného  časopisu tak, že byl vytržen celý jeden list, "aby se nic nepoznalo". Číslování  stránek sice neodpovídalo, nikdo si toho neměl všimnout. Na vytržených stránkách bylo psáno o změně složení rady města a jeho vedení  a poděkováno odcházejícím, což bylo tehdy nepřípustné. Předsedou MěstNV se tehdy v únoru 1970 stal RSDr. Josef Vašina, vystřídal Bohuslava Routka rok před ukončením volebního období.