Přednáška PhDr. Michala Pehra v Kulturním centru        
Senátor Ing. Petr Šilar uvedl v pondělí večer v malém sále Kulturního centra přednášku - besedu historika a politologa PhDr. Michala Pehra, Ph.D. na téma "Českoněmecké vztahy  ve 20. století". Přednáška se konala v rámci cyklu přednášek významných osobností , které  českotřebovská místní organizace KDU - ČSL pořádá již řadu let. Připomeňme, že jsme na obdobných přednáškách v České Třebové přivítali takové kapacity, kterými jsou ekonom Tomáš  Sedláček, Prof. Jan Sokol nebo také současný ministr kultury Daniel Herman.
Zajištění současné přednášky bylo  velmi napínavé. Původně ohlášený renomovaný historik  Jaroslav Šebek náhle onemocněl a cestu do České Třebové musel během víkendu odmítnout. Petru Čadovi, asistentu senátora Petra Šilara se však podařil "husarský kousek".   Zajistil během nedělního odpoledne vynikající náhradu - historika Michala Pehra, který se má právě zmiňovanou  problematiku ve své specializaci a na uvedené téma vystupuje nejen na přednáškách na univerzitě, ale také v televizních debatách.  Sám Michal Pehr se návštěvníkům přednášky svěřil, jak byl kontaktován  pořadateli do (dobrém) nedělním obědě a v takovém rozpoložení se neodvážil naléhavou nabídku na vystoupení v České Třebové odmítnout. Protože bydlí až v Lounech, bylo třeba navíc pro přednášejícího zajistit  v České Třebové ubytování. O to více času pak zbylo na diskuze, které se protáhly ještě dlouho po přednášce. Česko-německé vztahy ve dvacátém století jsou stále ožehavým tématem a jak se v diskuzi ukázalo, zajímají také mnoho lidí z České Třebové a okolí. Přednášející dokázal sál Kulturního centra skutečně naplnit.....
V přednášce se Michal Pehr ukázal jako skutečný znalec přednášené problematiky, dokázal také srozumitelně odpovědět na položené dotazy z publika, kterých neubývalo. Ukázalo se, že poloha města Česká Třebová na hranicích oblastí s převládajícím českým a německým živlem je důvodem ke zvýšené citlivosti Třebováků k diskutovaným otázkám. Přednášející   vycházel z objektivního hodnocení dějin, zmiňoval různé pohledy na diskutovanou problematiku. Byl také dobrým řečníkem, kterého byla radost poslouchat.  Při besedě, která po přenášce následovala, jsme nakonec zjistili, že přednášející má úzký vztah také k našemu regionu, jeho dědeček (s příjmením Kolář) pocházel z blízké Velké Řetové...   (mm)

Po přednášce následovala ještě dlouhá živá beseda v restauraci Esperanto ...