V uplynulém týdnu měli studenti českotřebovského gymnázia  možnost navštívit Krajský úřad, kde byli hosty Hejtmana Martina Netolického. Nebyla to první návštěva studentů této školy v sídle Pardubického kraje. Studenti měli možnost si prohlédnout např. jednací sál rady Pardubického kraje a zasednout sále krajského zastupitelstva. Zde vyslechli přednášku Martina Netolického o problematice státní správy a samosprávy, mohli položit dotazy, což také dobře využili. Návštěva na místech, kde se tvoří politická rozhodnutí ovlivňujících dění v našem Pardubickém kraji přinese účastníkům pro jejich studium mnohem více, že by o stejné problematice volně diskutovali se svými učiteli např. v hodinách předmětu základy společenských věd. Se studenty se exkurze zúčastnila Mgr. Hana Benešová a Mgr. Pavla Pecháčková.  Fotografie Luboš Kozel.